کیفیت را پایانی نیست

فهرست برنامه ها و فایل های آموزشی مدون ها، سمینارها و کارگاه های 1390

چاپ
برای دریافت فایل های آموزشی برنامه های اجرا شده در جدول روی آیکون pdf_2 برنامه کلیک نمائید.
.
 

موضوع

روز

تاريخ

كد برنامه

ثبت نام-

آموزش

1

مدون بیوشیمی - هورمون‌ها - بارداري

چهارشنبه

90/02/21

39304008

pdf_2

2

كنفرانس يكروزه نازائي و آزمايشگاه

پنجشنبه

 90/02/22

109955001

 pdf_2
3

مدون ايمنی شناسی - واكسيناسيون

جمعه

90/02/23

39304034

pdf_2

4

مدون عفونت هاي ويروسي - سيستم اعصاب مركزي

چهارشنبه

90/02/28

39304017

pdf_2

5

مدون ايمنی شناسی - ايمنی شناسی پايه

پنجشنبه

90/02/29

39304029

pdf_2

6

مدون ویروس شناسی - عفونت های ويروسی دستگاه تنفس

جمعه

90/02/30

39304018

pdf_2

7

مدون بيوشيمي - بيلي روبين و كبد

چهارشنبه

90/03/04

39304006

pdf_2

8

مدون بيوشيمي - الكتروليت‌ها و گازهاي خوني

پنجشنبه

90/03/05

39304009

pdf_2

9

مدون انگل شناسي - بیماری های ناشی از کرم ها

پنجشنبه

90/03/12

39304026

pdf_2

10 مدون ویروس شناسی - عفونت های ويروسی دستگاه گوارش، مجاری ادراری، دستگاه ژنيتال، پوست و مخاط

جمعه

90/03/13

39304019

pdf_2

11

مدون انگل شناسي - بيماري هاي تك ياخته‌اي

چهارشنبه

90/03/18

39304027

pdf_2

12

مدون ویروس شناسی - عفونت های ويروسی چشم

جمعه

90/03/20

39304024

pdf_2

13

مدون بیوشیمی - بررسی متابولیسم عناصر معدنی

پنجشنبه

90/08/05

39304005

pdf_2

14

مدون ویروس شناسی - HIV

جمعه

90/08/06

39304021

pdf_2

15

مدون باکتری شناسی(6) - عفونت های ادراری - تناسلی

پنجشنبه

90/08/12

39304044

pdf_2

16

مدون انگل شناسی - بیماری های تک یاخته ای

پنجشنبه

90/08/19

39304027

pdf_2

17

مدون هماتولوژی - کارگاه کم خونی ها

جمعه

90/08/20

39304015

pdf_2

18

مدون هماتولوژی - اختلالات گلبول های سفید

پنجشنبه

90/08/26

39304014

pdf_2

19

مدون ایمنی شناسی - ایمنی شناسی پایه

جمعه

90/08/27

3934029

pdf_2

20

کنفرانس آموزش مقدماتي مديريت سيستم كيفيت در آزمايشگاه تشخيص پزشكي

پنجشنبه

90/09/03

185598904

pdf_2

21

مدون - ویروس شناسی - عفونت های ویروسی اعصاب مرکزی

جمعه

90/09/04

39304017

pdf_2

22

مدون باكتري شناسي (5) - روشهای تعیین حساسیت ضدمیکروبی

پنجشنبه

90/09/10

39304043

pdf_2

23

مدون بیوشیمی - تومورمارکرها

جمعه

90/09/11

39304008

pdf_2

24

مدون انگل شناسی - بیماریهای ناشی از کرم

پنجشنبه

90/09/17

39304026

pdf_2

25

مدون بیوشیمی - دیابت - گلوسیدها

جمعه

90/09/18

39304001

pdf_2

26

مدون هماتولوژی - کارگاه انعقاد خون

در آذر ماه برگزار نشد
-
27

مدون  بیوشیمی - کنترل کیفی در تشخیص های مولکولی

جمعه

90/09/25

39304011

pdf_2

28

کارگاه آموزشی تربیت ممیز داخلی بر اساس الزامات استاندارد ایزو  15189:2007 - الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت

چهارشنبه تا جمعه

21 لغایت 23 دی ماه

pdf_2

29

مدون بیوشیمی - لیپیدها

پنجشنبه

90/11/06

39304002

pdf_2

30

مدون ویروس شناسی-

عفونت هاي ویروسی كونژنيتال، ویروسی دوران كودكي و منونوكلئوز عفونی

جمعه

90/11/07

39304023

 

pdf_2

31

مدون قارچ شناسی - بیماری های قارچی سطحی و جلدی

پنجشنبه

90/11/13

39304025

pdf_2

32

مدون باكتري شناسي (7) - عفونت های تنفسی

جمعه

90/11/14

39304045

pdf_2

33

کارگاه آموزشی تربیت ممیز داخلی بر اساس الزامات استاندارد ایزو  15189:2007 - الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت

چهارشنبه تا جمعه

26 لغایت 28 بهمن ماه

pdf_2

34

مدون انگل شناسی - بیماری های ناشی از بندپایان

پنجشنبه

90/12/04

39304028

pdf_2

35

مدون بیوشیمی - کلیه و اختلالات کلیوی

جمعه

90/12/05

39304010

pdf_2

36

کارگاه آموزشی تربیت ممیز داخلی بر اساس الزامات استاندارد ایزو  15189:2007 - الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت

چهارشنبه تا جمعه

10 لغایت 12 بهمن ماه

pdf_2

37

مدون بیوشیمی- هورمون ها

جمعه

90/12/12

39304008

pdf_2

38 مدون بیوشیمی - کنترل کیفی و ارزیابی عملکرد وسایل تشخیصی در آزمایشگاه پزشکی  (IVD) در سال 1391 برگزار خواهد شد -

 

 

 
 
 

پیوند ها (356) - 1395/12/10