کیفیت را پایانی نیست

پیوند ها (353) - 1395/06/01

اطلاع رسانی - (1395/06/06)

 استاد گرامی جناب آقای
دکتر اکبر ملک پور درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.

 استاد گرامی سرکار خانم
دکتر شکوه یوسفی درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.

همکار محترم سرکار خانم مریم فضلی
درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن


دوره های آموزشی 1395

دوره کاربردي نظري و عملی نمونه گیري در آزمایشگاه بالینی
2،9،16،30 مهر ماه
دوره کاربردي تضمین کیفیت نمونه برداري و پذیرش در آزمایشگاه بالینی
13 و 14 آبان ماه


مجموعه فایل های آموزشی و سخنرانی

1395 - 1389


آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک