کیفیت را پایانی نیست

یکپارچه سازی کدهای ارائه خدمت در نظام سلامت - 1398/07/16

چاپ

pdf خبرگزاری مهر-یکپارچه سازی کدهای ارائه خدمت در نظام سلامت Download 1 393 KB

 

از طرف انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی آقایان دکتر غلامرضا حمزه لو و دکتر علیرضا لطفی کیان به کمیته MAXA دعوت شده بودند که در این جلسه حضور یافتند و به اعلام نظرات خود مبادرت نمودند.

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10