کیفیت را پایانی نیست

اسامی اعضاء اصلی هیئت مدیره علمی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در 5 خرداد 1398 - 1398/04/15

چاپ

انتخابات هیئت مدیره انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی به صورت الکترونیک از طریق سامانه جامع انجمن های علمی پزشکی ایران به نشانی www.ima-net.ir انجام گردید.

اسامی اعضای هیئت مدیره به ترتیب آراء:

1 - آقای دکتر شهروز همتی

2- خانم دکتر نرگس سلاجقه

3- آقای دکتر غلامرضا حمزه لو

4- آقای دکتر سید قاسم مصطفوی

5- آقای دکتر علیرضا لطفی کیان

6- آقای دکتر علی شیرین

7- آقای دکتر محمد صاحب الزمانی

اسامی اعضای علی البدل:

1- خانم دکتر معصومه حیدری

2- آقای دکتر کمال الدین باقری

اسامی بازرسین:

1- آقای دکتر فاضل نجفی (بازرس اصلی)

2- آقای دکتر سید مجید سزاوار کمالی  ( بازرس علی البدل)

در جلسه رسمی هیئت مدیره انجمن علمی مورخ 1398.03.25 انتخابات داخلی اعضاء صورت پذیرفت که بر اساس آن دکتر شهروز همتی به عنوان رییس، دکتر نرگس سلاجقه به عنوان نائب رییس، دکتر سید قاسم مصطفوی به عنوان دبیر و دکتر علی شیرین به عنوان خزانه دار منصوب شدند.

آخرین بروز رسانی در شنبه, 15 تیر 1398 ساعت 09:49  

پیوند ها (356) - 1395/12/10