کیفیت را پایانی نیست

ثبت نام بازرس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران - 1398/01/18

چاپ

اطلاعیه کمیته انتخابات

اعضای محترم انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران


پیرو بروز ابهام درمورد نحوه کاندیداتوری سمت بازرسان اصلی و علی البدل انجمن علمی و حضورشان در انتخابات آتی هئیت مدیره ، پس از رایزنی با دبیر محترم انجمن های علمی وزارت بهداشت ، درمان جناب آقای دکترحسینی و جلب موافقت مشارالیه ، ضمن دریافت استعفاء بازرسان اصلی وعلی البدل و ارسال آن به دبیرخانه فوق و صدور مجوز برای ثبت نام کاندیدای بازرس انجمن علمی ، «کمیته انتخابات» آمادگی خود را برای دریافت درخواست و ثبت نام جهت کاندیداتوری از اعضای محترم انجمن برای سمت بازرس انجمن علمی ازتاریخ ۹۸/۰۱/۱۸ساعت  ۱۸ لغایت ۴۸ ساعت اعلام میدارد، لطفاً فرم کاندید بازرس انجمن علمی را به تلگرام اداری به شماره 09106799656 ارسال فرمایید.

تلفن ۸۸۹۷۰۷۰۰داخلی ۱۲۱


هیئت اجرائی کمیته انتخابات

wordدریافت فرم ثبت نام Download 115.1KB

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 19 فروردین 1398 ساعت 10:51  

پیوند ها (356) - 1395/12/10