کیفیت را پایانی نیست

مشارکت ILAC_IFCC

چاپ

مشارکت ILAC_IFCC

اتحادیه بین المللی اعتباربخشی آزمایشگاهی ILAC با فدراسیون بین المللی شیمی بالینی و طب آزمایشگاهی IFCC مشارکت دارد.

تفاهمنامه همکاری

در تاریخ 14 ژانویه 2019 (24 دی 1397) تفاهمنامه میان روسای ILAC و IFCC تجدید امضا گردید.

تجدید امضای این تفاهم نامه، تعهد مداوم ILAC و IFCC را برای ترویج و همکاری جهت دستیابی به اهداف مشترک در زمینه اعتباربخشی آزمایشگاه پزشکی با استفاده از ISO 15189 و مرتبط با فعالیت های آزمایشگاه مرجع پزشکی با استفاده از ISO 15195، تقویت می کند.

اعتباربخشی آزمایشگاه بالینی

ILAC و IFCC تفسیری بر :"اعتباربخشی آزمایشگاه پزشکی چیست و چرا مهم است؟" را در یک مقاله ارائه کرده و در آن، موضوعات اعتباربخشی آزمایشگاه بالینی در تطبیق با استاندارد ISO 15189:2012 ، فرآیند جستجو برای اعتباربخشی، اهمیت اعتباربخشی برای بیماران و عموم مردم، کاربران آزمایشگاه، مسئولین و تنظیم کنندگان مقررات در حوزه بهداشت و سلامت، مدیریت آزمایشگاه و کارکنان تشریح نموده اند. پیوندهای هر دوی این منابع در زیر ارائه شده است.


IFCC-ILAC Presentation on medical laboratory accreditation 2016

IFCC-ILAC Article on medical laboratory accreditation 2015

برای مشاهده جزئیات بیشتر به لینک www.ifcc.org/contact مراجعه فرمایید.

pdf MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)  BETWEEN  THE INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION (ILAC)  AND THE INTERNATIONAL FEDERATION OF CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE (IFCC) Download 1246KB

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 07 بهمن 1397 ساعت 12:44  

پیوند ها (356) - 1395/12/10