کیفیت را پایانی نیست

اعطای گواهینامه اعتباربخشی به دو آزمایشگاه بالینی بر اساس استاندارد ایزو 15189

چاپ

اعطای گواهینامه اعتباربخشی به دو آزمایشگاه بالینی بر اساس استاندارد ایزو 15189

 

انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، با استقرار- اجرا و پایش الزامات استاندارد 17011 و الزامات تعیین شده از سوی اتحادیه های بین المللی و منطقه ای اعتباربخشی و کسب موفقیت های لازم برای عضویت در APAC , APLAC با عنوان Associate & Full Member ، مبادرت به ارائه خدمات اعتباربخشی به آزمایشگاه های متقاضی که پیاده کننده استاندارد ایزو 15189 هستند، می کند.

در این رابطه ، از میان آزمایشگاه هایی که تا کنون در پروسه اعتباربخشی شرکت نموده اند، دو آزمایشگاه رفرانس تامین اجتماعی و آزمایشگاه پاتو بیولوژی فروردین، کلیه فرآیندهای اجرایی را طبق ضوابط، با موفقیت سپری و به اتمام رسانده و موفق به اخذ اعتبارنامه با دامنه شمول اعطا شده در گواهینامه گردیده اند.

انجمن ضمن تبریک به مدیران و متخصصان محترم دو آزمایشگاه که در این امر اهتمام ورزیده و صلاحیت های خود را در دامنه شمول درخواست شده، به شایستگی به نمایش گذاردند، آرزوی توفیق روز افزون و استمرار پایدار در حفظ و نگهداری دستاوردهای حاصله از سوی دو آزمایشگاه داشته و عزم راسخ دارد به همیاری مسئولین، مجامع علمی تخصصی و با تکیه برخرد جمعی در راه توسعه شبکه آزمایشگاه های اعتباربخشی شده و حصول شرایط پذیرش آن ها در سطح ملی و بین المللی تلاش مضاعف نماید.

به گفته مدیر اجرایی نهاد اعتباربخشی انجمن، تلاش گردیده در طراحی گواهینامه های اعتباربخشی، کلیه الزامات استاندارد و همچنین اتحادیه های بین المللی و منطقه ای اعتباربخشی ، پوشش یابد و در این راستا لازم است کلیه ذینفعان اعم از خدمت دهنده و خدمت گیرنده، به اجزاء گواهینامه عنایت کافی مبذول نمایند.

از جمله نکات پر اهمیت می توان موارد زیر را برشمرد:

-لوگوی مخصوص گواهینامه اعتباربخشی آزمایشگاه پزشکی که مختص به IACLD است و به اتحادیه اعتباربخشی منطقه ای APLAC , APAC رسما معرفی گردیده و در سایت آن دو اتحادیه در سطح بین المللی به نمایش گذارده شد.

-هرگواهینامه رسمی، دارای یک صفحه رویی دو زبانه (فارسی- انگلیسی) و تعدادی صفحات پیوست حاوی دامنه شمول فعالیت با مشخصات زیر است:

-معیار اعتباربخشی: استاندارد ایران ایزو 15189 به همراه شماره ویرایش استاندارد است؛

-شماره گواهینامه اعتباربخشی که برای هر آزمایشگاه منحصر و خاص آن است؛

-تاریخ های صدور-تجدید – خاتمه اعتبار گواهینامه، حاکی از مدت فعالیت رسمی آزمایشگاه در دامنه شمول اعطا شده، است؛

-نام و ارائه مشخصات آزمایشگاه ،

-نام و ارائه مشخصات نهاد اعتباربخشی ؛

-دامنه شمول اعتباربخشی که بعد از صفحه رویی قرار گرفته و جزء لاینفک گواهینامه است؛

توجه: ارائه صفحه رویی به تنهایی موجه نبوده و گویای دامنه شمول اعتبار آزمایشگاه نیست.

-شماره صفحات گواهینامه بصورت صفحه از صفحه در قسمت انتهایی هر صفحه گواهینامه درج می گردد؛

-مهر برجسته حاوی لوگوی انجمن در پایین تمامی صفحات گواهینامه

 

 

etebar1

etebar2

etebar3

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 04 بهمن 1397 ساعت 12:30  

پیوند ها (356) - 1395/12/10