کیفیت را پایانی نیست

همایش جامعه آزمایشگاهیان تشخیص طبی کشور (تریبون آزاد) - 1397/09/29

چاپ

همایش جامعه آزمایشگاهیان تشخیص طبی کشور (تریبون آزاد)

تجمع مهم اعتراض نسبت به اوضاعی که بر آزمایشگاه ها تحمیل شده است.

شرکت آحاد آزمایشگاهیان ایران بویژه هزاران امضاء کننده طومارهای اخیر حیاتی است.

yek

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 02 دی 1397 ساعت 10:38  

پیوند ها (356) - 1395/12/10