کیفیت را پایانی نیست

کارگروه آینده پژوهی

چاپ

 کارگروه آینده پژوهی

مسئول کمیته: دکتر غلامرضا حمزه لو

اخبار و مستندات کمیته:

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - 1397/03/27)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallah

درگذشت مادر همکار گرامی
سرکار خانم دکتر مینا علیمحمدیان

آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک