کیفیت را پایانی نیست

کمیته فناوری اطلاعات

چاپ

کمیته فناوری اطلاعات

مسئول کمیته: دکتر سید محمد حسن هاشمی مدنی

pdfاهداف و برنامه Download 1  648KB

اخبار و مستندات کمیته:

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 30 تیر 1395 ساعت 09:11  

پیوند ها (356) - 1395/12/10