کیفیت را پایانی نیست

کمیته بین الملل

چاپ

کمیته بین الملل

مسئول کمیته: دکتر محمد رضا بختیاری

pdfاهداف و برنامه Download 1  64KB

اعضای کمیته:

دکتر انوشیروان سیاح - دکترای علوم آزمایشگاهی

دکتر جمشید حدیدی - دکترای علوم آزمایشگاهی

دکتر حسن زرنانی - دکترای علوم آزمایشگاهی - PhD ایمونولوژی - عضو هیات علمی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا

دکتر فرزانه عزیز محسنی - دکترای علوم آزمایشگاهی

دکتر گیتا شریفی - دکترای علوم آزمایشگاهی

دکتر محسن قهرمانلو - دکترای علوم آزمایشگاهی

 

اخبار و مستندات کمیته:

گزارش سالیانه فدراسیون بین المللی بیوشیمی بالینی و آزمایشگاه پزشکی (IFCC) سال2018 - 1398/03/28

latest issue of the eJIFCC 2018 Vol 29 no 2 - 1397/05/02

تقویم کنگره ها، کنفرانس ها و رویدادهای IFCC- 1397/01/20

فراخوان IFCC جهت انتخاب یک عضو جدید در کمیته نامگذاری، خواص و واحدها (C-NPU) - 1396/09/22

فراخوان کمیته آموزش و مدیریت IFCC (EMD) جهت انتخاب دوعضو جدید در بخش کمیته آموزش از راه دور  (C-DL) - 1396/09/08

فراخوان کمیته آزمایشگاه پزشکی مبتنی بر شواهد (C-EBLM)جهت انتخاب یک عضو جدید - 1396/09/01

فراخوان کمیته بین المللی کنگره ها و کنفرانس ها IFCC (C-CC) جهت انتخاب یک عضو جدید - 1396/09/01

فراخوان کمیته آموزش و مدیریت (EMD) IFCC جهت انتخاب یک عضو جدید در بخش کمیته اجرائی (EC-EBLM) - 1396/08/23

فراخوان مجله eAcademy IFCC  جهت انتخاب مسئول هماهنگی توسعه وبینارها (سمینارهای تحت وب) -1396/08/23

تقویم کنگره ها، کنفرانس ها و رویدادهای IFCC- 1396/08/14

فراخوان انتخاب جایزه ICE -1396/07/30

تقویم جدید IFCC برای کنگره ها، کنفرانس ها و رویداد های 2017 - 1396/03/16

دعوت به همکاری در هفتمین کنگره STD و بیماری های عفونی آسیا-اقیانوسیه – 1396/03/08

تقویم جدید IFCC برای کنگره ها، کنفرانس ها و رویدادهای2017 - 1395/09/29

عضویت انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران در فدراسیون آسیا - پاسیفیک 1395/09/01

تقویم جدید IFCC برای کنگره ها، کنفرانس ها و رویدادهای 2016-2017 - 1395/07/11

نتایج انتخابات جهت ریاست IFCC برای دوره 2017-2020 - 1395/07/11

درخواست کمیته ارتباطات و انتشارات IFCC برای انتخاب یک عضو جدید در این کمیته - 1395/07/11

فراخوان نشریه فدراسیون بین المللی شیمی بالینی IFCC در ارتباط با ارسال متون آموزشی - 1395/03/30

گزارش چهاردهمین کنگره ارتقاء کیفیت در نشریه IFCC فدراسیون بین المللی شیمی بالینی - 1395/03/24

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 28 خرداد 1398 ساعت 14:45  

پیوند ها (356) - 1395/12/10