کیفیت را پایانی نیست

کمیته امور عمومی

چاپ

 کمیته امور عمومی

مسئول کمیته: دکتر فریبا شایگان

pdfاهداف و برنامه Download 1  2.47MB

اخبار و مستندات کمیته:

امضای قرارداد با شرکت خدمات مسافرتی و طبیعت گردی اسپیلت البرز جهت خانواده محترم علوم آزمایشگاهی - 1395/11/23

برنامه سفر به اسپانیا و مراکش - 1395/11/04

تمامیت خواهی در حوزه آزمایشگاه تشخیص طبی - 1395/06/23

نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین 3 تا 6 1395 - 1395/06/13

گزارش تور کوهنوردی و طبیعت گردی روز پنجشنبه 1395/06/04 - 1395/06/08

نخستین تور طبیعت گردی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در تاریخ پنج شنبه 4 شهریورماه - 1395/06/01

مصاحبه دکتر علی پارسانیا عضو کمیته علمی انجمن: روز جهانی هپاتیت - 1395/05/13

مصاحبه دکتر علی نوبخت دبیر مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی - 1395/04/22

مصاحبه دکتر سید مهدی بوترابی :استقرار و استمرار مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها - 1395/04/22

مصاحبه دکتر محمد رضا بختیاری: آزمایشگاه های تشخیص طبی پیشگام استقرار استانداردها در نظام سلامت - 1395/04/15

مصاحبه دکتر فرید کرمی در ارتباط با تعرفه خدمات آزمایشگاهی و معوقات سازمان های بیمه گر - 1395/04/15

مصاحبه دکتر محمد صاحب الزمانی در ارتباط با تعرفه خدمات آزمایشگاهی و معوقات سازمان های بیمه گر - 1395/04/15

مصاحبه دکتر مجید سزاوار کمالی در ارتباط با تعرفه خدمات آزمایشگاهی و معوقات سازمان های بیمه گر - 1395/04/15

مصاحبه دکتر محمد صاحب الزمانی در ارتباط با تعرفه خدمات آزمایشگاهی و معوقات سازمان های بیمه گر - 1395/04/01

مصاحبه دکتر محمد رضا بختیاری در ارتباط با تعرفه خدمات آزمایشگاهی و معوقات سازمان های بیمه گر - 1395/04/01

مصاحبه دکتر حسین فاطمی در ارتباط با تعرفه خدمات آزمایشگاهی و معوقات سازمان های بیمه گر - 1395/04/01

مصاحبه دکتر محمد علی برومند در ارتباط با تعرفه خدمات آزمایشگاهی و معوقات سازمان های بیمه گر - 1395/04/01

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 24 بهمن 1395 ساعت 13:45  

پیوند ها (356) - 1395/12/10