کیفیت را پایانی نیست

آرشیو مقالات علمی (564)
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2015 - 1393/12/09
2 Transmission of Hepatitis C Virus Associated with Surgical Procedures - 1393/12/09
3 Burden of Clostridium difficile Infection - 1393/12/09
4 Contagious Ecthyma - 1393/12/09
5 Laboratory EQUIPMENT – February 2015 - 1393/12/06
6 The Lab and the Literature - 1393/12/06
7 IFCC eNews - January - February 2015 - 1393/12/04
8 Effect of Mutation Order on Myeloproliferative Neoplasms - 1393/12/04
9 The Human Genome Project, and recent advances in personalized genomics – Review - 1393/12/02
10 DARK Daily Laboratory and Pathology News - 1393/12/02
11 Endoscopes Suspected in Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae Outbreak - 1393/12/02
12 Myxedema - 1393/12/02
13 CML in a 66-Year-Old Male with Concurrent CLL - Case Study - 1393/11/27
14 Discrepant Thyroid Function Test Results in a 44-Year-Old Man - Case Study - 1393/11/27
15 Increased Serum Creatine Kinase - Case Study - 1393/11/27
16 Survey results on nucleic acid tests of infectious diseases - 1393/11/25
17 Acute Lymphangitis - 1393/11/25
18 MOLECULAR GENETICS OF MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS - 1393/11/20
19 Individualized Quality Control Plans (IQCP) COLLABORATION - 1393/11/20
20 LAB’S ROLE IN A NEW HEALTHCARE MODEL - 1393/11/18
21 IMPROVING UTI SCREENING - 1393/11/18
22 Acid–Base Problems in Diabetic Ketoacidosis - Review Article - 1393/11/18
23 Risk of Incident Diabetes in Patients With Gout - 1393/11/15
24 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2015 - 1393/11/13
25 Laboratory EQUIPMENT – January 2015 - 1393/11/11
26 Allergic Rhinitis - 1393/11/11
27 An Unusual Tophus - 1393/11/11
28 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - January 2015 - 1393/011/08
29 IFCC eNews - November - December 2014 - 1393/11/08
30 QC-dependent Risk Reduction - Clinical Chemistry Journal Club Comments - 1393/11/04
31 LabMedica -Vol.31 No.8 • 12.2014-1.2015 - 1393/11/04
32 Origins of Cystic Fibrosis Lung Disease - Review Article - 1393/11/04
33 Clinical Utility of the Time-to-Positivity Procalcitonin Ratio - 1393/11/01
34 Plasmodium knowlesi in travellers - 1393/10/29
35 CONTROVERSIES IN TRANSFUSION MEDICINE - 1393/10/27
36 Disorders of Plasma Sodium - Review Article - 1393/10/27
37 Acute Generalized Exanthematous Pustulosis - 1393/10/27
38 Laboratory Methods for Diagnosis and Management of Hepatitis C Virus Infection - Review - 1393/10/24
39 Endogenous Antibody Interferences in Immunoassays - Review - 1393/10/22
40 Preventing transfusion-associated graft-versus-host disease - Review - 1393/10/20
41 ASCP Vacancy Survey of Clinical Laboratories - 1393/10/20
42 Esophageal Carcinoma - Review Article - 1393/10/20
43 Megakaryocytic Morphology and Clinical Parameters in Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera, and Primary Myelofibrosis With and Without JAK2 V617F - 1393/10/17
44 Localized Cutaneous Infections in Immunocompetent Individuals Due to Rapidly Growing Mycobacteria - 1393/10/15
45 Next-Generation Companion Diagnostics - January 2015 - 1393/10/13
46 Random Mutations Responsible for About Two-Thirds of Cancer Risk - January 2015 - 1393/10/13
47 Ancient Giant Virus - 1393/10/13
48 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2015 - 1393/10/10
49 Standards of Medical Care in Diabetes - 2015 - 1393/10/08
50 Clonal Hematopoiesis and Hematologic Cancer - 1393/10/06
51 Bio Research International - November-December 2014 - 1393/10/06
52 Noninvasive Prenatal Cell-Free Fetal DNA-Based Screening for Aneuploidies Other Than Trisomy 21 - 1393/10/03
53 Laboratory EQUIPMENT – December 2014 - 1393/10/03
54 Blood and cerebrospinal fluid markers in Parkinson’s disease - 1393/10/01
55 Screening for Vitamin D Deficiency in Adults - December 2014 - 1393/10/01
56 Global Invasive Bacterial Vaccine-Preventable Diseases Surveillance — 2008–2014 - 1393/09/26
57 A Miniaturized Analyzer Capable of White-Blood-Cell and Differential Analyses During Spaceflight - 1393/09/24
58 Lactic Acidosis - Review Article - 1393/09/23
59 Integration of Acid–Base and Electrolyte Disorders - Review Article - 1393/09/23
60 Strongyloides stercoralis Infection in a Non-Endemic Area - 1393/09/19
61 Quality Control - Save Money, Reduce Risks - 1393/09/17
62 Dangers of Decentralized Phlebotomy - 1393/09/15
63 Testicular Cancer — Discoveries and Updates - Review Article - 1393/09/15
64 Laboratory EQUIPMENT – November 2014 - 1393/09/12
65 World AIDS Day , 1 December 2014 - 1393/09/10
66 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2014 - 1393/09/08
67 IMMUNOHISTOCHEMISTRY - 1393/09/08
68 LabMedica -Vol. 31 No.7 • 11-2014 - 1393/09/05
69 Inhibitor Identification in the Coagulation Laboratory - Review - 1393/09/03
70 Platelet Transfusion - A Clinical Practice Guideline From the AABB - 1393/09/01
71 Hypogranular Platelets in a 78-Year-Old Man - Case Studies - 1393/09/01
72 Documentation of Quality Control and Operator Training at Point-of-Care Testing - 1393/08/28
73 The α-Thalassemias - 1393/08/25
74 World Diabetes Day 2014 - 14 November, 2014 - 1393/08/24
75 Gas Gangrene of a Prosthetic Hip - 1393/08/24
76 NEXT-GENERATION SEQUENCING - 1393/08/21
77 FDA-Guidance for Industry Recommendations for Screening, Testing, and Management of Blood Donors and Blood and Blood Components Based on Screening Tests for Syphilis-2014 - 1393/08/19
78 Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men cohort studies - 1393/08/19
79 Bio Research International - September-October 2014 - 1393/08/17
80 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2014 - 1393/08/10
81 Cutaneous Leishmaniasis with a Paronychia-like Lesion - 1393/08/10
82 LabMedica -Vol. 31 No.6 • 10-2014 - 1393/08/07
83 Laboratory EQUIPMENT – October 2014 - 1393/08/05
84 Community-Acquired Pneumonia - 1393/08/03
85 Herpetic Whitlow - 1393/08/03
86 Evaluation of GDH Immunoassay Screening with Toxin Confirmation for the Diagnosis of C. difficile Infection - 1393/07/30
87 Prenatal Diagnosis of Chromosome Abnormalities - Past, Present, and Future - 1393/07/28
88 Bumps on the Neck and Groin of a 2-Year-Old Male - Case Studies - 1393/07/26
89 Acute Neck Infection - 1393/07/26
90 Physiological Approach to Assessment of Acid–Base Disturbances - Review Article - 1393/07/23
91 MOLECULAR TESTING IN IMMUNOHEMATOLOGY - 1393/07/22
92 CARDIAC MARKERS - Current status and the clinical laboratory - 1393/07/19
93 Serum Concentrations of Prostate-Specific Antigen - 1393/07/14
94 Microcytic Anemia - Review Article - 1393/07/12
95 LabMedica -Vol. 31 No.5 • 8-9-2014 - 1393/07/09
96 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2014 - 1393/07/07
97 Fatal Meningococcal Disease in a Laboratory Worker - 1393/07/05
98 Storage of Human Biospecimens : Selection of the Optimal Storage Temperature - 1393/07/03
99 Diagnostic & Clinical Care Guidelines for Primary Immunodeficiency Diseases - 1393/06/31
100 Accuracy of urinary human papillomavirus testing for presence of cervical HPV - 1393/06/29
101 Laboratory EQUIPMENT – September 2014 - 1393/06/26
102 Are Samples in Your Freezer Still Good for Biomarker Discovery - 1393/06/24
103 Philadelphia chromosome–like Acute Lymphoblastic Leukemia - 1393/06/22
104 Microbiology Automation - 1393/06/19
105 Gestational Diabetes Mellitus - Review - 1393/06/17
106 Antigen Microarrays for the Study of Autoimmune Diseases - Review - 1393/06/15
107 Bio Research International - July-August 2014 - 1393/06/12
108 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2014 - 1393/06/10
109 Human Papillomavirus Vaccination - August 29, 2014 - 1393/06/08
110 Amyotrophic Lateral Sclerosis - ALS - 1393/06/08
111 A 4-Year-Old Girl with Gastroenteritis, Anemia, Thrombocytopenia, and Hematuria - 1393/06/05
112 Failure of Current Laboratory Protocols to Detect Lot-to-Lot Reagent Differences - 1393/06/03
113 Optimizing Outpatient Phlebotomy Staffing - 1393/06/01
114 Laboratory EQUIPMENT – August 2014 - 1393/05/29
115 Prehistoric schistosomiasis parasite found in the Middle East - 6500–6000 BP - 1393/05/27
116 Video Photomicroscopy - 1393/05/27
117 Morphologic Changes in Erythrocytes in Hypertriglyceridemia - 1393/05/26
118 Diagnostic Value of Distinguishing and Reporting Different Perinuclear ANCA (P-ANCA) Immunofluorescence Patterns - 1393/05/22
119 Smart Phone Microscopic Photography - 1393/05/20
120 Kidney Transplantation in Children - Review Article - 1393/05/18
121 LabMedica -Vol. 31 No.4 • 6-2014 - 1393/05/15
122 Interferences from blood collection tube components on clinical chemistry assays - 1393/05/13
123 EBOLA - 1393/05/11
124 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2014 - 1393/05/06
125 Laboratory EQUIPMENT – July 2014 - 1393/05/05
126 World Hepatitis Day - 28 July 2014 - 1393/05/04
127 UTILIZATION OF PATIENT RED CELL GENOTYPING - 1393/04/30
128 Improving patient safety in transfusion medicine - 1393/04/30
129 In vitro determination of hemoglobin A1c for diabetes diagnosis and management - technology update - 1393/04/29
130 WHO - Maintenance manual for laboratory equipment, 2nd ed - 1393/04/26
131 CDC - The Essential Role of Laboratory Professionals-2014 - 1393/04/25
132 Actinomycosis - etiology, clinical features,diagnosis, treatment, and management - 1393/04/23
133 Mold Infections of the Central Nervous System - Review Article - 1393/04/21
134 EDGING OUT TESTING ERRORS - 1392/04/18
135 COMMITMENT TO LAB SAFETY - 1393/04/16
136 Certificate Course in Laboratory Quality Management - 1393/04/15
137 Horizontal gene transfer in the human gastrointestinal tract - 1393/04/11
138 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2014 - 1393/04/09
139 CDC - Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection - 2014 - 1393/04/07
140 Clinical Significance of Cytogenetic Manifestations in Myelodysplastic Syndromes - 1393/04/04
141 Laboratory EQUIPMENT – June 2014 - 1393/04/02
142 Diagnostic Clinical Genome and Exome Sequencing - Review Article - 1393/03/31
143 ADVANCES IN LIPID MEASUREMENT - 1392/03/29
144 Guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention - 1393/03/26
145 World Blood Donor Day, 14 June 2014 - 1393/03/24
146 VITAMIN D MEASUREMENTS - 1393/03/21
147 LabMedica -Vol. 31 No.3 • 5-2014 - 1393/03/19
148 Pregnancy and Infection - Review Article - 1393/03/17
149 Utility of Repeat Testing of Critical Values - 1393/03/12
150 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2014 - 1393/03/10
151 MERS - Middle East Respiratory Syndrome - 1393/03/24
152 HIV REPORTING LANGUAGE - 1393/03/07
153 Laboratory EQUIPMENT – May 2014 - 1393/03/05
154 WHO - Antimicrobial resistance - global report on surveillance 2014 - 1393/03/03
155 LabMedica -Vol. 31 No.2 • 2014-4 - 1393/02/31
156 DIC - Laboratory Support for Management and Treatment - 1393/02/29
157 Waldenstrom’s Macroglobulinemia - 1393/02/27
158 Circulating Cell-Free DNA in Sickle Cell Disease - 1393/02/24
159 Detection of Malignancy in Body Fluids - 1393/02/22
160 WATER - 1393/02/20
161 WHO-Laboratory quality management system training toolkit - 1393/02/17
162 Epidemiology of Hepatitis C Iran & Guidelines for the screening Hepatitis C - 1393/02/15
163 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2014 - 1393/02/13
164 Laboratory EQUIPMENT – April 2014 - 1393/02/10
165 World Malaria Day, 25 April 2014 - 1393/02/09
166 LabMedica -Vol. 31 No.1 • 2-3-2014 - 1393/01/25
167 Hymenoptera-Sting Hypersensitivity - 1393/01/23
168 WHO - Laboratory Quality Stepwise Implementation Tool - 1393/01/20
169 World Health Day 2014 - small bite, big threat - 1393/01/18
170 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2014 - 1393/01/16
171 Multitarget Stool DNA Testing for Colorectal-Cancer Screening - 1393/01/11
172 World TB Day, 24 March 2014 - 1393/01/09
173 Better Tests, Better Care - Improved Diagnostics for Infectious Diseases - 1393/01/06
174 The role of molecular genetic analysis within the diagnostic haemato-oncology laboratory - REVIEW - 1392/12/27
175 Laboratory EQUIPMENT - March 2014 - 1392/12/26
176 Recommendations for the Laboratory-Based Detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae – CDC 2014 - 1392/12/24
177 DRUGS OF ABUSE TESTING - OLD & NEW - 1392/12/21
178 Improving Antibiotic Use Among Hospitalized Patients - 1392/12/19
179 The State of Semen Analysis over Time - 1392/12/17
180 Choosing the Best Method for Hb A1c Testing - 1392/12/14
181 DNA Sequencing versus Standard Prenatal Aneuploidy Screening - 1392/12/12
182 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2014 - 1392/12/10
183 A Risk Assessment, Genetic Counseling, and Genetic Testing for BRCA-Related Cancer in Women - 1392/12/07
184 Laboratory EQUIPMENT - February 2014 - 1392/12/05
185 Altered Neutrophil Counts at Diagnosis of Invasive Meningococcal Infection in Children - 1392/12/03
186 A New Diagnostic Algorithm for HIV - Farewell Western Blot - 1392/11/30
187 Comparison of Methods for Diagnosing Brucellosis - 1392/11/28
188 Thrombophilic Mutations in Iranian Patients With Thrombophilia - 1392/11/26
189 LabMedica -Vol. 30 No.8 • 12.2013-1.2014 - 1392/11/21
190 Patients Can Access Their Own Laboratory Results - 1392/11/19
191 World Cancer Day , 4 February 2014 - 1392/11/16
192 Molecular diagnosis of the myeloproliferative neoplasms - 1392/11/14
193 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2014 - 1392/11/12
194 Value of Automated ESR - 1392/11/09
195 Immunoglobulin E and Allergy - 1392/11/07
196 Adding Tests to the Laboratory Service Menu - 1392/11/05
197 Rotavirus - 1392/11/02
198 Laboratory EQUIPMENT – January 2014 - 1392/10/30
199 A New Rapid Chlamydia Test Suitable for Clinical Labs and POC Use - 1392/10/28
200 MRSA SURVEILLANCE - 1392/10/25
201 Early Reports of pH1N1-Associated Illnesses for the 2013-14 Influenza Season - 1392/10/24
202 Recurrent Clostridium difficile Infection - 1392/10/23
203 ICSH recommendations for the measurement of Haemoglobin F - 1392/10/21
204 ICSH recommendations for the measurement of Haemoglobin A2 - 1392/10/18
205 POCT Supports New Demands - 1392/10/16
206 FDA Taking Closer Look at 'Antibacterial' Soap - 1392/10/14
207 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2014 - 1392/10/09
208 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides - 1392/10/08
209 Laboratory EQUIPMENT – December 2013 - 1392/10/07
210 LabMedica -Vol. 30 No.7 • 11 - 2013 - 1392/10/04
211 Standards of Medical Care in Diabetes - 2014 - 1392/10/03
212 CDC Guidance for Evaluating Health-Care Personnel for Hepatitis B Virus Protection and for Administering Postexposure Management - 1392/09/30
213 Co-existence of Sarcina Organisms and Helicobacter pylori Gastritis Duodenitis in Pediatric Siblings - 1392/09/27
214 Vitamin D Deficiency May Be Overdiagnosed by Current Methods - 1392/09/25
215 Cervical-Cancer Screening with Human Papillomavirus and Cytologic Cotesting - 1392/09/23
216 The History of Genetics - Infographic - 1392/09/20
217 Distribution of LِDL and HDL Subclasses in Patients With Sarcoidosis - 1392/09/18
218 Evolution of a Diabetic Foot Infection - 1392/09/16
219 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2013 - 1392/09/13
220 Inpatient Preanalytic Process Improvements - 1392/09/11
221 World AIDS Day , 1 December 2013 - 1392/09/09
222 LabMedica -Vol. 30 No.6 • 10 - 2013 - 1392/09/06
223 Pulmonary Emboli Caused by Mercury - 1392/09/04
224 Guideline for the laboratory diagnosis of functional iron deficiency – 2013 - 1392/09/02
225 Laboratory EQUIPMENT – November 2013 - 1392/08/29
226 ACC-AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults - 2013 - 1392/08/27
227 World Diabetes Day - 14 NOVEMBER 2013 - 1392/08/25
228 Sydenham’s chorea, associated with group A streptococcus infection - Video - 1392/08/21
229 ACB News - November 2013 - 1392/08/20
230 CDC - Colorectal Cancer Tests Save Lives - November 2013 - 1392/08/18
231 Current Landscape and New Paradigms of Proficiency Testing and External Quality Assessment for Molecular Genetics - 1392/08/15
232 Trichomycosis Axillaris - 1392/08/13
233 CLN - Clinical Laboratory News - October 2013 - 1392/08/11
234 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2013 - 1392/08/08
235 Cold Hands Associated with Scleroderma - 1392/08/06
236 THE LATEST IN LABORATORY APPS - 1392/08/01
237 Respiratory Diphtheria - 1392/07/29
238 Laboratory EQUIPMENT – October 2013 - 1392/07/27
239 ACMG clinical laboratory standards for next-generation sequencing-2013 - 1392/07/22
240 No time for Quality - Reasons to Reevaluate and Reinvest in a Lab Quality Program - October 2013 - 1392/07/20
241 LabMedica -Vol. 30 No.5 • 8-9 - 2013 - 1392/07/17
242 Extramedullary Hematopoiesis in Thalassemia - 1392/07/15
243 Blood Components for Hemostasis - Review - 1392/07/13
244 Staphylococcal Toxic Shock Syndrome - 1392/07/10
245 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2013 - 1392/07/08
246 Mycobacterium iranicum Infection in HIV-infected Patient, Iran - October 2013 - 1392/07/06
247 Prostate Cancer Diagnostics - How to make PSA a better cancer detection - 1392/07/03
248 Familial Primary Cryofibrinogenemia - 1392/07/01
249 Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines - 1392/06/30
250 Laboratory EQUIPMENT – September 2013 - 1392/06/27
251 Cholera - An Epidemic Continuum - 1392/06/25
252 Cystatin C versus Creatinine in Determining Risk Based on Kidney Function - 1392/06/23
253 High-Resolution HbA1c Separation and Hemoglobinopathy Detection With Capillary Electrophoresis - 1392/06/20
254 Severe Sepsis and Septic Shock - 1392/06/18
255 Assessing the Risk and Prognosis of Thrombotic Complications in Cancer Patients - 1392/06/16
256 Severe Vitamin D Deficiency — Rickets - 1392/06/10
257 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2013 - 1392/06/09
258 Primary Hyperoxaluria - 1392/06/06
259 TUBERCULOSIS 2013 - Practical guide for clinicians, nurses, laboratory technicians and medical auxiliaries - 1392/06/04
260 LabMedica -Vol. 30 No.4• 6-7 - 2013 - 1392/06/02
261 Efficacy of Advanced Discriminating Algorithms for Screening on Iron-Deficiency Anemia and Beta-Thalassemia Trait - 1392/05/30
262 Is Phlebotomy Part of the Dark Side in the Clinical Laboratory Struggle for Quality - 1392/05/28
263 Laboratory EQUIPMENT – August 2013 - 1392/05/26
264 The Ideal Laboratory Information System - 1392/05/23
265 A New Era in Noninvasive Prenatal Testing - 1392/05/21
266 Hospital Outbreak of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus - MERS-CoV - 1392/05/17
267 D-dimer - Simple Test, Tough Problems - 1392/05/14
268 World Hepatitis Day - 28 July 2013 - 1392/05/12
269 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2013 - 1392/05/09
270 Electronic Hand Washing - 1392/05/07
271 Mechanisms of Hypoglycemia-Associated Autonomic Failure in Diabetes - 1392/05/05
272 POCT & Patient Safety - 1392/05/02
273 LabMedica - Vol. 30 No.3 • 5 - 2013 - 1392/04/31
274 Herpes Zoster - 1392/04/29
275 Diagnosis, Treatment, and Reporting of Adverse Effects of Transfusion - 1392/04/26
276 Automation in Cytology - 1392/04/24
277 Laboratory EQUIPMENT – July 2013 - 1392/04/22
278 Developmental Differences in Megakaryocyte Size in Infants and Children - 1392/04/19
279 CDC - Prescription Painkiller Overdoses - July 2013 - 1392/04/17
280 Cutaneous Necrosis Associated with Cold Agglutinins - 1392/04/15
281 Screening for Down Syndrome - 1392/04/12
282 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2013 - 1392/04/10
283 Molecular Testing in Colorectal Cancer - 1392/04/08
284 IgA Nephropathy - 1392/04/05
285 Rapid Diagnosis of Mycobacterium tuberculosis Infection - 1392/04/01
286 CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR HYPOTHYROIDISM IN ADULTS - 2012 - 1392/03/29
287 Laboratory EQUIPMENT – June 2013 - 1392/03/22
288 Laboratory Diagnosis of Malaria - 1392/03/20
289 Bedbugs in the 21st Century - 1392/03/18
290 Screening Tests for Gestational Diabetes - 1392/03/13
291 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2013 - 1392/03/11
292 Human Infection with a Novel Avian-Origin Influenza A (H7N9) Virus - 1392/03/08
293 Hypomagnesemia - 1392/03/06
294 LabMedica - Vol. 30 No.2 • 4 - 2013 - 1392/03/04
295 Detection of Leukemic Lymphoblasts in CSF Is Instrument-Dependent - 1392/03/01
296 Pathology Consultation on the Laboratory Evaluation of Thrombophilia - 1392/02/30
297 Enteropathogens and Chronic Illness in Returning Travelers - 1392/02/25
298 Testing for HCV Infection - CDC 2013 - 1392/02/23
299 I’M AGAINST THE IDEA OF QC BEING EMPTY, May 2013 - Hassan Bayat - 1392/02/21
300 Impact of Laboratory-Reported Urine Culture Colony Counts - 1392/02/18
301 Evaluation of an Abbreviated Centrifugation Protocol for Chemistry Testing - 1392/02/16
302 Screen All Patients Aged 15-65 for HIV - 2013 - 1392/02/14
303 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2013 - 1392/02/11
304 Botryoid White-Cell Nuclei - Hypersegmentation - 1392/02/09
305 World Malaria Day - 25 April 2013 - 1392/02/07
306 LabMedica -Vol. 30 No.1 • 2-3-2013 - 1392/01/29
307 Validation - Sample Contamination - 1392/01/26
308 Infective Endocarditis - 1392/01/24
309 Recent Trends in Performance and Current State of Creatinine Assays - 1392/01/21
310 Understanding Sources of Bias in Diagnostic Accuracy Studies - Review Article - 1392/01/19
311 WHO-Tuberculosis laboratory biosafety manual 2012 - 1392/01/17
312 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2013 - 1392/01/14
313 Strongyloides stercoralis Embryonated Ova in the Lung - 1392/01/10
314 World TB Day, 24 March 2013 - 1392/01/07
315 Laboratory EQUIPMENT – March 2013 - 1392/01/05
316 The Pathogenesis of the Antiphospholipid Syndrome - 1391/12/26
317 Understanding and Recognizing the Pelger-Huët Anomaly - 1391/12/23
318 Nontuberculous Mycobacterial Infections (NTM) after Cosmetic Procedures - 1391/12/21
319 Validation and Optimization of Criteria for Manual Smear Review Following Automated Blood Cell Analysis - 1391/12/19
320 Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories - BMBL, 5th Edition - 1391/12/16
321 Measuring, Monitoring Heparin - 1391/12/14
322 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2013 - 1391/12/12
323 Ergonomic Issues in the Clinical Lab - 1391/12/10
324 Tuberculosis - 1391/12/07
325 Laboratory EQUIPMENT – February 2013 - 1391/12/05
326 Periodontitis and risk of diabetes mellitus - REVIEW ARTICLE - 1391/12/02
327 Leukemia Diagnostics Update - 1391/11/30
328 LabMedica - Vol. 29 No.8 • 12-2012-1-2013 - 1391/11/28
329 Dengue is fastest-spreading tropical disease – WHO - 1391/11/25
330 Designing Tomorrow’s Vaccines - 1391/11/23
331 Serum Albumin Levels Predict Pneumonia Severity - 1391/11/18
332 Diagnostic Complexities of Eosinophilia - 1391/11/16
333 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2013 - 1391/11/14
334 The Future of Antibiotics and Resistance - 1391/11/11
335 An Examination of the Usefulness of Repeat Testing Practices in a Large Hospital Clinical Chemistry Laboratory - 1391/11/09
336 Laboratory EQUIPMENT – January 2013 - 1391/11/07
337 Fever of Unknown Origin or Fever of Too Many Origins - 1391/11/04
338 Blood Sample Processing - 1391/11/02
339 Tips for evaluating a peripheral blood smear for possible sepsis - 1391/10/30
340 Vitamin B12 Deficiency - 1391/10/27
341 Salivary gland swellings - CLINICAL REVIEW - 1391/10/25
342 The Laboratory Diagnosis of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) - 1391/10/20
343 Disease Eradication - 1391/10/18
344 Evaluating the Connections Between Primary Care Practice and Clinical Laboratory Testing - 1391/10/17
345 The Brain-to-Brain Loop Concept for Laboratory Testing 40 Years After Its Introduction - 1391/10/13
346 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2013 - 1391/10/11
347 Celiac Disease - 1391/10/10
348 Critical Values in the Coagulation Laboratory - 1391/10/06
349 Standards of Medical Care in Diabetes - 2013 - 1391/10/04
350 Laboratory EQUIPMENT – December 2012 - 1391/10/02
351 Iodine Deficiency - Current Aspects and Future Prospects - 1391/09/29
352 Norovirus Gastroenteritis in Immunocompromised Patients - 1391/09/27
353 Testing for Toxic Elements - A Focus on Arsenic, Cadmium, Lead, and Mercury - 1391/09/25
354 LabMedica - Vol. 29 No.7 • 11 - 2012 - 1391/09/22
355 Emerging Biomarkers - 1391/09/20
356 Chromosomal Microarray versus Karyotyping for Prenatal Diagnosis - 1391/09/18
357 Massive Splenomegaly in Hairy-Cell Leukemia - 1391/09/15
358 Clinical Requests for Molecular Tests - 1391/09/13
359 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2012 - 1391/09/11
360 Unexplained Hemolytic Anemia with Multiorgan Failure - 1391/09/08
361 Intravenous Immune Globulin in Autoimmune and Inflammatory Diseases - 1391/09/07
362 In Search for a Better Marker of Acute Pancreatitis - 1391/09/06
363 Laboratory EQUIPMENT - November 2012 - 1391/09/01
364 (1-3)-β-D-Glucan Assay - A Review of its Laboratory and Clinical Application - 1391/08/29
365 Anemia and Erythrocytosis in patients after kidney transplantation - 1391/08/27
366 Hand Eczema - 1391/08/25
367 An Uncommon Variant of Acute Myeloid Leukemia Acute Erythroid Leukemia - 1391/08/22
368 Diabetes in Older Adults - 1391/08/21
369 LabMedica - Vol. 29 No.6 • 10-2012 - 1391/08/17
370 Dermoscopy of Nits (Pediculus humanus capitis eggs) and Pseudonits - 1391/08/16
371 Teaching Laboratory Medicine to Medical Students - 1391/08/15
372 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2012 - 1391/08/10
373 The Use of High Performance Liquid Chromatography to Speciate and Characterize the Epidemiology of Mycobacteria - 1391/08/08
374 Mites in the External Auditory Canal - 1391/08/06
375 Sputum Collection Instructions - 1391/08/03
376 Laboratory EQUIPMENT - October 2012 - 1391/08/01
377 WHO guidelines on drawing blood - best practices in phlebotomy - 1391/07/29
378 Systemic Sclerosis - An Update - 1391/07/26
379 Allergic rhinitis in children - Review Article - 1391/07/24
380 Current and Future Applications of Mass Spectrometry to the Clinical Laboratory - 1391/07/22
381 Autoantibodies as Biomarkers in Cancer - 1391/07/19
382 The Past 200 Years in Diabetes - 1391/07/17
383 CDC -Severe Respiratory Illness Associated with a Novel Coronavirus — Saudi Arabia and Qatar, 2012 - 1391/07/15
384 Hepatitis E - 1391/07/12
385 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2012 - 1391/07/10
386 WHO - Establishment of PCR laboratory in developing countries - 1391/07/08
387 Evaluation of Four Qualitative Third-Generation HIV Antibody Assays and the Fourth-Generation Abbott HIV Ag-Ab Combo Test - 1391/07/05
388 Laboratory EQUIPMENT - September 2012 - 1391/07/03
389 Acute Bacterial Sinusitis in Children - 1391/07/01
390 LabMedica - Vol. 29 No.5 • 8-9-2012 - 1391/06/29
391 Automated Lymphocyte Counts vs Manual Lymphocyte Counts in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients - 1391/06/27
392 Melioidosis - 1391/06/25
393 Rapid and Specific Quantification of Ethylene Glycol Levels - 1391/06/21
394 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2012 - 1391/06/20
395 Tuberculosis, Drug Resistance, and the History of Modern Medicine - 1391/06/18
396 WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care - 1391/06/15
397 Estimation of Plasma Small Dense LDL Cholesterol From Classic Lipid Measures - 1391/06/13
398 Importance of Papanicolaou Staining for Sperm Morphologic Analysis - 1391/06/06
399 Tattoo-Associated Nontuberculous Mycobacterial (NTM) Skin Infections - 1391/06/14
400 WHO - Guidelines on Establishment of Accreditation of Health Laboratories - 1391/06/01
401 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2012 - 1391/05/25
402 Update to CDC’s STD Treatment Guidelines - 1391/05/23
403 Diagnosis of Diabetes - 1391/05/22
404 Communicating Change to Laboratory Customers - 1391/05/18
405 WHO Manual- Laboratory Methods for the Diagnosis of Meningitis - 1391/05/16
406 Management of Inpatient Hyperglycemia - 1391/05/14
407 The Human Side of Errors - 1391/05/11
408 LabMedica -Vol. 29 No.4 • 6-7-2012 - 1391/05/09
409 Tuberculosis in Children - 1391/05/08
410 European Medicines Agency recommends first gene therapy for approval - 1391/05/04
411 Pertussis Epidemic - 2012 - 1391/05/02
412 Sample Rejection - 1391/04/31
413 WHO-Screening donated blood for transfusion-transmissible infections - 1391/04/28
414 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2012 - 1391/04/26
415 CDC Recommendations for the Management of Hepatitis B - 1391/04/24
416 Estimating Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine and Cystatin C - 1391/04/21
417 Diagnostic Potential of Saliva - 1391/04/19
418 FDA approves first home use HIV test kit for self-testing - 1391/04/17
419 Guidelines and Recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus - 1391/04/14
420 External Quality Assurance of Fibrinogen Assays Using Normal Plasma - 1391/04/11
421 How can we optimise microscopy and culture methods for mould identification? - 1391/04/10
422 Autoimmune Hepatitis: From the Clinic to the Diagnostics Laboratory - 1391/04/07
423 Whooping Cough in an Adult-VIDEO - 1391/04/05
424 Human Babesiosis - 1391/04/03
425 LabMedica -Vol. 29 No.3 • 5-2012 - 1391/03/31
426 Guillain–Barré Syndrome - 1391/03/27
427 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2012 - 1391/03/24
428 Scrofuloderma - 1391/03/23
429 Evaluation of an Automated Digital Imaging System, Nextslide Digital Review Network, for Examination of Peripheral Blood Smears - 1391/03/22
430 Staphylococcus aureus Colonization in Children With Community-Associated Staphylococcus aureus Skin Infections and Their Household Contacts - 1391/03/20
431 Leishman-Donovan bodies in the bone marrow biopsy - 1391/03/18
432 Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents-updated 2012 - 1391/03/16
433 Tips for Proper Pipetting - 1391/03/11
434 A simple Cover-Glass Test Differentiates between Staphylococci and Micrococci in clinical laboratory - 1391/03/08
435 Somatic STAT3 Mutations in Large Granular Lymphocytic Leukemia - 1391/03/06
436 LabMedica -Vol. 29 No.2 • 4-2012-current issue - 1391/03/03
437 World health statistics 2012 - 1391/03/01
438 Azithromycin and the Risk of Cardiovascular Death - 1391/02/31
439 Communicating Pathology and Laboratory Errors - 1391/02/27
440 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2012 - 1391/02/25
441 HIV–HBV Coinfection — A Global Challenge - 1391/02/23
442 The Red Cell Histogram and The Dimorphic Red Cell Population - 1391/02/20
443 Subclinical Hyperthyroidism and the Risk of Coronary Heart Disease and Mortality - 1391/02/18
444 Comparison of Analytical and Clinical Performance of Three Methods for Detection of Clostridium difficile - 1391/02/16
445 Risk Factors for Breast Cancer for Women Aged 40 to 49 Years - 1391/02/13
446 WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen-2010 - 1391/02/11
447 National Medical Laboratory Professionals Week - 1391/02/03
448 Screening Guidelines for the Prevention and Early Detection of Cervical Cancer - 1391/01/31
449 Dengue - 1391/01/28
450 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2012 - 1391/01/26
451 Pseudo–Pelger-Huët Anomaly Induced by Medications - 1391/01/23
452 MLS - Medical Laboratory Sciences - 1391/01/21
453 Good Laboratory Practices for Biochemical Genetic Testing and Newborn Screening for Inherited Metabolic Disorders - 1391/01/19
454 Diabetic Retinopathy - 1391/01/16
455 LabMedica -Vol. 29 No.1 • 2-3/2012-current issue - 1391/01/14
456 Low LDL Cholesterol is Related to Cancer Risk - 1391/01/10
457 Kerion Celsi - 1390/01/08
458 Kayser–Fleischer Rings in Wilson’s Disease - 1391/01/06
459 Clinical Applications of Platelet Antibody and Antigen Testing - 1390/12/27
460 HPV Vaccine Recommendations- AAP 2012 - 1390/12/24
461 New Contrast Stain for the Rapid Diagnosis of Dermatophytosis and Pityriasis Versicolor - 1390/12/22
462 MLO - Medical Laboratory Observer - March 2012 - 1390/12/20
463 Pulmonary disease caused by Mycobacterium simiae in Iran - 1390/12/18
464 Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis- ACCP 2012 - 1390/12/15
465 Clinical Significance of Escherichia albertii - 1390/12/13
466 A Review of Medical Errors in Laboratory Diagnostics and Where We Are Today - 1390/12/11
467 Pre-analytical Variables in Coagulation Testing Associated With Diagnostic Errors in Hemostasis - 1390/12/08
468 MLO - Medical Laboratory Observer - February 2012 - 1390/12/07
469 Laboratory Diagnostic Testing for Treponema pallidum - 1390/12/03
470 Paraneoplastic Thrombocytosis in Ovarian Cancer - 1390/12/01
471 Staffing Benchmarks for Clinical Laboratories - 1390/11/29
472 Use of Tumor Markers in Liver, Bladder, Cervical, and Gastric Cancers - 1390/11/27
473 The Emerging Threat of Untreatable Gonococcal Infection - 1390/11/24
474 IgG4-Related Disease - 1390/11/22
475 Flow Cytometric Immunophenotyping of Cerebrospinal Fluid Specimens - 1390/11/19
476 LabMedica -Vol. 28 No.8 • 12/ 2011-1/ 2012 - current issue - 1390/11/17
477 Fascioliasis Due to Fasciola hepatica and Fasciola gigantica Infection - 1390/11/15
478 Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Urinary Tract Infections - 1390/11/12
479 ABO Blood Type and Longevity - 1390/11/10
480 Iron Overload in Human Disease - 1390/11/08
481 Use of Tumor Markers in Testicular, Prostate, Colorectal, Breast, and Ovarian Cancers - 1390/11/05
482 Tophaceous Gout - 1390/11/01
483 Procalcitonin - 1390/10/28
484 Guidelines for Safe Work Practices in Diagnostic Laboratories - 2012 - 1390/10/26
485 Urine Crystals in a 1-Year-Old Male - 1390/10/25
486 Andrology and Fertility Assessment - 1390/10/21
487 Genomics and Perinatal Care - 1390/10/19
488 Madura Foot - 1390/10/17
489 Testing for Tuberculosis - 1390/10/15
490 Test Verification and Validation for Molecular Diagnostic Assays - 1390/10/12
491 SF3B1 and Other Novel Cancer Genes in CLL - 1390/10/10
492 Standards of Medical Care in Diabetes - 2012 - 1390/10/07
493 MLO - MEDICAL LABORATORY OBSERVER - January 2012 - 1390/10/05
494 Primary Hyperparathyroidism - 1390/10/03
495 Viral Drug Sensitivity Testing Using Quantitative PCR - 1390/09/30
496 Update and Utilization of Component Therapy in Blood Transfusions - 1390/09/28
497 LabMedica-Vol. 28 No.7 • 11-2011-current issue - 1390/09/26
498 Global Cancer Statistics - 1390/09/23
499 Epidemiology of lymphomas - 1390/09/21
500 Making Sense of the New Cervical-Cancer Screening Guidelines - 1390/09/19
501 Worldwide Occurrence and Impact of Human Trichinellosis, 1986–2009 - 1390/09/17
502 Systemic Lupus Erythematosus - 1390/09/12
503 Accuracy of Platelet Counting by Automated Hematologic Analyzers - 1390/09/10
504 Specimen Labeling Errors in Surgical Pathology - 1390/09/09
505 The role of anti-core antibody response in the detection of occult hepatitis B virus infection - 1390/09/07
506 Antibiotic is potential new leukemia treatment - 1390/09/05
507 Screening for Prostate Cancer - 1390/09/03
508 Does Routine Repeat Testing of Critical Values Offer Any Advantage Over Single Testing - 1390/09/01
509 Brain Parasite Directly Alters Brain Chemistry - 1390/08/29
510 LabMedica-Vol. 28 No.6 •October-2011-Current issue - 1390/08/26
511 Celiac Disease Testing - 1390/08/25
512 The Human Plasma Lipidome - 1390/08/22
513 Urine Calcium - Laboratory Measurement and Clinical Utility - 1390/08/19
514 Rapid Molecular Test Developed for Meningitis - 1390/08/17
515 Host and Pathogen Factors for Clostridium difficile Infection and Colonization - 1390/08/14
516 Human Papillomavirus Lesions of the Oral Cavity - 1390/08/11
517 Guideline for Disinfection and Sterilization of Prion - Contaminated Medical Instruments - 1390/08/10
518 Multicenter study to evaluate diagnostic methods for detection and isolation of Campylobacter from stool - 1390/08/08
519 Genomics and the Multifactorial Nature of Human Autoimmune Disease - 1390/08/05
520 Heparins- Clinical Use and Laboratory Monitoring - 1390/08/03
521 Leukaemic pleural effusion in acute myeloid leukaemia - 1390/08/01
522 TB Cases Decline Worldwide for the First Time - 1390/07/28
523 E. coli Found on Cell Phones - 1390/07/26
524 Diagnosis and management of acute myeloid leukemia in adults - 1390/07/24
525 Cutaneous Infections Caused by Herpesviridae - 1390/07/21
526 Guidelines for the diagnosis and management of multiple myeloma 2011 - 1390/07/19
527 HPV infection and cervical disease - A review - 1390/07/17
528 Antimicrobial Ointments and MRSA - 1390/07/14
529 Hemoglobinopathy and thalassemia detection - 1390/07/12
530 Global Spread of Carbapenemase - producing Enterobacteriaceae - 1390/07/10
531 Rhinoviruses, allergic inflammation, and asthma - 1390/07/07
532 Allergens and their role in the allergic immune response - 1390/07/06
533 The role of allergy in disease - 1390/07/05
534 Role of Chlamydia trachomatis in Miscarriage - 1390/07/03
535 Porphyria Cutanea Tarda - 1390/06/31
536 Replace cytology with HPV testing? - 1390/06/30
537 Genomics, Health Care, and Society - 1390/06/28
538 Gout Nodulosis - 1390/06/27
539 Lab Tests for Chemotherapy Management - 1390/06/24
540 Genetic Testing for Colon Cancer - 1390/06/23
541 Molecular Signatures of Pancreatic Cancer - 1390/06/22
542 Challenging the glucose challenge test - 1390/06/19
543 Granulomatous Dermatitis due to Malassezia sympodialis - 1390/06/16
544 Antiphospholipid Antibody Syndrome - 1390/06/14
545 Molecular cytogenetics of cutaneous melanocytic lesions - 1390/06/12
546 Cutaneous leishmaniasis - advances in disease pathogenesis, diagnostics and therapeutics-2010-1390/06/08
547 Origins of the E. coli Strain Causing an Outbreak of Hemolytic–Uremic Syndrome in Germany - 1390/06/06
548 Thrombopoietin-Receptor Agonists for Primary Immune Thrombocytopenia - 1390/06/03
549 Reliability of Diagnostic Tests for Helicobacter pylori Infection - 1390/05/30
550 Development of Antiretroviral Drug Resistance - 1390/05/27
551 Warts of the Fingertips - 1390/05/26
552 High Triglycerides in Obesity- Dual Metabolic Defects - 1390/05/24
553 Fetal DNA Test of Mother's Blood Reliable in Male and Female Detection - 1390/05/22
554 Mislabeling of Cases, Specimens, Blocks, and Slides - 1390/05/20
555 Genomic Pathology: Challenges for Implementation - 1390/05/18
556 Germany Declares End to E. coli O104-H4 Outbreak - 1390/05/16
557 Twenty-Four–Hour Bence-Jones Protein Determinations: Can We Ensure Accuracy? - 1390/05/13
558 Antibiotics Beat Cranberries at Fighting Urinary Tract Infections in Study - 1390/05/09
559 Microbial Genomics and Infectious Diseases - 1390/05/06
560 Febrile Urinary Tract Infections in Children - 1390/04/30
561 The Coagulopathy of Chronic Liver Disease - 1390/04/26
562 Gastric Bacterium Helicobacter Protects Against Asthma - 1390/04/22
563 E. coli Can Survive in Streambed Sediments for Months - 1390/04/19
564 Chronic Hepatitis C Infection - 1390/04/18
 

پیوند ها (306) - 1393/12/07

اطلاع رسانی - (1393/12/09)

همکار محترم، جناب آقای دکتر محمود صدیقی
درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.
مراسم ترحیم:
سه شنبه 1393.12.12
ساعت 16 الی 17:30
مسجد جامع شهرک غرب

poster 13jorjani 3
سیزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت
2 الی 5 اردیبهشت ماه 1394


DEADLY DIARRHEA - CLOSTRIDIUM DIFFICILE CAUSES IMMENSE SUFFERING DEATH - icon