کیفیت را پایانی نیست

آرشیو مقالات علمی (992)
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 A Model Study of In Silico Proficiency Testing for Clinical Next-Generation Sequencing - 1395/07/24
2 Tools for Examining the Medical Exome - 1395/07/24
3 Lymphangitis on the Abdomen - 1395/07/24
4 Management of infection by the Zika virus - REVIEW - 1395/07/17
5 Worms in the Eye - 1395/07/17
6 Critical Factors in Laboratory Automation Selection Process - 1395/07/17
7 Physician Satisfaction With Clinical Laboratory Services - 1395/07/11
8 Blood and Bone Marrow Evaluation for Eosinophilia - 1395/07/11
9 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2016 - 1395/07/07
10 Planning and Designing a Hospital Transfusion Service - 1395/07/07
11 Laboratory EQUIPMENT – September 2016 - 1395/07/03
12 In Vitro Exflagellation of Plasmodium vivax - 1395/07/03
13 IFCC eNews - July-August 2016 - 1395/06/29
14 Urinary Tract Tuberculosis - 1395/06/29
15 Progress in Digital Pathology - 1395/06/24
16 Kerion - A Boggy Lump - 1395/06/24
17 Pipetting Guidlines - Through History - 1395/06/20
18 MDx & SEPSIS -1395/06/20
19 The Hematologist - September-October 2016 - 1395/06/19
20 Sepsis Awareness - 1395/06/13
21 Emerging Methodology - A game-changer in the always-urgent detection of sepsis - 1395/06/13
22 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2016 - 1395/06/08
23 1ˢᵗ World Sepsis Congress 2016 - 1395/06/04
24 A Woman with Primary Biliary Cirrhosis and Hyponatremia - Clinical Case Study - 1395/06/01
25 B-Lymphoblastic Leukemia in Patients With Chronic Lymphocytic Leukemia - A Report of Four Cases - 1395/06/01
26 Value - Based Reimbursement - 1395/05/30
27 Gastric Anisakiasis - 1395/05/30
28 Lack of an association or an inverse association between low-density lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly - a systematic review - 1395/05/25
29 Laboratory EQUIPMENT – August 2016 - 1395/05/25
30 Ovarian Cancer Screening - 1395/05/19
31 Urticaria Multiforme - 1395/05/19
32 A Low-Cost Adapter for Smartphone Microscopic Photography Using a Cardboard Toilet-Paper Roll - 1395/05/16
33 Borrelia recurrentis Infection - 1395/05/16
34 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - July 2016 - 1395/05/13
35 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2016 - 1395/05/11
36 World Hepatitis Day - 28 July 2016 - 1395/05/06
37 POCT in the Emergency Department - 1395/05/06
38 Thyroid Ophthalmopathy, Dermopathy, and Acropachy - 1395/05/06
39 Nodular Lymphoid Hyperplasia - 1395/05/03
40 IFCC Annual Report 2015 - 1395/05/03
41 Phlebotomy Cycle Time Related to Phlebotomist Experience and or Hospital Location - 1395/04/30
42 Pasteurella multocida Bacteremia With Associated Knee Arthroplasty Infection in an 80-Year-Old Caucasian Man - 1395/04/30
43 Who Performs the Test - 1395/04/28
44 A Nontoxic Case of Vitamin D Toxicity - 1395/04/28
45 γ-Glutamyl Transferase Testing - 1395/04/26
46 Milk of Urate Bulla - 1395/04/26
47 LAB Automation in Stem Cell Research - 1395/04/23
48 Target Enrichment for Next-generation sequencing - 1395/04/23
49 IgE Allergy Testing - 1395/04/21
50 Dubin–Johnson Syndrome - 1395/04/21
51 Practices for Identifying and Rejecting Hemolyzed Specimens in Europe - 1395/04/19
52 Hypopyon and Klebsiella Sepsis - 1395/04/19
53 Epstein-Barr Virus–Associated Smooth Muscle Tumor - 1395/04/19
54 Template for Reporting Results of Monitoring Tests for Patients With Chronic Myelogenous Leukemia (BCR-ABL1+) - 1395/04/14
55 Template for Reporting Results of Biomarker Testing of Specimens From Patients With Myeloproliferative Neoplasms - 1395/04/14
56 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2016 - 1395/04/12
57 The Hematologist - July-August 2016 - 1395/04/08
58 Ramifications of Chronic Transfusions - 1395/04/05
59 Roadmap to Patient Care - 1395/03/05
60 Acanthosis Nigricans and Insulin Resistance - 1395/04/05
61 Validation of New Cancer Biomarkers - Review - 1395/04/02
62 Cystatin C for Therapeutic Drug Monitoring - 1395/04/02
63 Laboratory EQUIPMENT – June 2016 - 1395/03/31
64 World Blood Donor Day, 14 June 2016 - 1395/03/29
65 Chronic Splenic Brucellosis - 1395/03/29
66 Iron Deficiency and Anemia - 1395/03/26
67 Advances in Cell-Free DNA - 1395/03/26
68 IFCC eNews - May - June 2016 - 1395/03/24
69 Genomic Classification and Prognosis in Acute Myeloid Leukemia - 1395/03/22
70 Proper QC of Hematology Critical Values - 1395/03/22
71 The Prostate Health Index - 1395/03/19
72 MDx for Prostate Cancer - 1395/03/19
73 What proportion of Salmonella Typhi cases are detected by blood culture - A systematic literature review - 1395/03/17
74 A Program to Prevent Catheter-Associated Urinary Tract Infection in Acute Care - 1395/03/17
75 Widely Used Types and Clinical Applications of D-Dimer Assay - Review - 1395/03/12
76 Vitamin D Levels - 1395/03/12
77 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2016 - 1395/03/10
78 Laboratory EQUIPMENT – May 2016 - 1395/03/08
79 Salmonella enterica Aortitis - 1395/03/08
80 Pre-Analytical Variables - 1395/03/04
81 Managining your Pre-Analytical Staff - 1395/03/04
82 Why We Should Bank on Automation - 1395/03/04
83 Work Area Managers - 1395/03/01
84 Hair-on-End Sign - 1395/03/01
85 Loose Teeth and Excessive Thirst - 1395/03/01
86 CLIMA - Electronic Non-conforming Event Management - 1395/02/25
87 Interim Guidance for Zika Virus Testing of Urine - 2016 - 1395/02/25
88 The Zika Challenge - 1395/02/25
89 Progress Toward Polio Eradication - Worldwide, 2015–2016 - 1395/02/25
90 Global Measles and Rubella Laboratory Network Support for Elimination Goals, 2010–2015 - 1395/02/22
91 The Clinical Implementation of Precision Cancer Medicine - 1395/02/22
92 The Hematologist - May-Aune 2016 - 1395/02/20
93 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - April 2016 - 1395/02/18
94 Cutaneous Actinomycosis - 1395/02/18
95 Medical error - the third leading cause of death in the US - 1395/02/15
96 Zika Virus - Review Article - 1395/02/13
97 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2016 - 1395/02/11
98 Medical Laboratory Professionals Week - MLPW - April 24-30 2016 - 1395/02/07
99 Laboratory EQUIPMENT – April 2016 - 1395/01/28
100 What Do I Need to Learn Today — The Evolution of CME - 1395/01/28
101 IFCC eNews - March - April 2016 - 1395/01/25
102 IFCC - A guide to conducting research in laboratory medicine - March 2016 - 1395/01/23
103 World Health Day 2016 - Beat diabetes - 7 April 2016 - 1395/01/21
104 Creeping Eruption — Cutaneous Larva Migrans - 1395/01/21
105 APLH & CDC - Hemoglobinopathies -Current Practices for Screening, Confirmation and Follow-up -DECEMBER 2015 - 1395/01/18
106 Impact of Lab Design On Safety, Health, and Productivity - 1395/01/16
107 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2016 - 1395/01/14
108 World TB Day, 24 March 2016 - 1395/01/09
109 Froin’s Syndrome - 1395/01/09
110 Scabies - 1395/01/09
111 Diffuse Melanosis Cutis - 1395/01/09
112 The Hematologist March-April 2016 - 1394/12/22
113 Projections for the Hematology Market - 1394/12/22
114 Tinea Versicolor - 1394/12/22
115 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2016 - 1394/12/12
116 Laboratory EQUIPMENT – February 2016 - 1394/12/10
117 A Mother and Newborn with Brown Blood - 1394/12/10
118 Blood Flow Cytometry in Sézary Syndrome - 1394/12/08
119 The Changing Face of Laboratory Medicine - Q&A - 1394/12/08
120 An Infant with Persistent Jaundice and a Normal Newborn Direct Bilirubin Measurement - 1394/12/05
121 Clinical Utility of Lactate Dehydrogenase - 1394/12/03
122 Automatic Recognition of Atypical Lymphoid Cells From Peripheral Blood by Digital Image Analysis - 1394/12/03
123 Newborn Screening for Lysosomal Storage Diseases - 1394/12/01
124 Monitoring IgA Multiple Myeloma - 1394/12/01
125 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - February 2016 - 1394/11/27
126 IFCC eNews - January - February 2016 - 1394/11/27
127 Application of the 1,3-β-d-Glucan (Fungitell) Assay in the Diagnosis of Invasive Fungal Infections - 1394/11/21
128 Impact of New Oral Anticoagulants on Coagulation Tests - 1394/11/21
129 MDx & Transfusions - 1394/11/21
130 Pinning Chronic Fatigue Syndrome - 1394/11/21
131 Predictive Molecular Diagnostics & Chronic Disease - 1394/11/18
132 Point-of-Care Glucose Critical Values - 1394/11/18
133 LAB Automation Q&A - 1394/11/18
134 Katayama Fever - 1394/11/18
135 The Hematologist - January-February 2016 - 1394/11/14
136 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2016 - 1394/11/12
137 WHO - Health in 2015 - from MDGs to SDGs - 1394/11/12
138 Laboratory EQUIPMENT – January 2016 - 1394/11/10
139 Test Cancellation - 1394/11/10
140 Primary and Secondary Syphilis - 1394/11/10
141 Hematuria as a Marker of Occult Urinary Tract Cancer-Advice for High-Value Care From the ACP-CLINICAL GUIDELINE - 2016 - 1394/11/07
142 Best practices in the differential diagnosis and reporting of acute transfusion reactions – Review - 1394/11/05
143 Zika virus - 1394/11/05
144 Taenia saginata Infestation - 1394/11/05
145 Handbook - Help Me Understand Genetics - January 18, 2016 - 1394/11/03
146 Congenital generalized lipodystrophy - 1394/11/03
147 Appropriate Antibiotic Use for Acute Respiratory Tract Infection in Adults - ACP and CDC - CLINICAL GUIDELINE - 2016 - 1394/11/03
148 Serum Cystatin C and the Risk of Coronary Heart Disease - 1394/10/28
149 Accidental Diagnosis of Multiple Myeloma in a 44-Year-Old White Woman - 1394/10/28
150 Selected Noninvasive Markers in Diagnosing Liver Diseases - 1394/10/26
151 Standards of Medical Care in Diabetes - 2016 - 1394/10/26
152 The Force of Digital Pathology Awakens - 1394/10/23
153 Options in Cervical Cancer Screenings - 1394/10/23
154 Practical challenges related to point of care testing - 1394/10/21
155 IQCP FOR POCT - 1394/10/21
156 Comparison of the direct antiglobulin test and the eluate technique for diagnosing hemolytic disease of the newborn - 1394/10/21
157 Operational & Financial Efficiency - 1394/10/19
158 Antilymphocyte Globulin for Prevention of Chronic Graft-versus-Host Disease - 1394/10/19
159 Hyperviscosity-Related Retinopathy in Waldenström’s Macroglobulinemia - 1394/10/19
160 MALDI-TOF Mass Spectrometry for the Diagnosis of Infectious Diseases - Reviews - 1394/10/16
161 Circulating MicroRNA Biomarker Studies - Pitfalls and Potential Solutions - Mini-Reviews - 1394/10/16
162 Molecular Diagnostics - A Revolution in Progress - 1394/10/14
163 Considerations for Digital PCR as an Accurate Molecular Diagnostic Tool - Reviews - 1394/10/14
164 DNA-RNA Preparation for Molecular Detection - Reviews - 1394/10/14
165 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2016 - 1394/10/12
166 Diagnosis of Acute Myocardial Infarction in Hemodialysis Patients With High-Sensitivity Cardiac Troponin T Assay - 2016 - 1394/10/12
167 Phthiriasis Palpebrarum in a Child – VIDEO - 1394/10/12
168 Measuring LDL Cholesterol - Old and New Calculations - 1394/10/09
169 HDL-C vs HDL-P - 1394/10/09
170 Serum sample containing endogenous antibodies interfering with multiple hormone immunoassays - Laboratory strategies to detect interference - 1394/10/06
171 Laboratory EQUIPMENT – December 2015 - 1394/10/06
172 A Lousy Diagnosis - 1394/10/06
173 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - November 2015 - 1394/09/30
174 IFCC eNews - November - December 2015 - 1394/09/30
175 Acute Myelogenous Leukemia with Cuplike Nuclei - Case Studies - 1394/09/28
176 Bio Research International - November-December 2015 - 1394/09/28
177 Scrub Typhus - 1394/09/28
178 Elucidating the Ideal Testing Algorithm for C. difficile - 1394/09/25
179 Choosing a Testing Algorithm for Syphilis - 1394/09/25
180 Challenges to RBC Genotyping - 1394/09/25
181 Thyroid Nodules - 1394/09/23
182 Scabies and Global Control of Neglected Tropical Diseases - 1394/09/23
183 Squamous-Cell Carcinoma of the Nail Bed - 1394/09/23
184 Recent advances in host–virus interactomics during entry and infection - 1394/09/17
185 Microscopic Image Photography Techniques of the Past, Present, and Future - 1394/09/17
186 Cystine Crystals in Bone Marrow - 1394/09/17
187 The Hematologist - November-December 2015 - 1394/09/14
188 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2015 - 1394/09/09
189 World AIDS Day , 1 December 2015 - 1394/09/09
190 Advances in Urinalysis - 1394/09/09
191 Post-Genomic Microbiology - 1394/09/07
192 Colorectal Cancer & The Laboratory - 1394/09/07
193 Treatment of Tuberculosis - Review Article - 1394/09/07
194 Laboratory EQUIPMENT – November 2015 - 1394/09/04
195 Bio Research International - September - October - 2015 - 1394/09/04
196 The Public Health Case for FDA Oversight of Laboratory Developed Tests - November 2015 - 1394/09/02
197 New gene that makes common bacteria resistant to last-line antibiotic - 1394/09/02
198 Treponema pallidum — The Great Imitator - 1394/09/02
199 IFCC eNews - September-October 2015 - 1394/08/30
200 LabMedica - Vol. 32 No.7 • 11 - 2015 - 1394/08/27
201 Current Trends in Phlebotomy - 1394/08/27
202 Value of FISH Testing in Cancer Care - 1394/08/25
203 Bringing Mass Spectrometry to the Clinical Lab - 1394/08/25
204 WHO - CDC- Global Routine Vaccination Coverage, 2014 - 1394/08/25
205 Automated Hematology Parameters - 1394/08/20
206 RBC Genotyping - 1394/08/20
207 Decentralized Coagulation - 1394/08/20
208 What You Need To Know About Clostridium difficle - 1394/08/20
209 Biomarkers for bipolar disorder - current insights - Review - 1394/08/16
210 Malignant Transformation of Hymenolepis nana in a Human Host - 1394/08/16
211 Mycobacterium chelonae Eye Infections Associated with Humidifier Use in an Outpatient LASIK Clinic - 1394/08/16
212 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2015 - 1394/08/11
213 Standards for Clinical Grade Genomic Databases - 1394/08/11
214 Screening for Abnormal Blood Glucose and Type 2 Diabetes Mellitus - CLINICAL GUIDELINE - 27 October 2015 - 1394/08/09
215 Sporotrichoid Mycobacterial Infection - 1394/08/09
216 LabMedica - Vol. 32 No.6 • 10 – 2015 - 1394/08/06
217 Laboratory EQUIPMENT – October 2015 - 1394/08/06
218 Drug-Induced Megaloblastic Anemia - Review Article - 1394/08/04
219 Eosinophilic Esophagitis - Review Article - 1394/08/04
220 Bullous Pemphigoid - 1394/08/04
221 TROPONIN - 1394/07/29
222 MDx & COAG - 1394/07/29
223 WHY BUSINESS ANALYTICS - 1394/07/29
224 TRANSFUSION OUTCOMES - 1394/07/27
225 NEW TECHNOLOGIES IN QC - 1394/07/27
226 Acute Lymphoblastic Leukemia in Children - Review Article - 1394/07/25
227 Septic Cerebral Venous Thrombosis - 1394/07/25
228 Bursitis and Tenosynovitis Due to Mycobacterium avium Complex - 1394/07/25
229 Measurement of circulating 25-hydroxyvitamin D - A historical review - 1394/07/22
230 Lipoprotein metabolism in familial hypercholesterolemia - 1394/07/22
231 Invasive Candidiasis - Review Article - 1394/07/20
232 Clinical Laboratory Immunology - 1394/07/20
233 Gastric Ascaris Infection - 1394/07/20
234 A multi-biomarker disease activity score for monitoring rheumatoid arthritis - Review - 1394/07/18
235 Biomarker discovery for diagnosis and treatment of tuberculosis - a role for biobanking - Review - 1394/07/18
236 Biobanking metastases and biopsy specimens for personalized medicine - Review - 1394/07/18
237 δβ-Thalassemia Trait - 1394/07/13
238 Nocardiosis in 132 Patients With Cancer - 1394/07/13
239 LabMedica - Vol. 32 No.5 • 8-9 - 2015 - 1394/07/11
240 WHO - Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV - September 2015 - 1394/07/11
241 Acute Promyelocytic Leukemia - Short Review - 1394/07/08
242 Acute Myeloid Leukemia Genetics - 1394/07/08
243 Noninvasive Micromarkers - Review - 1394/07/06
244 A Diabetic Newborn - 1394/07/06
245 Osler–Weber–Rendu Syndrome - 1394/07/06
246 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2015 - 1394/07/04
247 Laboratory EQUIPMENT – September 2015 - 1394/07/01
248 Severity of Rhinovirus Infection in Hospitalized Adults Is Unrelated to Genotype - 1394/06/30
249 Relatively Restricted Migration of Polyclonal IgG4 May Mimic a Monoclonal Gammopathy in IgG4-Related Disease - 1394/06/30
250 Acute Myeloid Leukemia - Review Article - 1394/06/28
251 Bio Research International - May-June 2015 - 1394/06/28
252 Cutaneous Intravascular Natural Killer–Cell Lymphoma - 1394/06/28
253 Acute Myeloid Leukemia With Monosomal Karyotype - 1394/06/23
254 Misleading Hemoglobin A1c Levels in a Patient With Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria - 1394/06/23
255 Optimizing polymerase chain reaction testing for the diagnosis of pertussis - 1394/06/21
256 Sources of Infant Pertussis Infection - 1394/06/21
257 BLOOD BANK PROCESS CONTROLS - 1394/06/21
258 RETICULATED PLATELETS - 1394/06/18
259 ADVANCES IN CLINICAL GENETICS - 1394/06/18
260 Test Order Optimization - 1394/06/16
261 Primary Immunodeficiency Diseases - 1394/06/16
262 The Impact of a One-Dose versus Two-Dose Oral Cholera Vaccine Regimen in Outbreak Settings - 1394/06/16
263 Assessing Clinical Laboratory Quality - Study of Prothrombin Time INR - 1394/06/11
264 Quality Indicators in the Preanalytical Phase of Testing in a Stat Laboratory - 1394/06/11
265 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2015 - 1394/06/09
266 Globally Accurate Diagnostic Test Developed for Herpes - 1394/06/09
267 Use of Antibiotics and Risk of Type 2 Diabetes - ORIGINAL ARTICLE-2015 - 1394/06/07
268 Auramine-Phenol vs. Modified Kinyoun’s Acid- Fast Stains for Detection of Coccidia Parasites - 1394/06/07
269 A Child with Gross Hematuria - 1394/06/07
270 Proteins and Albumin - Review - 1394/06/04
271 The Physiological Sources of, Clinical Significance of, and Laboratory-Testing Methods for Determining Enzyme Levels - Review - 1394/06/04
272 Laboratory EQUIPMENT – August 2015 - 1394/06/02
273 PATIENT CARE IMPROVEMENTS - 1394/06/02
274 Transmission of Multidrug-Resistant and Drug-Susceptible Tuberculosis within Households - 1394/06/02
275 Critical Features Of the laboratory information system - LIS - 1394/05/31
276 GUIDE TO 2015-16 Influenza SEASON - 1394/05/31
277 Multiple Mucosal Neuroma - 1394/05/31
278 Are Unexpected Positive Dipstick Urine Bilirubin Results Clinically Significant - 1394/05/28
279 Implications of False Positive Serology of Toxoplasma gondii in a Pre-transplant Patient - 1394/05/28
280 Relevance of Indirect Immunofluorescence Patterns and Autoantibodies Identified Via Line Immunoassay in Patients With Rheumatoid Arthritis - 1394/05/28
281 Overview of Urea and Creatinine - Review - 1394/05/25
282 Glucose and Hemoglobin A1c - Review - 1394/05/25
283 Microscopy and Molecular Assay Compared for Schistosomiasis Diagnosis - 1394/05/25
284 Hemoptysis Associated with Paragonimus westermani - 1394/05/25
285 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - July 2015 - 1394/05/19
286 IFCC eNews - July-August 2015 - 1394/05/19
287 Calcium, Magnesium, and Phosphate - Review - 1394/05/17
288 Electrolytes - The Salts of the Earth - Review - 1394/05/17
289 Electrolyte and Acid–Base Disturbances in Patients with Diabetes Mellitus - Review Article - 1394/05/17
290 MOBILE LABS - 1394/05/14
291 NUCLEIC ACID TESTING APPLICATIONS- 1394/05/14
292 Acid-fast Smear and Histopathology Results Provide Guidance for the Appropriate Use of Broad-Range PCR and Sequencing for Mycobacteria - 1394/05/14
293 Development and Evaluation of a Logical Delta Check for Identifying Erroneous Blood Count Results in a Tertiary Care Hospital - 1394/05/12
294 Practices for Identifying and Rejecting Hemolyzed Specimens Are Highly Variable in Clinical Laboratories - 1394/05/12
295 The Cancer Genomics Resource List 2014 - 1394/05/12
296 Role of small colony variants in persistence of Pseudomonas aeruginosa infections in cystic fibrosis lungs - 1394/05/10
297 Chagas’ Disease - Review Article - 1394/05/10
298 Strawberry Tongue - 1394/05/10
299 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2015 - 1394/05/07
300 The human microbiome in hematopoiesis and hematologic disorders - Review Article - 1394/05/07
301 CLR - Clinical Laboratory Reference 2015-2016 - 1394/05/07
302 World Hepatitis Day - 28 July 2015 - 1394/05/04
303 Towards a Rapid Sterility Test - 1394/05/04
304 Sample PREanalytical Code for labeling of biospecimens - 1394/05/04
305 Cybersecurity vulnerabilities in medical devices - Review - 1394/05/04
306 LabMedica - Vol. 32 No.4 • 6-7 - 2015 - 1394/04/30
307 Developing a Standard Protocol for the Introduction of New Testing Into a Clinical Laboratory - 1394/04/30
308 Heparin-Induced Thrombocytopenia - 1394/04/30
309 Laboratory EQUIPMENT – July 2015 - 1394/04/30
310 TESTING PLATELETS IN THE CLINICAL LAB - 1394/04/24
311 CENTRIFUGATION BASICS - 1394/04/24
312 A Baby Boy with Hypothyroidism and Hemangioendothelioma - 1394/04/24
313 Webinar: QC lab optimization through Six Sigma methodology on July 22, 2015 - 1394/04/22
314 Virtual Conference: Cancer Research & Oncology Sept 30-Oct 1, 215 - 1394/04/22
315 PRE-ANALYTIC PROCESSING - 1394/04/22
316 What Is the Role of the Clinical Laboratory in the New ACC-AHA Guidelines - 1394/04/22
317 DIAGNOSTIC METHODS FOR CELIAC DISEASE - 1394/04/20
318 Mast Cells, Mastocytosis, and Related Disorders - Review Article - 1394/04/20
319 Intermediate-Term Risk of Prostate Cancer is Directly Related to Baseline PSA - 1394/04/20
320 Diffuse Soft-Tissue Calcinosis - 1394/04/20
321 LabMedica - Vol. 32 No.3 • 5 - 2015 - 1394/04/15
322 Performance in Measurement of Serum Cystatin C by Laboratories - 1394/04/15
323 Genotyping Accuracy of High-Resolution DNA Melting Instruments - 1394/04/15
324 Somatic Mutations and Clonal Hematopoiesis in Aplastic Anemia - 1394/04/15
325 Increased Aminotransferases in a 12-Year-Old Girl - 1394/04/15
326 Clinical Laboratory Quality Practices When Hemolysis Occurs - 1394/04/13
327 Hepatic Granulomas - A Review With Emphasis on Infectious Causes - 1394/04/13
328 An Integrated View of Potassium Homeostasis - Review Article - 1394/04/13
329 Jaccoud’s Arthropathy - 1394/04/13
330 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2015 - 1394/04/08
331 Assessing Vitamin D - Status Time for a Rethink - 1394/04/08
332 Low Plasma Glucose with Normal Finger-stick Glucose - 1394/04/08
333 Laboratory EQUIPMENT – June 2015 - 1394/04/06
334 Harmonization of Symbology and Equations, 1st Edition - 1394/04/06
335 Cutaneous T-Cell Lymphoma - 1394/04/06
336 Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) - A Global Health Challenge - June 2015 - 1394/04/01
337 World Blood Donor Day, 14 June 2015 - 1394/04/01
338 Inherited DOCK2 Deficiency in Patients with Early-Onset Invasive Infections - 1394/04/01
339 Rhinoscleroma - 1394/04/01
340 QUALITY CONTROL LEVELS - 1394/03/27
341 MANAGING RISK - 1394/03/27
342 GAS CHROMATOGRAPHY SYSTEMS - 1394/03/27
343 Tests detecting biomarkers for screening of colorectal cancer - 1394/03/25
344 IFCC-eNewsLetter - May - June 2015 - 1394/03/25
345 Current status of discrete data capture in synoptic surgical pathology and cancer reporting - Review - 1394/03/25
346 TODAY’S POCT - 1394/03/23
347 IgG4-Related Disease of the Gastrointestinal Tract - 1394/03/23
348 Enlarged Pinna - 1394/03/23
349 Cell Image Analyzers - 1394/03/18
350 Marker of Endometrial Malignancy - 1394/03/18
351 Loss of Fingerprints - 1394/03/18
352 In Vivo Microscopy - 1394/03/16
353 Determination of Genotypes Using a Fully Automated Molecular Detection System - 1394/03/16
354 Biobanking in Genomic Medicine - Review Article - 1394/03/16
355 Blood Collection From Intravenous Lines - 1394/03/11
356 Subclinical Thyroid Dysfunction and Fracture Risk - A Meta-analysis - 1394/03/11
357 Autoimmune Hepatitis in a 20-Year-Old African American Man - Case Studies - 1394/03/11
358 Hypercalcemic Crisis Due to Vitamin D Toxicity - Case Studies - 1394/03/11
359 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2015 - 1394/03/09
360 Origins and evolution of viruses of eukaryotes - Review Article - 1394/03/09
361 Latent Mycobacterium tuberculosis Infection - Review Article - 1394/03/09
362 Laboratory EQUIPMENT – May 2015 - 1394/03/06
363 Cervical Cancer Screening in Average-Risk Women - CLINICAL GUIDELINE - 1394/03/06
364 Attitudes and Practices Among Internists Concerning Genetic Testing - 1394/03/04
365 Disseminated Zoster - 1394/03/04
366 Building a Molecular Diagnostics Department - Review - 1394/03/02
367 Creating a Molecular Atmosphere Phase 1-4 – Review - 1394/03/02
368 Hemolytic Anemia and Metastatic Carcinoma - Case Report and Literature Review - 1394/02/30
369 Current Treatments and Prospective Therapies to Manage Sickle Cell Disease – Review - 1394/02/30
370 The Molecular Biology of Human Iron Metabolism - Review - 1394/02/30
371 Iron-Deficiency Anemia - 1394/02/28
372 Cell-free DNA Analysis for Noninvasive Examination of Trisomy - 1394/02/28
373 Bio Research International - March-April 2015 - 1394/02/28
374 Creatine Kinase–MB - 1394/02/23
375 Measurement of High-Sensitivity Troponin T in Noncardiac Medical Intensive Care Unit Patients - 1394/02/23
376 Study on Hyperuricemia in HBV-Associated Glomerulonephritis - 1394/02/23
377 Inflammatory Muscle Diseases - 1394/02/21
378 Robust Document and Record Management - 1394/02/21
379 Lindsay’s Nails in Chronic Kidney Disease - 1394/02/21
380 Improving tuberculosis diagnostics with biomarkers - Review - 1394/02/19
381 Molecular Genetic Biomarkers in Myeloid Malignancies - 1394/02/19
382 Clinical Prognostic Biomarkers in Chronic Lymphocytic Leukemia and Diffuse Large B-Cell Lymphoma - 1394/02/19
383 Optimizing the Clinical Utility of Biomarkers in Oncology - 1394/02/19
384 Timeliness and Accuracy of Reporting Preliminary Blood Culture Results - 1394/02/16
385 Novel Oral Anticoagulants - Efficacy, Laboratory Measurement - 1394/02/16
386 Impact of a Rapid Respiratory Panel Test on Patient Outcomes - 1394/02/16
387 LabMedica - Vol. 32 No.1 • 2015 - 4 - 1394/02/14
388 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2015 - 1394/02/10
389 Clinical Laboratory News - April 2015 - 1394/02/10
390 World Malaria Day, 25 April 2015 - 1394/02/10
391 Laboratory EQUIPMENT - April 2015 - 1394/02/10
392 Guidelines of the German Medical Association on quality assurance in medical laboratory testing - 1394/01/26
393 Shigella sonnei Resistant to Ciprofloxacin - 1394/01/24
394 Red-Cell Storage and Cardiac Surgery Outcomes - 1394/01/24
395 Medical Laboratory Professionals Week - April 19-25, 2015 - 1394/01/22
396 World Health Day 2015 - Food safety - 7 April 2015 - 1394/01/22
397 IFCC-eNewsLetter - March - April 2015 - 1394/01/22
398 Influence of host resistance on viral adaptation - hepatitis C virus as a case study - 1394/01/22
399 Screening for Thyroid Dysfunction - CLINICAL GUIDELINE - 2015 - 1394/01/19
400 Increased risk of vascular disease associated with gout - 1394/01/19
401 Biomarkers and Oncology - 1394/01/17
402 Select Biomarkers for Tumors of the Gastrointestinal Tract - 1394/01/17
403 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2015 - 1394/01/15
404 Agriculture and food animals as a source of antimicrobial-resistant bacteria - 1394/01/15
405 Epigenetic modifications in human thyroid cancer - 1394/01/15
406 World TB Day, 24 March 2015 - 1394/01/08
407 LabMedica - Vol. 32 No.1 • 2-3 - 2015 - 1394/01/08
408 Typhoid Vaccine - 1394/01/08
409 Laboratory EQUIPMENT - March 2015 - 1394/01/08
410 TRANSPORTING SAMPLES - 1393/12/26
411 Run your LAB like a Business - 1393/12/26
412 SAMPLE PREPARATION - 1393/12/26
413 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - March 2015 - 1393/12/23
414 AUTOMATING SAMPLE PREPARATION - 1393/12/23
415 Bacterial Enteric Infections Detected by Culture-Independent Diagnostic Tests - 1393/12/23
416 How often is right for Quality Control - 1393/12/20
417 Proper Temperature Monitoring Practices in the Clinical Lab - 1393/12/20
418 Maximize HbA1c Testing and Diabetes Control - 1393/12/18
419 Long-Term Efficacy of a Hepatitis E Vaccine - 1393/12/18
420 Vitamin D Deficiency Linked More Closely to Diabetes than Obesity - 1393/12/16
421 Expanding the Molecular Laboratory - 1393/12/16
422 Measurement of Estradiol—Challenges Ahead - 1393/12/16
423 African Tick-Bite Fever - 1393/12/16
424 Payment for Cancer Biomarker Testing - 1393/12/13
425 Red Blood Cell Transfusion Practices - 1393/12/13
426 Stand-alone Laboratory Information Systems Versus Laboratory Modules Incorporated in the Electronic Health Record - 1393/12/11
427 Management of Laboratory Data and Information Exchange in the Electronic Health Record - 1393/12/11
428 Accreditation and Regulatory Implications of Electronic Health Records for Laboratory Reporting - 1393/12/11
429 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2015 - 1393/12/09
430 Transmission of Hepatitis C Virus Associated with Surgical Procedures - 1393/12/09
431 Burden of Clostridium difficile Infection - 1393/12/09
432 Contagious Ecthyma - 1393/12/09
433 Laboratory EQUIPMENT – February 2015 - 1393/12/06
434 The Lab and the Literature - 1393/12/06
435 IFCC eNews - January - February 2015 - 1393/12/04
436 Effect of Mutation Order on Myeloproliferative Neoplasms - 1393/12/04
437 The Human Genome Project, and recent advances in personalized genomics – Review - 1393/12/02
438 DARK Daily Laboratory and Pathology News - 1393/12/02
439 Endoscopes Suspected in Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae Outbreak - 1393/12/02
440 Myxedema - 1393/12/02
441 CML in a 66-Year-Old Male with Concurrent CLL - Case Study - 1393/11/27
442 Discrepant Thyroid Function Test Results in a 44-Year-Old Man - Case Study - 1393/11/27
443 Increased Serum Creatine Kinase - Case Study - 1393/11/27
444 Survey results on nucleic acid tests of infectious diseases - 1393/11/25
445 Acute Lymphangitis - 1393/11/25
446 MOLECULAR GENETICS OF MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS - 1393/11/20
447 Individualized Quality Control Plans (IQCP) COLLABORATION - 1393/11/20
448 LAB’S ROLE IN A NEW HEALTHCARE MODEL - 1393/11/18
449 IMPROVING UTI SCREENING - 1393/11/18
450 Acid–Base Problems in Diabetic Ketoacidosis - Review Article - 1393/11/18
451 Risk of Incident Diabetes in Patients With Gout - 1393/11/15
452 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2015 - 1393/11/13
453 Laboratory EQUIPMENT – January 2015 - 1393/11/11
454 Allergic Rhinitis - 1393/11/11
455 An Unusual Tophus - 1393/11/11
456 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - January 2015 - 1393/011/08
457 IFCC eNews - November - December 2014 - 1393/11/08
458 QC-dependent Risk Reduction - Clinical Chemistry Journal Club Comments - 1393/11/04
459 LabMedica -Vol.31 No.8 • 12.2014-1.2015 - 1393/11/04
460 Origins of Cystic Fibrosis Lung Disease - Review Article - 1393/11/04
461 Clinical Utility of the Time-to-Positivity Procalcitonin Ratio - 1393/11/01
462 Plasmodium knowlesi in travellers - 1393/10/29
463 CONTROVERSIES IN TRANSFUSION MEDICINE - 1393/10/27
464 Disorders of Plasma Sodium - Review Article - 1393/10/27
465 Acute Generalized Exanthematous Pustulosis - 1393/10/27
466 Laboratory Methods for Diagnosis and Management of Hepatitis C Virus Infection - Review - 1393/10/24
467 Endogenous Antibody Interferences in Immunoassays - Review - 1393/10/22
468 Preventing transfusion-associated graft-versus-host disease - Review - 1393/10/20
469 ASCP Vacancy Survey of Clinical Laboratories - 1393/10/20
470 Esophageal Carcinoma - Review Article - 1393/10/20
471 Megakaryocytic Morphology and Clinical Parameters in Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera, and Primary Myelofibrosis With and Without JAK2 V617F - 1393/10/17
472 Localized Cutaneous Infections in Immunocompetent Individuals Due to Rapidly Growing Mycobacteria - 1393/10/15
473 Next-Generation Companion Diagnostics - January 2015 - 1393/10/13
474 Random Mutations Responsible for About Two-Thirds of Cancer Risk - January 2015 - 1393/10/13
475 Ancient Giant Virus - 1393/10/13
476 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2015 - 1393/10/10
477 Standards of Medical Care in Diabetes - 2015 - 1393/10/08
478 Clonal Hematopoiesis and Hematologic Cancer - 1393/10/06
479 Bio Research International - November-December 2014 - 1393/10/06
480 Noninvasive Prenatal Cell-Free Fetal DNA-Based Screening for Aneuploidies Other Than Trisomy 21 - 1393/10/03
481 Laboratory EQUIPMENT – December 2014 - 1393/10/03
482 Blood and cerebrospinal fluid markers in Parkinson’s disease - 1393/10/01
483 Screening for Vitamin D Deficiency in Adults - December 2014 - 1393/10/01
484 Global Invasive Bacterial Vaccine-Preventable Diseases Surveillance — 2008–2014 - 1393/09/26
485 A Miniaturized Analyzer Capable of White-Blood-Cell and Differential Analyses During Spaceflight - 1393/09/24
486 Lactic Acidosis - Review Article - 1393/09/23
487 Integration of Acid–Base and Electrolyte Disorders - Review Article - 1393/09/23
488 Strongyloides stercoralis Infection in a Non-Endemic Area - 1393/09/19
489 Quality Control - Save Money, Reduce Risks - 1393/09/17
490 Dangers of Decentralized Phlebotomy - 1393/09/15
491 Testicular Cancer — Discoveries and Updates - Review Article - 1393/09/15
492 Laboratory EQUIPMENT – November 2014 - 1393/09/12
493 World AIDS Day , 1 December 2014 - 1393/09/10
494 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2014 - 1393/09/08
495 IMMUNOHISTOCHEMISTRY - 1393/09/08
496 LabMedica -Vol. 31 No.7 • 11-2014 - 1393/09/05
497 Inhibitor Identification in the Coagulation Laboratory - Review - 1393/09/03
498 Platelet Transfusion - A Clinical Practice Guideline From the AABB - 1393/09/01
499 Hypogranular Platelets in a 78-Year-Old Man - Case Studies - 1393/09/01
500 Documentation of Quality Control and Operator Training at Point-of-Care Testing - 1393/08/28
501 The α-Thalassemias - 1393/08/25
502 World Diabetes Day 2014 - 14 November, 2014 - 1393/08/24
503 Gas Gangrene of a Prosthetic Hip - 1393/08/24
504 NEXT-GENERATION SEQUENCING - 1393/08/21
505 FDA-Guidance for Industry Recommendations for Screening, Testing, and Management of Blood Donors and Blood and Blood Components Based on Screening Tests for Syphilis-2014 - 1393/08/19
506 Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men cohort studies - 1393/08/19
507 Bio Research International - September-October 2014 - 1393/08/17
508 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2014 - 1393/08/10
509 Cutaneous Leishmaniasis with a Paronychia-like Lesion - 1393/08/10
510 LabMedica -Vol. 31 No.6 • 10-2014 - 1393/08/07
511 Laboratory EQUIPMENT – October 2014 - 1393/08/05
512 Community-Acquired Pneumonia - 1393/08/03
513 Herpetic Whitlow - 1393/08/03
514 Evaluation of GDH Immunoassay Screening with Toxin Confirmation for the Diagnosis of C. difficile Infection - 1393/07/30
515 Prenatal Diagnosis of Chromosome Abnormalities - Past, Present, and Future - 1393/07/28
516 Bumps on the Neck and Groin of a 2-Year-Old Male - Case Studies - 1393/07/26
517 Acute Neck Infection - 1393/07/26
518 Physiological Approach to Assessment of Acid–Base Disturbances - Review Article - 1393/07/23
519 MOLECULAR TESTING IN IMMUNOHEMATOLOGY - 1393/07/22
520 CARDIAC MARKERS - Current status and the clinical laboratory - 1393/07/19
521 Serum Concentrations of Prostate-Specific Antigen - 1393/07/14
522 Microcytic Anemia - Review Article - 1393/07/12
523 LabMedica -Vol. 31 No.5 • 8-9-2014 - 1393/07/09
524 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2014 - 1393/07/07
525 Fatal Meningococcal Disease in a Laboratory Worker - 1393/07/05
526 Storage of Human Biospecimens : Selection of the Optimal Storage Temperature - 1393/07/03
527 Diagnostic & Clinical Care Guidelines for Primary Immunodeficiency Diseases - 1393/06/31
528 Accuracy of urinary human papillomavirus testing for presence of cervical HPV - 1393/06/29
529 Laboratory EQUIPMENT – September 2014 - 1393/06/26
530 Are Samples in Your Freezer Still Good for Biomarker Discovery - 1393/06/24
531 Philadelphia chromosome–like Acute Lymphoblastic Leukemia - 1393/06/22
532 Microbiology Automation - 1393/06/19
533 Gestational Diabetes Mellitus - Review - 1393/06/17
534 Antigen Microarrays for the Study of Autoimmune Diseases - Review - 1393/06/15
535 Bio Research International - July-August 2014 - 1393/06/12
536 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2014 - 1393/06/10
537 Human Papillomavirus Vaccination - August 29, 2014 - 1393/06/08
538 Amyotrophic Lateral Sclerosis - ALS - 1393/06/08
539 A 4-Year-Old Girl with Gastroenteritis, Anemia, Thrombocytopenia, and Hematuria - 1393/06/05
540 Failure of Current Laboratory Protocols to Detect Lot-to-Lot Reagent Differences - 1393/06/03
541 Optimizing Outpatient Phlebotomy Staffing - 1393/06/01
542 Laboratory EQUIPMENT – August 2014 - 1393/05/29
543 Prehistoric schistosomiasis parasite found in the Middle East - 6500–6000 BP - 1393/05/27
544 Video Photomicroscopy - 1393/05/27
545 Morphologic Changes in Erythrocytes in Hypertriglyceridemia - 1393/05/26
546 Diagnostic Value of Distinguishing and Reporting Different Perinuclear ANCA (P-ANCA) Immunofluorescence Patterns - 1393/05/22
547 Smart Phone Microscopic Photography - 1393/05/20
548 Kidney Transplantation in Children - Review Article - 1393/05/18
549 LabMedica -Vol. 31 No.4 • 6-2014 - 1393/05/15
550 Interferences from blood collection tube components on clinical chemistry assays - 1393/05/13
551 EBOLA - 1393/05/11
552 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2014 - 1393/05/06
553 Laboratory EQUIPMENT – July 2014 - 1393/05/05
554 World Hepatitis Day - 28 July 2014 - 1393/05/04
555 UTILIZATION OF PATIENT RED CELL GENOTYPING - 1393/04/30
556 Improving patient safety in transfusion medicine - 1393/04/30
557 In vitro determination of hemoglobin A1c for diabetes diagnosis and management - technology update - 1393/04/29
558 WHO - Maintenance manual for laboratory equipment, 2nd ed - 1393/04/26
559 CDC - The Essential Role of Laboratory Professionals-2014 - 1393/04/25
560 Actinomycosis - etiology, clinical features,diagnosis, treatment, and management - 1393/04/23
561 Mold Infections of the Central Nervous System - Review Article - 1393/04/21
562 EDGING OUT TESTING ERRORS - 1392/04/18
563 COMMITMENT TO LAB SAFETY - 1393/04/16
564 Certificate Course in Laboratory Quality Management - 1393/04/15
565 Horizontal gene transfer in the human gastrointestinal tract - 1393/04/11
566 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2014 - 1393/04/09
567 CDC - Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection - 2014 - 1393/04/07
568 Clinical Significance of Cytogenetic Manifestations in Myelodysplastic Syndromes - 1393/04/04
569 Laboratory EQUIPMENT – June 2014 - 1393/04/02
570 Diagnostic Clinical Genome and Exome Sequencing - Review Article - 1393/03/31
571 ADVANCES IN LIPID MEASUREMENT - 1392/03/29
572 Guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention - 1393/03/26
573 World Blood Donor Day, 14 June 2014 - 1393/03/24
574 VITAMIN D MEASUREMENTS - 1393/03/21
575 LabMedica -Vol. 31 No.3 • 5-2014 - 1393/03/19
576 Pregnancy and Infection - Review Article - 1393/03/17
577 Utility of Repeat Testing of Critical Values - 1393/03/12
578 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2014 - 1393/03/10
579 MERS - Middle East Respiratory Syndrome - 1393/03/24
580 HIV REPORTING LANGUAGE - 1393/03/07
581 Laboratory EQUIPMENT – May 2014 - 1393/03/05
582 WHO - Antimicrobial resistance - global report on surveillance 2014 - 1393/03/03
583 LabMedica -Vol. 31 No.2 • 2014-4 - 1393/02/31
584 DIC - Laboratory Support for Management and Treatment - 1393/02/29
585 Waldenstrom’s Macroglobulinemia - 1393/02/27
586 Circulating Cell-Free DNA in Sickle Cell Disease - 1393/02/24
587 Detection of Malignancy in Body Fluids - 1393/02/22
588 WATER - 1393/02/20
589 WHO-Laboratory quality management system training toolkit - 1393/02/17
590 Epidemiology of Hepatitis C Iran & Guidelines for the screening Hepatitis C - 1393/02/15
591 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2014 - 1393/02/13
592 Laboratory EQUIPMENT – April 2014 - 1393/02/10
593 World Malaria Day, 25 April 2014 - 1393/02/09
594 LabMedica -Vol. 31 No.1 • 2-3-2014 - 1393/01/25
595 Hymenoptera-Sting Hypersensitivity - 1393/01/23
596 WHO - Laboratory Quality Stepwise Implementation Tool - 1393/01/20
597 World Health Day 2014 - small bite, big threat - 1393/01/18
598 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2014 - 1393/01/16
599 Multitarget Stool DNA Testing for Colorectal-Cancer Screening - 1393/01/11
600 World TB Day, 24 March 2014 - 1393/01/09
601 Better Tests, Better Care - Improved Diagnostics for Infectious Diseases - 1393/01/06
602 The role of molecular genetic analysis within the diagnostic haemato-oncology laboratory - REVIEW - 1392/12/27
603 Laboratory EQUIPMENT - March 2014 - 1392/12/26
604 Recommendations for the Laboratory-Based Detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae – CDC 2014 - 1392/12/24
605 DRUGS OF ABUSE TESTING - OLD & NEW - 1392/12/21
606 Improving Antibiotic Use Among Hospitalized Patients - 1392/12/19
607 The State of Semen Analysis over Time - 1392/12/17
608 Choosing the Best Method for Hb A1c Testing - 1392/12/14
609 DNA Sequencing versus Standard Prenatal Aneuploidy Screening - 1392/12/12
610 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2014 - 1392/12/10
611 A Risk Assessment, Genetic Counseling, and Genetic Testing for BRCA-Related Cancer in Women - 1392/12/07
612 Laboratory EQUIPMENT - February 2014 - 1392/12/05
613 Altered Neutrophil Counts at Diagnosis of Invasive Meningococcal Infection in Children - 1392/12/03
614 A New Diagnostic Algorithm for HIV - Farewell Western Blot - 1392/11/30
615 Comparison of Methods for Diagnosing Brucellosis - 1392/11/28
616 Thrombophilic Mutations in Iranian Patients With Thrombophilia - 1392/11/26
617 LabMedica -Vol. 30 No.8 • 12.2013-1.2014 - 1392/11/21
618 Patients Can Access Their Own Laboratory Results - 1392/11/19
619 World Cancer Day , 4 February 2014 - 1392/11/16
620 Molecular diagnosis of the myeloproliferative neoplasms - 1392/11/14
621 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2014 - 1392/11/12
622 Value of Automated ESR - 1392/11/09
623 Immunoglobulin E and Allergy - 1392/11/07
624 Adding Tests to the Laboratory Service Menu - 1392/11/05
625 Rotavirus - 1392/11/02
626 Laboratory EQUIPMENT – January 2014 - 1392/10/30
627 A New Rapid Chlamydia Test Suitable for Clinical Labs and POC Use - 1392/10/28
628 MRSA SURVEILLANCE - 1392/10/25
629 Early Reports of pH1N1-Associated Illnesses for the 2013-14 Influenza Season - 1392/10/24
630 Recurrent Clostridium difficile Infection - 1392/10/23
631 ICSH recommendations for the measurement of Haemoglobin F - 1392/10/21
632 ICSH recommendations for the measurement of Haemoglobin A2 - 1392/10/18
633 POCT Supports New Demands - 1392/10/16
634 FDA Taking Closer Look at 'Antibacterial' Soap - 1392/10/14
635 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2014 - 1392/10/09
636 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides - 1392/10/08
637 Laboratory EQUIPMENT – December 2013 - 1392/10/07
638 LabMedica -Vol. 30 No.7 • 11 - 2013 - 1392/10/04
639 Standards of Medical Care in Diabetes - 2014 - 1392/10/03
640 CDC Guidance for Evaluating Health-Care Personnel for Hepatitis B Virus Protection and for Administering Postexposure Management - 1392/09/30
641 Co-existence of Sarcina Organisms and Helicobacter pylori Gastritis Duodenitis in Pediatric Siblings - 1392/09/27
642 Vitamin D Deficiency May Be Overdiagnosed by Current Methods - 1392/09/25
643 Cervical-Cancer Screening with Human Papillomavirus and Cytologic Cotesting - 1392/09/23
644 The History of Genetics - Infographic - 1392/09/20
645 Distribution of LِDL and HDL Subclasses in Patients With Sarcoidosis - 1392/09/18
646 Evolution of a Diabetic Foot Infection - 1392/09/16
647 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2013 - 1392/09/13
648 Inpatient Preanalytic Process Improvements - 1392/09/11
649 World AIDS Day , 1 December 2013 - 1392/09/09
650 LabMedica -Vol. 30 No.6 • 10 - 2013 - 1392/09/06
651 Pulmonary Emboli Caused by Mercury - 1392/09/04
652 Guideline for the laboratory diagnosis of functional iron deficiency – 2013 - 1392/09/02
653 Laboratory EQUIPMENT – November 2013 - 1392/08/29
654 ACC-AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults - 2013 - 1392/08/27
655 World Diabetes Day - 14 NOVEMBER 2013 - 1392/08/25
656 Sydenham’s chorea, associated with group A streptococcus infection - Video - 1392/08/21
657 ACB News - November 2013 - 1392/08/20
658 CDC - Colorectal Cancer Tests Save Lives - November 2013 - 1392/08/18
659 Current Landscape and New Paradigms of Proficiency Testing and External Quality Assessment for Molecular Genetics - 1392/08/15
660 Trichomycosis Axillaris - 1392/08/13
661 CLN - Clinical Laboratory News - October 2013 - 1392/08/11
662 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2013 - 1392/08/08
663 Cold Hands Associated with Scleroderma - 1392/08/06
664 THE LATEST IN LABORATORY APPS - 1392/08/01
665 Respiratory Diphtheria - 1392/07/29
666 Laboratory EQUIPMENT – October 2013 - 1392/07/27
667 ACMG clinical laboratory standards for next-generation sequencing-2013 - 1392/07/22
668 No time for Quality - Reasons to Reevaluate and Reinvest in a Lab Quality Program - October 2013 - 1392/07/20
669 LabMedica -Vol. 30 No.5 • 8-9 - 2013 - 1392/07/17
670 Extramedullary Hematopoiesis in Thalassemia - 1392/07/15
671 Blood Components for Hemostasis - Review - 1392/07/13
672 Staphylococcal Toxic Shock Syndrome - 1392/07/10
673 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2013 - 1392/07/08
674 Mycobacterium iranicum Infection in HIV-infected Patient, Iran - October 2013 - 1392/07/06
675 Prostate Cancer Diagnostics - How to make PSA a better cancer detection - 1392/07/03
676 Familial Primary Cryofibrinogenemia - 1392/07/01
677 Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines - 1392/06/30
678 Laboratory EQUIPMENT – September 2013 - 1392/06/27
679 Cholera - An Epidemic Continuum - 1392/06/25
680 Cystatin C versus Creatinine in Determining Risk Based on Kidney Function - 1392/06/23
681 High-Resolution HbA1c Separation and Hemoglobinopathy Detection With Capillary Electrophoresis - 1392/06/20
682 Severe Sepsis and Septic Shock - 1392/06/18
683 Assessing the Risk and Prognosis of Thrombotic Complications in Cancer Patients - 1392/06/16
684 Severe Vitamin D Deficiency — Rickets - 1392/06/10
685 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2013 - 1392/06/09
686 Primary Hyperoxaluria - 1392/06/06
687 TUBERCULOSIS 2013 - Practical guide for clinicians, nurses, laboratory technicians and medical auxiliaries - 1392/06/04
688 LabMedica -Vol. 30 No.4• 6-7 - 2013 - 1392/06/02
689 Efficacy of Advanced Discriminating Algorithms for Screening on Iron-Deficiency Anemia and Beta-Thalassemia Trait - 1392/05/30
690 Is Phlebotomy Part of the Dark Side in the Clinical Laboratory Struggle for Quality - 1392/05/28
691 Laboratory EQUIPMENT – August 2013 - 1392/05/26
692 The Ideal Laboratory Information System - 1392/05/23
693 A New Era in Noninvasive Prenatal Testing - 1392/05/21
694 Hospital Outbreak of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus - MERS-CoV - 1392/05/17
695 D-dimer - Simple Test, Tough Problems - 1392/05/14
696 World Hepatitis Day - 28 July 2013 - 1392/05/12
697 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2013 - 1392/05/09
698 Electronic Hand Washing - 1392/05/07
699 Mechanisms of Hypoglycemia-Associated Autonomic Failure in Diabetes - 1392/05/05
700 POCT & Patient Safety - 1392/05/02
701 LabMedica - Vol. 30 No.3 • 5 - 2013 - 1392/04/31
702 Herpes Zoster - 1392/04/29
703 Diagnosis, Treatment, and Reporting of Adverse Effects of Transfusion - 1392/04/26
704 Automation in Cytology - 1392/04/24
705 Laboratory EQUIPMENT – July 2013 - 1392/04/22
706 Developmental Differences in Megakaryocyte Size in Infants and Children - 1392/04/19
707 CDC - Prescription Painkiller Overdoses - July 2013 - 1392/04/17
708 Cutaneous Necrosis Associated with Cold Agglutinins - 1392/04/15
709 Screening for Down Syndrome - 1392/04/12
710 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2013 - 1392/04/10
711 Molecular Testing in Colorectal Cancer - 1392/04/08
712 IgA Nephropathy - 1392/04/05
713 Rapid Diagnosis of Mycobacterium tuberculosis Infection - 1392/04/01
714 CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR HYPOTHYROIDISM IN ADULTS - 2012 - 1392/03/29
715 Laboratory EQUIPMENT – June 2013 - 1392/03/22
716 Laboratory Diagnosis of Malaria - 1392/03/20
717 Bedbugs in the 21st Century - 1392/03/18
718 Screening Tests for Gestational Diabetes - 1392/03/13
719 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2013 - 1392/03/11
720 Human Infection with a Novel Avian-Origin Influenza A (H7N9) Virus - 1392/03/08
721 Hypomagnesemia - 1392/03/06
722 LabMedica - Vol. 30 No.2 • 4 - 2013 - 1392/03/04
723 Detection of Leukemic Lymphoblasts in CSF Is Instrument-Dependent - 1392/03/01
724 Pathology Consultation on the Laboratory Evaluation of Thrombophilia - 1392/02/30
725 Enteropathogens and Chronic Illness in Returning Travelers - 1392/02/25
726 Testing for HCV Infection - CDC 2013 - 1392/02/23
727 I’M AGAINST THE IDEA OF QC BEING EMPTY, May 2013 - Hassan Bayat - 1392/02/21
728 Impact of Laboratory-Reported Urine Culture Colony Counts - 1392/02/18
729 Evaluation of an Abbreviated Centrifugation Protocol for Chemistry Testing - 1392/02/16
730 Screen All Patients Aged 15-65 for HIV - 2013 - 1392/02/14
731 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2013 - 1392/02/11
732 Botryoid White-Cell Nuclei - Hypersegmentation - 1392/02/09
733 World Malaria Day - 25 April 2013 - 1392/02/07
734 LabMedica -Vol. 30 No.1 • 2-3-2013 - 1392/01/29
735 Validation - Sample Contamination - 1392/01/26
736 Infective Endocarditis - 1392/01/24
737 Recent Trends in Performance and Current State of Creatinine Assays - 1392/01/21
738 Understanding Sources of Bias in Diagnostic Accuracy Studies - Review Article - 1392/01/19
739 WHO-Tuberculosis laboratory biosafety manual 2012 - 1392/01/17
740 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2013 - 1392/01/14
741 Strongyloides stercoralis Embryonated Ova in the Lung - 1392/01/10
742 World TB Day, 24 March 2013 - 1392/01/07
743 Laboratory EQUIPMENT – March 2013 - 1392/01/05
744 The Pathogenesis of the Antiphospholipid Syndrome - 1391/12/26
745 Understanding and Recognizing the Pelger-Huët Anomaly - 1391/12/23
746 Nontuberculous Mycobacterial Infections (NTM) after Cosmetic Procedures - 1391/12/21
747 Validation and Optimization of Criteria for Manual Smear Review Following Automated Blood Cell Analysis - 1391/12/19
748 Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories - BMBL, 5th Edition - 1391/12/16
749 Measuring, Monitoring Heparin - 1391/12/14
750 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2013 - 1391/12/12
751 Ergonomic Issues in the Clinical Lab - 1391/12/10
752 Tuberculosis - 1391/12/07
753 Laboratory EQUIPMENT – February 2013 - 1391/12/05
754 Periodontitis and risk of diabetes mellitus - REVIEW ARTICLE - 1391/12/02
755 Leukemia Diagnostics Update - 1391/11/30
756 LabMedica - Vol. 29 No.8 • 12-2012-1-2013 - 1391/11/28
757 Dengue is fastest-spreading tropical disease – WHO - 1391/11/25
758 Designing Tomorrow’s Vaccines - 1391/11/23
759 Serum Albumin Levels Predict Pneumonia Severity - 1391/11/18
760 Diagnostic Complexities of Eosinophilia - 1391/11/16
761 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2013 - 1391/11/14
762 The Future of Antibiotics and Resistance - 1391/11/11
763 An Examination of the Usefulness of Repeat Testing Practices in a Large Hospital Clinical Chemistry Laboratory - 1391/11/09
764 Laboratory EQUIPMENT – January 2013 - 1391/11/07
765 Fever of Unknown Origin or Fever of Too Many Origins - 1391/11/04
766 Blood Sample Processing - 1391/11/02
767 Tips for evaluating a peripheral blood smear for possible sepsis - 1391/10/30
768 Vitamin B12 Deficiency - 1391/10/27
769 Salivary gland swellings - CLINICAL REVIEW - 1391/10/25
770 The Laboratory Diagnosis of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) - 1391/10/20
771 Disease Eradication - 1391/10/18
772 Evaluating the Connections Between Primary Care Practice and Clinical Laboratory Testing - 1391/10/17
773 The Brain-to-Brain Loop Concept for Laboratory Testing 40 Years After Its Introduction - 1391/10/13
774 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2013 - 1391/10/11
775 Celiac Disease - 1391/10/10
776 Critical Values in the Coagulation Laboratory - 1391/10/06
777 Standards of Medical Care in Diabetes - 2013 - 1391/10/04
778 Laboratory EQUIPMENT – December 2012 - 1391/10/02
779 Iodine Deficiency - Current Aspects and Future Prospects - 1391/09/29
780 Norovirus Gastroenteritis in Immunocompromised Patients - 1391/09/27
781 Testing for Toxic Elements - A Focus on Arsenic, Cadmium, Lead, and Mercury - 1391/09/25
782 LabMedica - Vol. 29 No.7 • 11 - 2012 - 1391/09/22
783 Emerging Biomarkers - 1391/09/20
784 Chromosomal Microarray versus Karyotyping for Prenatal Diagnosis - 1391/09/18
785 Massive Splenomegaly in Hairy-Cell Leukemia - 1391/09/15
786 Clinical Requests for Molecular Tests - 1391/09/13
787 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2012 - 1391/09/11
788 Unexplained Hemolytic Anemia with Multiorgan Failure - 1391/09/08
789 Intravenous Immune Globulin in Autoimmune and Inflammatory Diseases - 1391/09/07
790 In Search for a Better Marker of Acute Pancreatitis - 1391/09/06
791 Laboratory EQUIPMENT - November 2012 - 1391/09/01
792 (1-3)-β-D-Glucan Assay - A Review of its Laboratory and Clinical Application - 1391/08/29
793 Anemia and Erythrocytosis in patients after kidney transplantation - 1391/08/27
794 Hand Eczema - 1391/08/25
795 An Uncommon Variant of Acute Myeloid Leukemia Acute Erythroid Leukemia - 1391/08/22
796 Diabetes in Older Adults - 1391/08/21
797 LabMedica - Vol. 29 No.6 • 10-2012 - 1391/08/17
798 Dermoscopy of Nits (Pediculus humanus capitis eggs) and Pseudonits - 1391/08/16
799 Teaching Laboratory Medicine to Medical Students - 1391/08/15
800 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2012 - 1391/08/10
801 The Use of High Performance Liquid Chromatography to Speciate and Characterize the Epidemiology of Mycobacteria - 1391/08/08
802 Mites in the External Auditory Canal - 1391/08/06
803 Sputum Collection Instructions - 1391/08/03
804 Laboratory EQUIPMENT - October 2012 - 1391/08/01
805 WHO guidelines on drawing blood - best practices in phlebotomy - 1391/07/29
806 Systemic Sclerosis - An Update - 1391/07/26
807 Allergic rhinitis in children - Review Article - 1391/07/24
808 Current and Future Applications of Mass Spectrometry to the Clinical Laboratory - 1391/07/22
809 Autoantibodies as Biomarkers in Cancer - 1391/07/19
810 The Past 200 Years in Diabetes - 1391/07/17
811 CDC -Severe Respiratory Illness Associated with a Novel Coronavirus — Saudi Arabia and Qatar, 2012 - 1391/07/15
812 Hepatitis E - 1391/07/12
813 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2012 - 1391/07/10
814 WHO - Establishment of PCR laboratory in developing countries - 1391/07/08
815 Evaluation of Four Qualitative Third-Generation HIV Antibody Assays and the Fourth-Generation Abbott HIV Ag-Ab Combo Test - 1391/07/05
816 Laboratory EQUIPMENT - September 2012 - 1391/07/03
817 Acute Bacterial Sinusitis in Children - 1391/07/01
818 LabMedica - Vol. 29 No.5 • 8-9-2012 - 1391/06/29
819 Automated Lymphocyte Counts vs Manual Lymphocyte Counts in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients - 1391/06/27
820 Melioidosis - 1391/06/25
821 Rapid and Specific Quantification of Ethylene Glycol Levels - 1391/06/21
822 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2012 - 1391/06/20
823 Tuberculosis, Drug Resistance, and the History of Modern Medicine - 1391/06/18
824 WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care - 1391/06/15
825 Estimation of Plasma Small Dense LDL Cholesterol From Classic Lipid Measures - 1391/06/13
826 Importance of Papanicolaou Staining for Sperm Morphologic Analysis - 1391/06/06
827 Tattoo-Associated Nontuberculous Mycobacterial (NTM) Skin Infections - 1391/06/14
828 WHO - Guidelines on Establishment of Accreditation of Health Laboratories - 1391/06/01
829 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2012 - 1391/05/25
830 Update to CDC’s STD Treatment Guidelines - 1391/05/23
831 Diagnosis of Diabetes - 1391/05/22
832 Communicating Change to Laboratory Customers - 1391/05/18
833 WHO Manual- Laboratory Methods for the Diagnosis of Meningitis - 1391/05/16
834 Management of Inpatient Hyperglycemia - 1391/05/14
835 The Human Side of Errors - 1391/05/11
836 LabMedica -Vol. 29 No.4 • 6-7-2012 - 1391/05/09
837 Tuberculosis in Children - 1391/05/08
838 European Medicines Agency recommends first gene therapy for approval - 1391/05/04
839 Pertussis Epidemic - 2012 - 1391/05/02
840 Sample Rejection - 1391/04/31
841 WHO-Screening donated blood for transfusion-transmissible infections - 1391/04/28
842 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2012 - 1391/04/26
843 CDC Recommendations for the Management of Hepatitis B - 1391/04/24
844 Estimating Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine and Cystatin C - 1391/04/21
845 Diagnostic Potential of Saliva - 1391/04/19
846 FDA approves first home use HIV test kit for self-testing - 1391/04/17
847 Guidelines and Recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus - 1391/04/14
848 External Quality Assurance of Fibrinogen Assays Using Normal Plasma - 1391/04/11
849 How can we optimise microscopy and culture methods for mould identification? - 1391/04/10
850 Autoimmune Hepatitis: From the Clinic to the Diagnostics Laboratory - 1391/04/07
851 Whooping Cough in an Adult-VIDEO - 1391/04/05
852 Human Babesiosis - 1391/04/03
853 LabMedica -Vol. 29 No.3 • 5-2012 - 1391/03/31
854 Guillain–Barré Syndrome - 1391/03/27
855 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2012 - 1391/03/24
856 Scrofuloderma - 1391/03/23
857 Evaluation of an Automated Digital Imaging System, Nextslide Digital Review Network, for Examination of Peripheral Blood Smears - 1391/03/22
858 Staphylococcus aureus Colonization in Children With Community-Associated Staphylococcus aureus Skin Infections and Their Household Contacts - 1391/03/20
859 Leishman-Donovan bodies in the bone marrow biopsy - 1391/03/18
860 Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents-updated 2012 - 1391/03/16
861 Tips for Proper Pipetting - 1391/03/11
862 A simple Cover-Glass Test Differentiates between Staphylococci and Micrococci in clinical laboratory - 1391/03/08
863 Somatic STAT3 Mutations in Large Granular Lymphocytic Leukemia - 1391/03/06
864 LabMedica -Vol. 29 No.2 • 4-2012-current issue - 1391/03/03
865 World health statistics 2012 - 1391/03/01
866 Azithromycin and the Risk of Cardiovascular Death - 1391/02/31
867 Communicating Pathology and Laboratory Errors - 1391/02/27
868 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2012 - 1391/02/25
869 HIV–HBV Coinfection — A Global Challenge - 1391/02/23
870 The Red Cell Histogram and The Dimorphic Red Cell Population - 1391/02/20
871 Subclinical Hyperthyroidism and the Risk of Coronary Heart Disease and Mortality - 1391/02/18
872 Comparison of Analytical and Clinical Performance of Three Methods for Detection of Clostridium difficile - 1391/02/16
873 Risk Factors for Breast Cancer for Women Aged 40 to 49 Years - 1391/02/13
874 WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen-2010 - 1391/02/11
875 National Medical Laboratory Professionals Week - 1391/02/03
876 Screening Guidelines for the Prevention and Early Detection of Cervical Cancer - 1391/01/31
877 Dengue - 1391/01/28
878 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2012 - 1391/01/26
879 Pseudo–Pelger-Huët Anomaly Induced by Medications - 1391/01/23
880 MLS - Medical Laboratory Sciences - 1391/01/21
881 Good Laboratory Practices for Biochemical Genetic Testing and Newborn Screening for Inherited Metabolic Disorders - 1391/01/19
882 Diabetic Retinopathy - 1391/01/16
883 LabMedica -Vol. 29 No.1 • 2-3/2012-current issue - 1391/01/14
884 Low LDL Cholesterol is Related to Cancer Risk - 1391/01/10
885 Kerion Celsi - 1390/01/08
886 Kayser–Fleischer Rings in Wilson’s Disease - 1391/01/06
887 Clinical Applications of Platelet Antibody and Antigen Testing - 1390/12/27
888 HPV Vaccine Recommendations- AAP 2012 - 1390/12/24
889 New Contrast Stain for the Rapid Diagnosis of Dermatophytosis and Pityriasis Versicolor - 1390/12/22
890 MLO - Medical Laboratory Observer - March 2012 - 1390/12/20
891 Pulmonary disease caused by Mycobacterium simiae in Iran - 1390/12/18
892 Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis- ACCP 2012 - 1390/12/15
893 Clinical Significance of Escherichia albertii - 1390/12/13
894 A Review of Medical Errors in Laboratory Diagnostics and Where We Are Today - 1390/12/11
895 Pre-analytical Variables in Coagulation Testing Associated With Diagnostic Errors in Hemostasis - 1390/12/08
896 MLO - Medical Laboratory Observer - February 2012 - 1390/12/07
897 Laboratory Diagnostic Testing for Treponema pallidum - 1390/12/03
898 Paraneoplastic Thrombocytosis in Ovarian Cancer - 1390/12/01
899 Staffing Benchmarks for Clinical Laboratories - 1390/11/29
900 Use of Tumor Markers in Liver, Bladder, Cervical, and Gastric Cancers - 1390/11/27
901 The Emerging Threat of Untreatable Gonococcal Infection - 1390/11/24
902 IgG4-Related Disease - 1390/11/22
903 Flow Cytometric Immunophenotyping of Cerebrospinal Fluid Specimens - 1390/11/19
904 LabMedica -Vol. 28 No.8 • 12/ 2011-1/ 2012 - current issue - 1390/11/17
905 Fascioliasis Due to Fasciola hepatica and Fasciola gigantica Infection - 1390/11/15
906 Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Urinary Tract Infections - 1390/11/12
907 ABO Blood Type and Longevity - 1390/11/10
908 Iron Overload in Human Disease - 1390/11/08
909 Use of Tumor Markers in Testicular, Prostate, Colorectal, Breast, and Ovarian Cancers - 1390/11/05
910 Tophaceous Gout - 1390/11/01
911 Procalcitonin - 1390/10/28
912 Guidelines for Safe Work Practices in Diagnostic Laboratories - 2012 - 1390/10/26
913 Urine Crystals in a 1-Year-Old Male - 1390/10/25
914 Andrology and Fertility Assessment - 1390/10/21
915 Genomics and Perinatal Care - 1390/10/19
916 Madura Foot - 1390/10/17
917 Testing for Tuberculosis - 1390/10/15
918 Test Verification and Validation for Molecular Diagnostic Assays - 1390/10/12
919 SF3B1 and Other Novel Cancer Genes in CLL - 1390/10/10
920 Standards of Medical Care in Diabetes - 2012 - 1390/10/07
921 MLO - MEDICAL LABORATORY OBSERVER - January 2012 - 1390/10/05
922 Primary Hyperparathyroidism - 1390/10/03
923 Viral Drug Sensitivity Testing Using Quantitative PCR - 1390/09/30
924 Update and Utilization of Component Therapy in Blood Transfusions - 1390/09/28
925 LabMedica-Vol. 28 No.7 • 11-2011-current issue - 1390/09/26
926 Global Cancer Statistics - 1390/09/23
927 Epidemiology of lymphomas - 1390/09/21
928 Making Sense of the New Cervical-Cancer Screening Guidelines - 1390/09/19
929 Worldwide Occurrence and Impact of Human Trichinellosis, 1986–2009 - 1390/09/17
930 Systemic Lupus Erythematosus - 1390/09/12
931 Accuracy of Platelet Counting by Automated Hematologic Analyzers - 1390/09/10
932 Specimen Labeling Errors in Surgical Pathology - 1390/09/09
933 The role of anti-core antibody response in the detection of occult hepatitis B virus infection - 1390/09/07
934 Antibiotic is potential new leukemia treatment - 1390/09/05
935 Screening for Prostate Cancer - 1390/09/03
936 Does Routine Repeat Testing of Critical Values Offer Any Advantage Over Single Testing - 1390/09/01
937 Brain Parasite Directly Alters Brain Chemistry - 1390/08/29
938 LabMedica-Vol. 28 No.6 •October-2011-Current issue - 1390/08/26
939 Celiac Disease Testing - 1390/08/25
940 The Human Plasma Lipidome - 1390/08/22
941 Urine Calcium - Laboratory Measurement and Clinical Utility - 1390/08/19
942 Rapid Molecular Test Developed for Meningitis - 1390/08/17
943 Host and Pathogen Factors for Clostridium difficile Infection and Colonization - 1390/08/14
944 Human Papillomavirus Lesions of the Oral Cavity - 1390/08/11
945 Guideline for Disinfection and Sterilization of Prion - Contaminated Medical Instruments - 1390/08/10
946 Multicenter study to evaluate diagnostic methods for detection and isolation of Campylobacter from stool - 1390/08/08
947 Genomics and the Multifactorial Nature of Human Autoimmune Disease - 1390/08/05
948 Heparins- Clinical Use and Laboratory Monitoring - 1390/08/03
949 Leukaemic pleural effusion in acute myeloid leukaemia - 1390/08/01
950 TB Cases Decline Worldwide for the First Time - 1390/07/28
951 E. coli Found on Cell Phones - 1390/07/26
952 Diagnosis and management of acute myeloid leukemia in adults - 1390/07/24
953 Cutaneous Infections Caused by Herpesviridae - 1390/07/21
954 Guidelines for the diagnosis and management of multiple myeloma 2011 - 1390/07/19
955 HPV infection and cervical disease - A review - 1390/07/17
956 Antimicrobial Ointments and MRSA - 1390/07/14
957 Hemoglobinopathy and thalassemia detection - 1390/07/12
958 Global Spread of Carbapenemase - producing Enterobacteriaceae - 1390/07/10
959 Rhinoviruses, allergic inflammation, and asthma - 1390/07/07
960 Allergens and their role in the allergic immune response - 1390/07/06
961 The role of allergy in disease - 1390/07/05
962 Role of Chlamydia trachomatis in Miscarriage - 1390/07/03
963 Porphyria Cutanea Tarda - 1390/06/31
964 Replace cytology with HPV testing? - 1390/06/30
965 Genomics, Health Care, and Society - 1390/06/28
966 Gout Nodulosis - 1390/06/27
967 Lab Tests for Chemotherapy Management - 1390/06/24
968 Genetic Testing for Colon Cancer - 1390/06/23
969 Molecular Signatures of Pancreatic Cancer - 1390/06/22
970 Challenging the glucose challenge test - 1390/06/19
971 Granulomatous Dermatitis due to Malassezia sympodialis - 1390/06/16
972 Antiphospholipid Antibody Syndrome - 1390/06/14
973 Molecular cytogenetics of cutaneous melanocytic lesions - 1390/06/12
974 Cutaneous leishmaniasis - advances in disease pathogenesis, diagnostics and therapeutics-2010-1390/06/08
975 Origins of the E. coli Strain Causing an Outbreak of Hemolytic–Uremic Syndrome in Germany - 1390/06/06
976 Thrombopoietin-Receptor Agonists for Primary Immune Thrombocytopenia - 1390/06/03
977 Reliability of Diagnostic Tests for Helicobacter pylori Infection - 1390/05/30
978 Development of Antiretroviral Drug Resistance - 1390/05/27
979 Warts of the Fingertips - 1390/05/26
980 High Triglycerides in Obesity- Dual Metabolic Defects - 1390/05/24
981 Fetal DNA Test of Mother's Blood Reliable in Male and Female Detection - 1390/05/22
982 Mislabeling of Cases, Specimens, Blocks, and Slides - 1390/05/20
983 Genomic Pathology: Challenges for Implementation - 1390/05/18
984 Germany Declares End to E. coli O104-H4 Outbreak - 1390/05/16
985 Twenty-Four–Hour Bence-Jones Protein Determinations: Can We Ensure Accuracy? - 1390/05/13
986 Antibiotics Beat Cranberries at Fighting Urinary Tract Infections in Study - 1390/05/09
987 Microbial Genomics and Infectious Diseases - 1390/05/06
988 Febrile Urinary Tract Infections in Children - 1390/04/30
989 The Coagulopathy of Chronic Liver Disease - 1390/04/26
990 Gastric Bacterium Helicobacter Protects Against Asthma - 1390/04/22
991 E. coli Can Survive in Streambed Sediments for Months - 1390/04/19
992 Chronic Hepatitis C Infection - 1390/04/18
 

پیوند ها (355) - 1395/07/24

اطلاع رسانی - (1395/07/18)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن


دوره کاربردي نظري و عملی نمونه گیري در آزمایشگاه بالینی
2، 9، 16، 30 مهر ماه
دوره کاربردي تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه تشخیص طبی
8، 15، 29 مهرماه و 6 و 7 آبان ماه
دوره کاربردي تضمین کیفیت نمونه برداري و پذیرش در آزمایشگاه بالینی
13 و 14 آبان ماه

Infographic - CDC - Rabies - iconآرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک