کیفیت را پایانی نیست

آرشیو مقالات علمی (982)
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 Laboratory EQUIPMENT – September 2016 - 1395/07/03
2 In Vitro Exflagellation of Plasmodium vivax - 1395/07/03
3 IFCC eNews - July-August 2016 - 1395/06/29
4 Urinary Tract Tuberculosis - 1395/06/29
5 Progress in Digital Pathology - 1395/06/24
6 Kerion - A Boggy Lump - 1395/06/24
7 Pipetting Guidlines - Through History - 1395/06/20
8 MDx & SEPSIS -1395/06/20
9 The Hematologist - September-October 2016 - 1395/06/19
10 Sepsis Awareness - 1395/06/13
11 Emerging Methodology - A game-changer in the always-urgent detection of sepsis - 1395/06/13
12 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2016 - 1395/06/08
13 1ˢᵗ World Sepsis Congress 2016 - 1395/06/04
14 A Woman with Primary Biliary Cirrhosis and Hyponatremia - Clinical Case Study - 1395/06/01
15 B-Lymphoblastic Leukemia in Patients With Chronic Lymphocytic Leukemia - A Report of Four Cases - 1395/06/01
16 Value - Based Reimbursement - 1395/05/30
17 Gastric Anisakiasis - 1395/05/30
18 Lack of an association or an inverse association between low-density lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly - a systematic review - 1395/05/25
19 Laboratory EQUIPMENT – August 2016 - 1395/05/25
20 Ovarian Cancer Screening - 1395/05/19
21 Urticaria Multiforme - 1395/05/19
22 A Low-Cost Adapter for Smartphone Microscopic Photography Using a Cardboard Toilet-Paper Roll - 1395/05/16
23 Borrelia recurrentis Infection - 1395/05/16
24 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - July 2016 - 1395/05/13
25 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2016 - 1395/05/11
26 World Hepatitis Day - 28 July 2016 - 1395/05/06
27 POCT in the Emergency Department - 1395/05/06
28 Thyroid Ophthalmopathy, Dermopathy, and Acropachy - 1395/05/06
29 Nodular Lymphoid Hyperplasia - 1395/05/03
30 IFCC Annual Report 2015 - 1395/05/03
31 Phlebotomy Cycle Time Related to Phlebotomist Experience and or Hospital Location - 1395/04/30
32 Pasteurella multocida Bacteremia With Associated Knee Arthroplasty Infection in an 80-Year-Old Caucasian Man - 1395/04/30
33 Who Performs the Test - 1395/04/28
34 A Nontoxic Case of Vitamin D Toxicity - 1395/04/28
35 γ-Glutamyl Transferase Testing - 1395/04/26
36 Milk of Urate Bulla - 1395/04/26
37 LAB Automation in Stem Cell Research - 1395/04/23
38 Target Enrichment for Next-generation sequencing - 1395/04/23
39 IgE Allergy Testing - 1395/04/21
40 Dubin–Johnson Syndrome - 1395/04/21
41 Practices for Identifying and Rejecting Hemolyzed Specimens in Europe - 1395/04/19
42 Hypopyon and Klebsiella Sepsis - 1395/04/19
43 Epstein-Barr Virus–Associated Smooth Muscle Tumor - 1395/04/19
44 Template for Reporting Results of Monitoring Tests for Patients With Chronic Myelogenous Leukemia (BCR-ABL1+) - 1395/04/14
45 Template for Reporting Results of Biomarker Testing of Specimens From Patients With Myeloproliferative Neoplasms - 1395/04/14
46 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2016 - 1395/04/12
47 The Hematologist - July-August 2016 - 1395/04/08
48 Ramifications of Chronic Transfusions - 1395/04/05
49 Roadmap to Patient Care - 1395/03/05
50 Acanthosis Nigricans and Insulin Resistance - 1395/04/05
51 Validation of New Cancer Biomarkers - Review - 1395/04/02
52 Cystatin C for Therapeutic Drug Monitoring - 1395/04/02
53 Laboratory EQUIPMENT – June 2016 - 1395/03/31
54 World Blood Donor Day, 14 June 2016 - 1395/03/29
55 Chronic Splenic Brucellosis - 1395/03/29
56 Iron Deficiency and Anemia - 1395/03/26
57 Advances in Cell-Free DNA - 1395/03/26
58 IFCC eNews - May - June 2016 - 1395/03/24
59 Genomic Classification and Prognosis in Acute Myeloid Leukemia - 1395/03/22
60 Proper QC of Hematology Critical Values - 1395/03/22
61 The Prostate Health Index - 1395/03/19
62 MDx for Prostate Cancer - 1395/03/19
63 What proportion of Salmonella Typhi cases are detected by blood culture - A systematic literature review - 1395/03/17
64 A Program to Prevent Catheter-Associated Urinary Tract Infection in Acute Care - 1395/03/17
65 Widely Used Types and Clinical Applications of D-Dimer Assay - Review - 1395/03/12
66 Vitamin D Levels - 1395/03/12
67 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2016 - 1395/03/10
68 Laboratory EQUIPMENT – May 2016 - 1395/03/08
69 Salmonella enterica Aortitis - 1395/03/08
70 Pre-Analytical Variables - 1395/03/04
71 Managining your Pre-Analytical Staff - 1395/03/04
72 Why We Should Bank on Automation - 1395/03/04
73 Work Area Managers - 1395/03/01
74 Hair-on-End Sign - 1395/03/01
75 Loose Teeth and Excessive Thirst - 1395/03/01
76 CLIMA - Electronic Non-conforming Event Management - 1395/02/25
77 Interim Guidance for Zika Virus Testing of Urine - 2016 - 1395/02/25
78 The Zika Challenge - 1395/02/25
79 Progress Toward Polio Eradication - Worldwide, 2015–2016 - 1395/02/25
80 Global Measles and Rubella Laboratory Network Support for Elimination Goals, 2010–2015 - 1395/02/22
81 The Clinical Implementation of Precision Cancer Medicine - 1395/02/22
82 The Hematologist - May-Aune 2016 - 1395/02/20
83 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - April 2016 - 1395/02/18
84 Cutaneous Actinomycosis - 1395/02/18
85 Medical error - the third leading cause of death in the US - 1395/02/15
86 Zika Virus - Review Article - 1395/02/13
87 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2016 - 1395/02/11
88 Medical Laboratory Professionals Week - MLPW - April 24-30 2016 - 1395/02/07
89 Laboratory EQUIPMENT – April 2016 - 1395/01/28
90 What Do I Need to Learn Today — The Evolution of CME - 1395/01/28
91 IFCC eNews - March - April 2016 - 1395/01/25
92 IFCC - A guide to conducting research in laboratory medicine - March 2016 - 1395/01/23
93 World Health Day 2016 - Beat diabetes - 7 April 2016 - 1395/01/21
94 Creeping Eruption — Cutaneous Larva Migrans - 1395/01/21
95 APLH & CDC - Hemoglobinopathies -Current Practices for Screening, Confirmation and Follow-up -DECEMBER 2015 - 1395/01/18
96 Impact of Lab Design On Safety, Health, and Productivity - 1395/01/16
97 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2016 - 1395/01/14
98 World TB Day, 24 March 2016 - 1395/01/09
99 Froin’s Syndrome - 1395/01/09
100 Scabies - 1395/01/09
101 Diffuse Melanosis Cutis - 1395/01/09
102 The Hematologist March-April 2016 - 1394/12/22
103 Projections for the Hematology Market - 1394/12/22
104 Tinea Versicolor - 1394/12/22
105 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2016 - 1394/12/12
106 Laboratory EQUIPMENT – February 2016 - 1394/12/10
107 A Mother and Newborn with Brown Blood - 1394/12/10
108 Blood Flow Cytometry in Sézary Syndrome - 1394/12/08
109 The Changing Face of Laboratory Medicine - Q&A - 1394/12/08
110 An Infant with Persistent Jaundice and a Normal Newborn Direct Bilirubin Measurement - 1394/12/05
111 Clinical Utility of Lactate Dehydrogenase - 1394/12/03
112 Automatic Recognition of Atypical Lymphoid Cells From Peripheral Blood by Digital Image Analysis - 1394/12/03
113 Newborn Screening for Lysosomal Storage Diseases - 1394/12/01
114 Monitoring IgA Multiple Myeloma - 1394/12/01
115 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - February 2016 - 1394/11/27
116 IFCC eNews - January - February 2016 - 1394/11/27
117 Application of the 1,3-β-d-Glucan (Fungitell) Assay in the Diagnosis of Invasive Fungal Infections - 1394/11/21
118 Impact of New Oral Anticoagulants on Coagulation Tests - 1394/11/21
119 MDx & Transfusions - 1394/11/21
120 Pinning Chronic Fatigue Syndrome - 1394/11/21
121 Predictive Molecular Diagnostics & Chronic Disease - 1394/11/18
122 Point-of-Care Glucose Critical Values - 1394/11/18
123 LAB Automation Q&A - 1394/11/18
124 Katayama Fever - 1394/11/18
125 The Hematologist - January-February 2016 - 1394/11/14
126 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2016 - 1394/11/12
127 WHO - Health in 2015 - from MDGs to SDGs - 1394/11/12
128 Laboratory EQUIPMENT – January 2016 - 1394/11/10
129 Test Cancellation - 1394/11/10
130 Primary and Secondary Syphilis - 1394/11/10
131 Hematuria as a Marker of Occult Urinary Tract Cancer-Advice for High-Value Care From the ACP-CLINICAL GUIDELINE - 2016 - 1394/11/07
132 Best practices in the differential diagnosis and reporting of acute transfusion reactions – Review - 1394/11/05
133 Zika virus - 1394/11/05
134 Taenia saginata Infestation - 1394/11/05
135 Handbook - Help Me Understand Genetics - January 18, 2016 - 1394/11/03
136 Congenital generalized lipodystrophy - 1394/11/03
137 Appropriate Antibiotic Use for Acute Respiratory Tract Infection in Adults - ACP and CDC - CLINICAL GUIDELINE - 2016 - 1394/11/03
138 Serum Cystatin C and the Risk of Coronary Heart Disease - 1394/10/28
139 Accidental Diagnosis of Multiple Myeloma in a 44-Year-Old White Woman - 1394/10/28
140 Selected Noninvasive Markers in Diagnosing Liver Diseases - 1394/10/26
141 Standards of Medical Care in Diabetes - 2016 - 1394/10/26
142 The Force of Digital Pathology Awakens - 1394/10/23
143 Options in Cervical Cancer Screenings - 1394/10/23
144 Practical challenges related to point of care testing - 1394/10/21
145 IQCP FOR POCT - 1394/10/21
146 Comparison of the direct antiglobulin test and the eluate technique for diagnosing hemolytic disease of the newborn - 1394/10/21
147 Operational & Financial Efficiency - 1394/10/19
148 Antilymphocyte Globulin for Prevention of Chronic Graft-versus-Host Disease - 1394/10/19
149 Hyperviscosity-Related Retinopathy in Waldenström’s Macroglobulinemia - 1394/10/19
150 MALDI-TOF Mass Spectrometry for the Diagnosis of Infectious Diseases - Reviews - 1394/10/16
151 Circulating MicroRNA Biomarker Studies - Pitfalls and Potential Solutions - Mini-Reviews - 1394/10/16
152 Molecular Diagnostics - A Revolution in Progress - 1394/10/14
153 Considerations for Digital PCR as an Accurate Molecular Diagnostic Tool - Reviews - 1394/10/14
154 DNA-RNA Preparation for Molecular Detection - Reviews - 1394/10/14
155 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2016 - 1394/10/12
156 Diagnosis of Acute Myocardial Infarction in Hemodialysis Patients With High-Sensitivity Cardiac Troponin T Assay - 2016 - 1394/10/12
157 Phthiriasis Palpebrarum in a Child – VIDEO - 1394/10/12
158 Measuring LDL Cholesterol - Old and New Calculations - 1394/10/09
159 HDL-C vs HDL-P - 1394/10/09
160 Serum sample containing endogenous antibodies interfering with multiple hormone immunoassays - Laboratory strategies to detect interference - 1394/10/06
161 Laboratory EQUIPMENT – December 2015 - 1394/10/06
162 A Lousy Diagnosis - 1394/10/06
163 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - November 2015 - 1394/09/30
164 IFCC eNews - November - December 2015 - 1394/09/30
165 Acute Myelogenous Leukemia with Cuplike Nuclei - Case Studies - 1394/09/28
166 Bio Research International - November-December 2015 - 1394/09/28
167 Scrub Typhus - 1394/09/28
168 Elucidating the Ideal Testing Algorithm for C. difficile - 1394/09/25
169 Choosing a Testing Algorithm for Syphilis - 1394/09/25
170 Challenges to RBC Genotyping - 1394/09/25
171 Thyroid Nodules - 1394/09/23
172 Scabies and Global Control of Neglected Tropical Diseases - 1394/09/23
173 Squamous-Cell Carcinoma of the Nail Bed - 1394/09/23
174 Recent advances in host–virus interactomics during entry and infection - 1394/09/17
175 Microscopic Image Photography Techniques of the Past, Present, and Future - 1394/09/17
176 Cystine Crystals in Bone Marrow - 1394/09/17
177 The Hematologist - November-December 2015 - 1394/09/14
178 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2015 - 1394/09/09
179 World AIDS Day , 1 December 2015 - 1394/09/09
180 Advances in Urinalysis - 1394/09/09
181 Post-Genomic Microbiology - 1394/09/07
182 Colorectal Cancer & The Laboratory - 1394/09/07
183 Treatment of Tuberculosis - Review Article - 1394/09/07
184 Laboratory EQUIPMENT – November 2015 - 1394/09/04
185 Bio Research International - September - October - 2015 - 1394/09/04
186 The Public Health Case for FDA Oversight of Laboratory Developed Tests - November 2015 - 1394/09/02
187 New gene that makes common bacteria resistant to last-line antibiotic - 1394/09/02
188 Treponema pallidum — The Great Imitator - 1394/09/02
189 IFCC eNews - September-October 2015 - 1394/08/30
190 LabMedica - Vol. 32 No.7 • 11 - 2015 - 1394/08/27
191 Current Trends in Phlebotomy - 1394/08/27
192 Value of FISH Testing in Cancer Care - 1394/08/25
193 Bringing Mass Spectrometry to the Clinical Lab - 1394/08/25
194 WHO - CDC- Global Routine Vaccination Coverage, 2014 - 1394/08/25
195 Automated Hematology Parameters - 1394/08/20
196 RBC Genotyping - 1394/08/20
197 Decentralized Coagulation - 1394/08/20
198 What You Need To Know About Clostridium difficle - 1394/08/20
199 Biomarkers for bipolar disorder - current insights - Review - 1394/08/16
200 Malignant Transformation of Hymenolepis nana in a Human Host - 1394/08/16
201 Mycobacterium chelonae Eye Infections Associated with Humidifier Use in an Outpatient LASIK Clinic - 1394/08/16
202 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2015 - 1394/08/11
203 Standards for Clinical Grade Genomic Databases - 1394/08/11
204 Screening for Abnormal Blood Glucose and Type 2 Diabetes Mellitus - CLINICAL GUIDELINE - 27 October 2015 - 1394/08/09
205 Sporotrichoid Mycobacterial Infection - 1394/08/09
206 LabMedica - Vol. 32 No.6 • 10 – 2015 - 1394/08/06
207 Laboratory EQUIPMENT – October 2015 - 1394/08/06
208 Drug-Induced Megaloblastic Anemia - Review Article - 1394/08/04
209 Eosinophilic Esophagitis - Review Article - 1394/08/04
210 Bullous Pemphigoid - 1394/08/04
211 TROPONIN - 1394/07/29
212 MDx & COAG - 1394/07/29
213 WHY BUSINESS ANALYTICS - 1394/07/29
214 TRANSFUSION OUTCOMES - 1394/07/27
215 NEW TECHNOLOGIES IN QC - 1394/07/27
216 Acute Lymphoblastic Leukemia in Children - Review Article - 1394/07/25
217 Septic Cerebral Venous Thrombosis - 1394/07/25
218 Bursitis and Tenosynovitis Due to Mycobacterium avium Complex - 1394/07/25
219 Measurement of circulating 25-hydroxyvitamin D - A historical review - 1394/07/22
220 Lipoprotein metabolism in familial hypercholesterolemia - 1394/07/22
221 Invasive Candidiasis - Review Article - 1394/07/20
222 Clinical Laboratory Immunology - 1394/07/20
223 Gastric Ascaris Infection - 1394/07/20
224 A multi-biomarker disease activity score for monitoring rheumatoid arthritis - Review - 1394/07/18
225 Biomarker discovery for diagnosis and treatment of tuberculosis - a role for biobanking - Review - 1394/07/18
226 Biobanking metastases and biopsy specimens for personalized medicine - Review - 1394/07/18
227 δβ-Thalassemia Trait - 1394/07/13
228 Nocardiosis in 132 Patients With Cancer - 1394/07/13
229 LabMedica - Vol. 32 No.5 • 8-9 - 2015 - 1394/07/11
230 WHO - Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV - September 2015 - 1394/07/11
231 Acute Promyelocytic Leukemia - Short Review - 1394/07/08
232 Acute Myeloid Leukemia Genetics - 1394/07/08
233 Noninvasive Micromarkers - Review - 1394/07/06
234 A Diabetic Newborn - 1394/07/06
235 Osler–Weber–Rendu Syndrome - 1394/07/06
236 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2015 - 1394/07/04
237 Laboratory EQUIPMENT – September 2015 - 1394/07/01
238 Severity of Rhinovirus Infection in Hospitalized Adults Is Unrelated to Genotype - 1394/06/30
239 Relatively Restricted Migration of Polyclonal IgG4 May Mimic a Monoclonal Gammopathy in IgG4-Related Disease - 1394/06/30
240 Acute Myeloid Leukemia - Review Article - 1394/06/28
241 Bio Research International - May-June 2015 - 1394/06/28
242 Cutaneous Intravascular Natural Killer–Cell Lymphoma - 1394/06/28
243 Acute Myeloid Leukemia With Monosomal Karyotype - 1394/06/23
244 Misleading Hemoglobin A1c Levels in a Patient With Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria - 1394/06/23
245 Optimizing polymerase chain reaction testing for the diagnosis of pertussis - 1394/06/21
246 Sources of Infant Pertussis Infection - 1394/06/21
247 BLOOD BANK PROCESS CONTROLS - 1394/06/21
248 RETICULATED PLATELETS - 1394/06/18
249 ADVANCES IN CLINICAL GENETICS - 1394/06/18
250 Test Order Optimization - 1394/06/16
251 Primary Immunodeficiency Diseases - 1394/06/16
252 The Impact of a One-Dose versus Two-Dose Oral Cholera Vaccine Regimen in Outbreak Settings - 1394/06/16
253 Assessing Clinical Laboratory Quality - Study of Prothrombin Time INR - 1394/06/11
254 Quality Indicators in the Preanalytical Phase of Testing in a Stat Laboratory - 1394/06/11
255 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2015 - 1394/06/09
256 Globally Accurate Diagnostic Test Developed for Herpes - 1394/06/09
257 Use of Antibiotics and Risk of Type 2 Diabetes - ORIGINAL ARTICLE-2015 - 1394/06/07
258 Auramine-Phenol vs. Modified Kinyoun’s Acid- Fast Stains for Detection of Coccidia Parasites - 1394/06/07
259 A Child with Gross Hematuria - 1394/06/07
260 Proteins and Albumin - Review - 1394/06/04
261 The Physiological Sources of, Clinical Significance of, and Laboratory-Testing Methods for Determining Enzyme Levels - Review - 1394/06/04
262 Laboratory EQUIPMENT – August 2015 - 1394/06/02
263 PATIENT CARE IMPROVEMENTS - 1394/06/02
264 Transmission of Multidrug-Resistant and Drug-Susceptible Tuberculosis within Households - 1394/06/02
265 Critical Features Of the laboratory information system - LIS - 1394/05/31
266 GUIDE TO 2015-16 Influenza SEASON - 1394/05/31
267 Multiple Mucosal Neuroma - 1394/05/31
268 Are Unexpected Positive Dipstick Urine Bilirubin Results Clinically Significant - 1394/05/28
269 Implications of False Positive Serology of Toxoplasma gondii in a Pre-transplant Patient - 1394/05/28
270 Relevance of Indirect Immunofluorescence Patterns and Autoantibodies Identified Via Line Immunoassay in Patients With Rheumatoid Arthritis - 1394/05/28
271 Overview of Urea and Creatinine - Review - 1394/05/25
272 Glucose and Hemoglobin A1c - Review - 1394/05/25
273 Microscopy and Molecular Assay Compared for Schistosomiasis Diagnosis - 1394/05/25
274 Hemoptysis Associated with Paragonimus westermani - 1394/05/25
275 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - July 2015 - 1394/05/19
276 IFCC eNews - July-August 2015 - 1394/05/19
277 Calcium, Magnesium, and Phosphate - Review - 1394/05/17
278 Electrolytes - The Salts of the Earth - Review - 1394/05/17
279 Electrolyte and Acid–Base Disturbances in Patients with Diabetes Mellitus - Review Article - 1394/05/17
280 MOBILE LABS - 1394/05/14
281 NUCLEIC ACID TESTING APPLICATIONS- 1394/05/14
282 Acid-fast Smear and Histopathology Results Provide Guidance for the Appropriate Use of Broad-Range PCR and Sequencing for Mycobacteria - 1394/05/14
283 Development and Evaluation of a Logical Delta Check for Identifying Erroneous Blood Count Results in a Tertiary Care Hospital - 1394/05/12
284 Practices for Identifying and Rejecting Hemolyzed Specimens Are Highly Variable in Clinical Laboratories - 1394/05/12
285 The Cancer Genomics Resource List 2014 - 1394/05/12
286 Role of small colony variants in persistence of Pseudomonas aeruginosa infections in cystic fibrosis lungs - 1394/05/10
287 Chagas’ Disease - Review Article - 1394/05/10
288 Strawberry Tongue - 1394/05/10
289 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2015 - 1394/05/07
290 The human microbiome in hematopoiesis and hematologic disorders - Review Article - 1394/05/07
291 CLR - Clinical Laboratory Reference 2015-2016 - 1394/05/07
292 World Hepatitis Day - 28 July 2015 - 1394/05/04
293 Towards a Rapid Sterility Test - 1394/05/04
294 Sample PREanalytical Code for labeling of biospecimens - 1394/05/04
295 Cybersecurity vulnerabilities in medical devices - Review - 1394/05/04
296 LabMedica - Vol. 32 No.4 • 6-7 - 2015 - 1394/04/30
297 Developing a Standard Protocol for the Introduction of New Testing Into a Clinical Laboratory - 1394/04/30
298 Heparin-Induced Thrombocytopenia - 1394/04/30
299 Laboratory EQUIPMENT – July 2015 - 1394/04/30
300 TESTING PLATELETS IN THE CLINICAL LAB - 1394/04/24
301 CENTRIFUGATION BASICS - 1394/04/24
302 A Baby Boy with Hypothyroidism and Hemangioendothelioma - 1394/04/24
303 Webinar: QC lab optimization through Six Sigma methodology on July 22, 2015 - 1394/04/22
304 Virtual Conference: Cancer Research & Oncology Sept 30-Oct 1, 215 - 1394/04/22
305 PRE-ANALYTIC PROCESSING - 1394/04/22
306 What Is the Role of the Clinical Laboratory in the New ACC-AHA Guidelines - 1394/04/22
307 DIAGNOSTIC METHODS FOR CELIAC DISEASE - 1394/04/20
308 Mast Cells, Mastocytosis, and Related Disorders - Review Article - 1394/04/20
309 Intermediate-Term Risk of Prostate Cancer is Directly Related to Baseline PSA - 1394/04/20
310 Diffuse Soft-Tissue Calcinosis - 1394/04/20
311 LabMedica - Vol. 32 No.3 • 5 - 2015 - 1394/04/15
312 Performance in Measurement of Serum Cystatin C by Laboratories - 1394/04/15
313 Genotyping Accuracy of High-Resolution DNA Melting Instruments - 1394/04/15
314 Somatic Mutations and Clonal Hematopoiesis in Aplastic Anemia - 1394/04/15
315 Increased Aminotransferases in a 12-Year-Old Girl - 1394/04/15
316 Clinical Laboratory Quality Practices When Hemolysis Occurs - 1394/04/13
317 Hepatic Granulomas - A Review With Emphasis on Infectious Causes - 1394/04/13
318 An Integrated View of Potassium Homeostasis - Review Article - 1394/04/13
319 Jaccoud’s Arthropathy - 1394/04/13
320 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2015 - 1394/04/08
321 Assessing Vitamin D - Status Time for a Rethink - 1394/04/08
322 Low Plasma Glucose with Normal Finger-stick Glucose - 1394/04/08
323 Laboratory EQUIPMENT – June 2015 - 1394/04/06
324 Harmonization of Symbology and Equations, 1st Edition - 1394/04/06
325 Cutaneous T-Cell Lymphoma - 1394/04/06
326 Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) - A Global Health Challenge - June 2015 - 1394/04/01
327 World Blood Donor Day, 14 June 2015 - 1394/04/01
328 Inherited DOCK2 Deficiency in Patients with Early-Onset Invasive Infections - 1394/04/01
329 Rhinoscleroma - 1394/04/01
330 QUALITY CONTROL LEVELS - 1394/03/27
331 MANAGING RISK - 1394/03/27
332 GAS CHROMATOGRAPHY SYSTEMS - 1394/03/27
333 Tests detecting biomarkers for screening of colorectal cancer - 1394/03/25
334 IFCC-eNewsLetter - May - June 2015 - 1394/03/25
335 Current status of discrete data capture in synoptic surgical pathology and cancer reporting - Review - 1394/03/25
336 TODAY’S POCT - 1394/03/23
337 IgG4-Related Disease of the Gastrointestinal Tract - 1394/03/23
338 Enlarged Pinna - 1394/03/23
339 Cell Image Analyzers - 1394/03/18
340 Marker of Endometrial Malignancy - 1394/03/18
341 Loss of Fingerprints - 1394/03/18
342 In Vivo Microscopy - 1394/03/16
343 Determination of Genotypes Using a Fully Automated Molecular Detection System - 1394/03/16
344 Biobanking in Genomic Medicine - Review Article - 1394/03/16
345 Blood Collection From Intravenous Lines - 1394/03/11
346 Subclinical Thyroid Dysfunction and Fracture Risk - A Meta-analysis - 1394/03/11
347 Autoimmune Hepatitis in a 20-Year-Old African American Man - Case Studies - 1394/03/11
348 Hypercalcemic Crisis Due to Vitamin D Toxicity - Case Studies - 1394/03/11
349 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2015 - 1394/03/09
350 Origins and evolution of viruses of eukaryotes - Review Article - 1394/03/09
351 Latent Mycobacterium tuberculosis Infection - Review Article - 1394/03/09
352 Laboratory EQUIPMENT – May 2015 - 1394/03/06
353 Cervical Cancer Screening in Average-Risk Women - CLINICAL GUIDELINE - 1394/03/06
354 Attitudes and Practices Among Internists Concerning Genetic Testing - 1394/03/04
355 Disseminated Zoster - 1394/03/04
356 Building a Molecular Diagnostics Department - Review - 1394/03/02
357 Creating a Molecular Atmosphere Phase 1-4 – Review - 1394/03/02
358 Hemolytic Anemia and Metastatic Carcinoma - Case Report and Literature Review - 1394/02/30
359 Current Treatments and Prospective Therapies to Manage Sickle Cell Disease – Review - 1394/02/30
360 The Molecular Biology of Human Iron Metabolism - Review - 1394/02/30
361 Iron-Deficiency Anemia - 1394/02/28
362 Cell-free DNA Analysis for Noninvasive Examination of Trisomy - 1394/02/28
363 Bio Research International - March-April 2015 - 1394/02/28
364 Creatine Kinase–MB - 1394/02/23
365 Measurement of High-Sensitivity Troponin T in Noncardiac Medical Intensive Care Unit Patients - 1394/02/23
366 Study on Hyperuricemia in HBV-Associated Glomerulonephritis - 1394/02/23
367 Inflammatory Muscle Diseases - 1394/02/21
368 Robust Document and Record Management - 1394/02/21
369 Lindsay’s Nails in Chronic Kidney Disease - 1394/02/21
370 Improving tuberculosis diagnostics with biomarkers - Review - 1394/02/19
371 Molecular Genetic Biomarkers in Myeloid Malignancies - 1394/02/19
372 Clinical Prognostic Biomarkers in Chronic Lymphocytic Leukemia and Diffuse Large B-Cell Lymphoma - 1394/02/19
373 Optimizing the Clinical Utility of Biomarkers in Oncology - 1394/02/19
374 Timeliness and Accuracy of Reporting Preliminary Blood Culture Results - 1394/02/16
375 Novel Oral Anticoagulants - Efficacy, Laboratory Measurement - 1394/02/16
376 Impact of a Rapid Respiratory Panel Test on Patient Outcomes - 1394/02/16
377 LabMedica - Vol. 32 No.1 • 2015 - 4 - 1394/02/14
378 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2015 - 1394/02/10
379 Clinical Laboratory News - April 2015 - 1394/02/10
380 World Malaria Day, 25 April 2015 - 1394/02/10
381 Laboratory EQUIPMENT - April 2015 - 1394/02/10
382 Guidelines of the German Medical Association on quality assurance in medical laboratory testing - 1394/01/26
383 Shigella sonnei Resistant to Ciprofloxacin - 1394/01/24
384 Red-Cell Storage and Cardiac Surgery Outcomes - 1394/01/24
385 Medical Laboratory Professionals Week - April 19-25, 2015 - 1394/01/22
386 World Health Day 2015 - Food safety - 7 April 2015 - 1394/01/22
387 IFCC-eNewsLetter - March - April 2015 - 1394/01/22
388 Influence of host resistance on viral adaptation - hepatitis C virus as a case study - 1394/01/22
389 Screening for Thyroid Dysfunction - CLINICAL GUIDELINE - 2015 - 1394/01/19
390 Increased risk of vascular disease associated with gout - 1394/01/19
391 Biomarkers and Oncology - 1394/01/17
392 Select Biomarkers for Tumors of the Gastrointestinal Tract - 1394/01/17
393 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2015 - 1394/01/15
394 Agriculture and food animals as a source of antimicrobial-resistant bacteria - 1394/01/15
395 Epigenetic modifications in human thyroid cancer - 1394/01/15
396 World TB Day, 24 March 2015 - 1394/01/08
397 LabMedica - Vol. 32 No.1 • 2-3 - 2015 - 1394/01/08
398 Typhoid Vaccine - 1394/01/08
399 Laboratory EQUIPMENT - March 2015 - 1394/01/08
400 TRANSPORTING SAMPLES - 1393/12/26
401 Run your LAB like a Business - 1393/12/26
402 SAMPLE PREPARATION - 1393/12/26
403 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - March 2015 - 1393/12/23
404 AUTOMATING SAMPLE PREPARATION - 1393/12/23
405 Bacterial Enteric Infections Detected by Culture-Independent Diagnostic Tests - 1393/12/23
406 How often is right for Quality Control - 1393/12/20
407 Proper Temperature Monitoring Practices in the Clinical Lab - 1393/12/20
408 Maximize HbA1c Testing and Diabetes Control - 1393/12/18
409 Long-Term Efficacy of a Hepatitis E Vaccine - 1393/12/18
410 Vitamin D Deficiency Linked More Closely to Diabetes than Obesity - 1393/12/16
411 Expanding the Molecular Laboratory - 1393/12/16
412 Measurement of Estradiol—Challenges Ahead - 1393/12/16
413 African Tick-Bite Fever - 1393/12/16
414 Payment for Cancer Biomarker Testing - 1393/12/13
415 Red Blood Cell Transfusion Practices - 1393/12/13
416 Stand-alone Laboratory Information Systems Versus Laboratory Modules Incorporated in the Electronic Health Record - 1393/12/11
417 Management of Laboratory Data and Information Exchange in the Electronic Health Record - 1393/12/11
418 Accreditation and Regulatory Implications of Electronic Health Records for Laboratory Reporting - 1393/12/11
419 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2015 - 1393/12/09
420 Transmission of Hepatitis C Virus Associated with Surgical Procedures - 1393/12/09
421 Burden of Clostridium difficile Infection - 1393/12/09
422 Contagious Ecthyma - 1393/12/09
423 Laboratory EQUIPMENT – February 2015 - 1393/12/06
424 The Lab and the Literature - 1393/12/06
425 IFCC eNews - January - February 2015 - 1393/12/04
426 Effect of Mutation Order on Myeloproliferative Neoplasms - 1393/12/04
427 The Human Genome Project, and recent advances in personalized genomics – Review - 1393/12/02
428 DARK Daily Laboratory and Pathology News - 1393/12/02
429 Endoscopes Suspected in Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae Outbreak - 1393/12/02
430 Myxedema - 1393/12/02
431 CML in a 66-Year-Old Male with Concurrent CLL - Case Study - 1393/11/27
432 Discrepant Thyroid Function Test Results in a 44-Year-Old Man - Case Study - 1393/11/27
433 Increased Serum Creatine Kinase - Case Study - 1393/11/27
434 Survey results on nucleic acid tests of infectious diseases - 1393/11/25
435 Acute Lymphangitis - 1393/11/25
436 MOLECULAR GENETICS OF MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS - 1393/11/20
437 Individualized Quality Control Plans (IQCP) COLLABORATION - 1393/11/20
438 LAB’S ROLE IN A NEW HEALTHCARE MODEL - 1393/11/18
439 IMPROVING UTI SCREENING - 1393/11/18
440 Acid–Base Problems in Diabetic Ketoacidosis - Review Article - 1393/11/18
441 Risk of Incident Diabetes in Patients With Gout - 1393/11/15
442 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2015 - 1393/11/13
443 Laboratory EQUIPMENT – January 2015 - 1393/11/11
444 Allergic Rhinitis - 1393/11/11
445 An Unusual Tophus - 1393/11/11
446 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - January 2015 - 1393/011/08
447 IFCC eNews - November - December 2014 - 1393/11/08
448 QC-dependent Risk Reduction - Clinical Chemistry Journal Club Comments - 1393/11/04
449 LabMedica -Vol.31 No.8 • 12.2014-1.2015 - 1393/11/04
450 Origins of Cystic Fibrosis Lung Disease - Review Article - 1393/11/04
451 Clinical Utility of the Time-to-Positivity Procalcitonin Ratio - 1393/11/01
452 Plasmodium knowlesi in travellers - 1393/10/29
453 CONTROVERSIES IN TRANSFUSION MEDICINE - 1393/10/27
454 Disorders of Plasma Sodium - Review Article - 1393/10/27
455 Acute Generalized Exanthematous Pustulosis - 1393/10/27
456 Laboratory Methods for Diagnosis and Management of Hepatitis C Virus Infection - Review - 1393/10/24
457 Endogenous Antibody Interferences in Immunoassays - Review - 1393/10/22
458 Preventing transfusion-associated graft-versus-host disease - Review - 1393/10/20
459 ASCP Vacancy Survey of Clinical Laboratories - 1393/10/20
460 Esophageal Carcinoma - Review Article - 1393/10/20
461 Megakaryocytic Morphology and Clinical Parameters in Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera, and Primary Myelofibrosis With and Without JAK2 V617F - 1393/10/17
462 Localized Cutaneous Infections in Immunocompetent Individuals Due to Rapidly Growing Mycobacteria - 1393/10/15
463 Next-Generation Companion Diagnostics - January 2015 - 1393/10/13
464 Random Mutations Responsible for About Two-Thirds of Cancer Risk - January 2015 - 1393/10/13
465 Ancient Giant Virus - 1393/10/13
466 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2015 - 1393/10/10
467 Standards of Medical Care in Diabetes - 2015 - 1393/10/08
468 Clonal Hematopoiesis and Hematologic Cancer - 1393/10/06
469 Bio Research International - November-December 2014 - 1393/10/06
470 Noninvasive Prenatal Cell-Free Fetal DNA-Based Screening for Aneuploidies Other Than Trisomy 21 - 1393/10/03
471 Laboratory EQUIPMENT – December 2014 - 1393/10/03
472 Blood and cerebrospinal fluid markers in Parkinson’s disease - 1393/10/01
473 Screening for Vitamin D Deficiency in Adults - December 2014 - 1393/10/01
474 Global Invasive Bacterial Vaccine-Preventable Diseases Surveillance — 2008–2014 - 1393/09/26
475 A Miniaturized Analyzer Capable of White-Blood-Cell and Differential Analyses During Spaceflight - 1393/09/24
476 Lactic Acidosis - Review Article - 1393/09/23
477 Integration of Acid–Base and Electrolyte Disorders - Review Article - 1393/09/23
478 Strongyloides stercoralis Infection in a Non-Endemic Area - 1393/09/19
479 Quality Control - Save Money, Reduce Risks - 1393/09/17
480 Dangers of Decentralized Phlebotomy - 1393/09/15
481 Testicular Cancer — Discoveries and Updates - Review Article - 1393/09/15
482 Laboratory EQUIPMENT – November 2014 - 1393/09/12
483 World AIDS Day , 1 December 2014 - 1393/09/10
484 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2014 - 1393/09/08
485 IMMUNOHISTOCHEMISTRY - 1393/09/08
486 LabMedica -Vol. 31 No.7 • 11-2014 - 1393/09/05
487 Inhibitor Identification in the Coagulation Laboratory - Review - 1393/09/03
488 Platelet Transfusion - A Clinical Practice Guideline From the AABB - 1393/09/01
489 Hypogranular Platelets in a 78-Year-Old Man - Case Studies - 1393/09/01
490 Documentation of Quality Control and Operator Training at Point-of-Care Testing - 1393/08/28
491 The α-Thalassemias - 1393/08/25
492 World Diabetes Day 2014 - 14 November, 2014 - 1393/08/24
493 Gas Gangrene of a Prosthetic Hip - 1393/08/24
494 NEXT-GENERATION SEQUENCING - 1393/08/21
495 FDA-Guidance for Industry Recommendations for Screening, Testing, and Management of Blood Donors and Blood and Blood Components Based on Screening Tests for Syphilis-2014 - 1393/08/19
496 Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men cohort studies - 1393/08/19
497 Bio Research International - September-October 2014 - 1393/08/17
498 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2014 - 1393/08/10
499 Cutaneous Leishmaniasis with a Paronychia-like Lesion - 1393/08/10
500 LabMedica -Vol. 31 No.6 • 10-2014 - 1393/08/07
501 Laboratory EQUIPMENT – October 2014 - 1393/08/05
502 Community-Acquired Pneumonia - 1393/08/03
503 Herpetic Whitlow - 1393/08/03
504 Evaluation of GDH Immunoassay Screening with Toxin Confirmation for the Diagnosis of C. difficile Infection - 1393/07/30
505 Prenatal Diagnosis of Chromosome Abnormalities - Past, Present, and Future - 1393/07/28
506 Bumps on the Neck and Groin of a 2-Year-Old Male - Case Studies - 1393/07/26
507 Acute Neck Infection - 1393/07/26
508 Physiological Approach to Assessment of Acid–Base Disturbances - Review Article - 1393/07/23
509 MOLECULAR TESTING IN IMMUNOHEMATOLOGY - 1393/07/22
510 CARDIAC MARKERS - Current status and the clinical laboratory - 1393/07/19
511 Serum Concentrations of Prostate-Specific Antigen - 1393/07/14
512 Microcytic Anemia - Review Article - 1393/07/12
513 LabMedica -Vol. 31 No.5 • 8-9-2014 - 1393/07/09
514 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2014 - 1393/07/07
515 Fatal Meningococcal Disease in a Laboratory Worker - 1393/07/05
516 Storage of Human Biospecimens : Selection of the Optimal Storage Temperature - 1393/07/03
517 Diagnostic & Clinical Care Guidelines for Primary Immunodeficiency Diseases - 1393/06/31
518 Accuracy of urinary human papillomavirus testing for presence of cervical HPV - 1393/06/29
519 Laboratory EQUIPMENT – September 2014 - 1393/06/26
520 Are Samples in Your Freezer Still Good for Biomarker Discovery - 1393/06/24
521 Philadelphia chromosome–like Acute Lymphoblastic Leukemia - 1393/06/22
522 Microbiology Automation - 1393/06/19
523 Gestational Diabetes Mellitus - Review - 1393/06/17
524 Antigen Microarrays for the Study of Autoimmune Diseases - Review - 1393/06/15
525 Bio Research International - July-August 2014 - 1393/06/12
526 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2014 - 1393/06/10
527 Human Papillomavirus Vaccination - August 29, 2014 - 1393/06/08
528 Amyotrophic Lateral Sclerosis - ALS - 1393/06/08
529 A 4-Year-Old Girl with Gastroenteritis, Anemia, Thrombocytopenia, and Hematuria - 1393/06/05
530 Failure of Current Laboratory Protocols to Detect Lot-to-Lot Reagent Differences - 1393/06/03
531 Optimizing Outpatient Phlebotomy Staffing - 1393/06/01
532 Laboratory EQUIPMENT – August 2014 - 1393/05/29
533 Prehistoric schistosomiasis parasite found in the Middle East - 6500–6000 BP - 1393/05/27
534 Video Photomicroscopy - 1393/05/27
535 Morphologic Changes in Erythrocytes in Hypertriglyceridemia - 1393/05/26
536 Diagnostic Value of Distinguishing and Reporting Different Perinuclear ANCA (P-ANCA) Immunofluorescence Patterns - 1393/05/22
537 Smart Phone Microscopic Photography - 1393/05/20
538 Kidney Transplantation in Children - Review Article - 1393/05/18
539 LabMedica -Vol. 31 No.4 • 6-2014 - 1393/05/15
540 Interferences from blood collection tube components on clinical chemistry assays - 1393/05/13
541 EBOLA - 1393/05/11
542 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2014 - 1393/05/06
543 Laboratory EQUIPMENT – July 2014 - 1393/05/05
544 World Hepatitis Day - 28 July 2014 - 1393/05/04
545 UTILIZATION OF PATIENT RED CELL GENOTYPING - 1393/04/30
546 Improving patient safety in transfusion medicine - 1393/04/30
547 In vitro determination of hemoglobin A1c for diabetes diagnosis and management - technology update - 1393/04/29
548 WHO - Maintenance manual for laboratory equipment, 2nd ed - 1393/04/26
549 CDC - The Essential Role of Laboratory Professionals-2014 - 1393/04/25
550 Actinomycosis - etiology, clinical features,diagnosis, treatment, and management - 1393/04/23
551 Mold Infections of the Central Nervous System - Review Article - 1393/04/21
552 EDGING OUT TESTING ERRORS - 1392/04/18
553 COMMITMENT TO LAB SAFETY - 1393/04/16
554 Certificate Course in Laboratory Quality Management - 1393/04/15
555 Horizontal gene transfer in the human gastrointestinal tract - 1393/04/11
556 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2014 - 1393/04/09
557 CDC - Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection - 2014 - 1393/04/07
558 Clinical Significance of Cytogenetic Manifestations in Myelodysplastic Syndromes - 1393/04/04
559 Laboratory EQUIPMENT – June 2014 - 1393/04/02
560 Diagnostic Clinical Genome and Exome Sequencing - Review Article - 1393/03/31
561 ADVANCES IN LIPID MEASUREMENT - 1392/03/29
562 Guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention - 1393/03/26
563 World Blood Donor Day, 14 June 2014 - 1393/03/24
564 VITAMIN D MEASUREMENTS - 1393/03/21
565 LabMedica -Vol. 31 No.3 • 5-2014 - 1393/03/19
566 Pregnancy and Infection - Review Article - 1393/03/17
567 Utility of Repeat Testing of Critical Values - 1393/03/12
568 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2014 - 1393/03/10
569 MERS - Middle East Respiratory Syndrome - 1393/03/24
570 HIV REPORTING LANGUAGE - 1393/03/07
571 Laboratory EQUIPMENT – May 2014 - 1393/03/05
572 WHO - Antimicrobial resistance - global report on surveillance 2014 - 1393/03/03
573 LabMedica -Vol. 31 No.2 • 2014-4 - 1393/02/31
574 DIC - Laboratory Support for Management and Treatment - 1393/02/29
575 Waldenstrom’s Macroglobulinemia - 1393/02/27
576 Circulating Cell-Free DNA in Sickle Cell Disease - 1393/02/24
577 Detection of Malignancy in Body Fluids - 1393/02/22
578 WATER - 1393/02/20
579 WHO-Laboratory quality management system training toolkit - 1393/02/17
580 Epidemiology of Hepatitis C Iran & Guidelines for the screening Hepatitis C - 1393/02/15
581 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2014 - 1393/02/13
582 Laboratory EQUIPMENT – April 2014 - 1393/02/10
583 World Malaria Day, 25 April 2014 - 1393/02/09
584 LabMedica -Vol. 31 No.1 • 2-3-2014 - 1393/01/25
585 Hymenoptera-Sting Hypersensitivity - 1393/01/23
586 WHO - Laboratory Quality Stepwise Implementation Tool - 1393/01/20
587 World Health Day 2014 - small bite, big threat - 1393/01/18
588 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2014 - 1393/01/16
589 Multitarget Stool DNA Testing for Colorectal-Cancer Screening - 1393/01/11
590 World TB Day, 24 March 2014 - 1393/01/09
591 Better Tests, Better Care - Improved Diagnostics for Infectious Diseases - 1393/01/06
592 The role of molecular genetic analysis within the diagnostic haemato-oncology laboratory - REVIEW - 1392/12/27
593 Laboratory EQUIPMENT - March 2014 - 1392/12/26
594 Recommendations for the Laboratory-Based Detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae – CDC 2014 - 1392/12/24
595 DRUGS OF ABUSE TESTING - OLD & NEW - 1392/12/21
596 Improving Antibiotic Use Among Hospitalized Patients - 1392/12/19
597 The State of Semen Analysis over Time - 1392/12/17
598 Choosing the Best Method for Hb A1c Testing - 1392/12/14
599 DNA Sequencing versus Standard Prenatal Aneuploidy Screening - 1392/12/12
600 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2014 - 1392/12/10
601 A Risk Assessment, Genetic Counseling, and Genetic Testing for BRCA-Related Cancer in Women - 1392/12/07
602 Laboratory EQUIPMENT - February 2014 - 1392/12/05
603 Altered Neutrophil Counts at Diagnosis of Invasive Meningococcal Infection in Children - 1392/12/03
604 A New Diagnostic Algorithm for HIV - Farewell Western Blot - 1392/11/30
605 Comparison of Methods for Diagnosing Brucellosis - 1392/11/28
606 Thrombophilic Mutations in Iranian Patients With Thrombophilia - 1392/11/26
607 LabMedica -Vol. 30 No.8 • 12.2013-1.2014 - 1392/11/21
608 Patients Can Access Their Own Laboratory Results - 1392/11/19
609 World Cancer Day , 4 February 2014 - 1392/11/16
610 Molecular diagnosis of the myeloproliferative neoplasms - 1392/11/14
611 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2014 - 1392/11/12
612 Value of Automated ESR - 1392/11/09
613 Immunoglobulin E and Allergy - 1392/11/07
614 Adding Tests to the Laboratory Service Menu - 1392/11/05
615 Rotavirus - 1392/11/02
616 Laboratory EQUIPMENT – January 2014 - 1392/10/30
617 A New Rapid Chlamydia Test Suitable for Clinical Labs and POC Use - 1392/10/28
618 MRSA SURVEILLANCE - 1392/10/25
619 Early Reports of pH1N1-Associated Illnesses for the 2013-14 Influenza Season - 1392/10/24
620 Recurrent Clostridium difficile Infection - 1392/10/23
621 ICSH recommendations for the measurement of Haemoglobin F - 1392/10/21
622 ICSH recommendations for the measurement of Haemoglobin A2 - 1392/10/18
623 POCT Supports New Demands - 1392/10/16
624 FDA Taking Closer Look at 'Antibacterial' Soap - 1392/10/14
625 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2014 - 1392/10/09
626 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides - 1392/10/08
627 Laboratory EQUIPMENT – December 2013 - 1392/10/07
628 LabMedica -Vol. 30 No.7 • 11 - 2013 - 1392/10/04
629 Standards of Medical Care in Diabetes - 2014 - 1392/10/03
630 CDC Guidance for Evaluating Health-Care Personnel for Hepatitis B Virus Protection and for Administering Postexposure Management - 1392/09/30
631 Co-existence of Sarcina Organisms and Helicobacter pylori Gastritis Duodenitis in Pediatric Siblings - 1392/09/27
632 Vitamin D Deficiency May Be Overdiagnosed by Current Methods - 1392/09/25
633 Cervical-Cancer Screening with Human Papillomavirus and Cytologic Cotesting - 1392/09/23
634 The History of Genetics - Infographic - 1392/09/20
635 Distribution of LِDL and HDL Subclasses in Patients With Sarcoidosis - 1392/09/18
636 Evolution of a Diabetic Foot Infection - 1392/09/16
637 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2013 - 1392/09/13
638 Inpatient Preanalytic Process Improvements - 1392/09/11
639 World AIDS Day , 1 December 2013 - 1392/09/09
640 LabMedica -Vol. 30 No.6 • 10 - 2013 - 1392/09/06
641 Pulmonary Emboli Caused by Mercury - 1392/09/04
642 Guideline for the laboratory diagnosis of functional iron deficiency – 2013 - 1392/09/02
643 Laboratory EQUIPMENT – November 2013 - 1392/08/29
644 ACC-AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults - 2013 - 1392/08/27
645 World Diabetes Day - 14 NOVEMBER 2013 - 1392/08/25
646 Sydenham’s chorea, associated with group A streptococcus infection - Video - 1392/08/21
647 ACB News - November 2013 - 1392/08/20
648 CDC - Colorectal Cancer Tests Save Lives - November 2013 - 1392/08/18
649 Current Landscape and New Paradigms of Proficiency Testing and External Quality Assessment for Molecular Genetics - 1392/08/15
650 Trichomycosis Axillaris - 1392/08/13
651 CLN - Clinical Laboratory News - October 2013 - 1392/08/11
652 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2013 - 1392/08/08
653 Cold Hands Associated with Scleroderma - 1392/08/06
654 THE LATEST IN LABORATORY APPS - 1392/08/01
655 Respiratory Diphtheria - 1392/07/29
656 Laboratory EQUIPMENT – October 2013 - 1392/07/27
657 ACMG clinical laboratory standards for next-generation sequencing-2013 - 1392/07/22
658 No time for Quality - Reasons to Reevaluate and Reinvest in a Lab Quality Program - October 2013 - 1392/07/20
659 LabMedica -Vol. 30 No.5 • 8-9 - 2013 - 1392/07/17
660 Extramedullary Hematopoiesis in Thalassemia - 1392/07/15
661 Blood Components for Hemostasis - Review - 1392/07/13
662 Staphylococcal Toxic Shock Syndrome - 1392/07/10
663 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2013 - 1392/07/08
664 Mycobacterium iranicum Infection in HIV-infected Patient, Iran - October 2013 - 1392/07/06
665 Prostate Cancer Diagnostics - How to make PSA a better cancer detection - 1392/07/03
666 Familial Primary Cryofibrinogenemia - 1392/07/01
667 Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines - 1392/06/30
668 Laboratory EQUIPMENT – September 2013 - 1392/06/27
669 Cholera - An Epidemic Continuum - 1392/06/25
670 Cystatin C versus Creatinine in Determining Risk Based on Kidney Function - 1392/06/23
671 High-Resolution HbA1c Separation and Hemoglobinopathy Detection With Capillary Electrophoresis - 1392/06/20
672 Severe Sepsis and Septic Shock - 1392/06/18
673 Assessing the Risk and Prognosis of Thrombotic Complications in Cancer Patients - 1392/06/16
674 Severe Vitamin D Deficiency — Rickets - 1392/06/10
675 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2013 - 1392/06/09
676 Primary Hyperoxaluria - 1392/06/06
677 TUBERCULOSIS 2013 - Practical guide for clinicians, nurses, laboratory technicians and medical auxiliaries - 1392/06/04
678 LabMedica -Vol. 30 No.4• 6-7 - 2013 - 1392/06/02
679 Efficacy of Advanced Discriminating Algorithms for Screening on Iron-Deficiency Anemia and Beta-Thalassemia Trait - 1392/05/30
680 Is Phlebotomy Part of the Dark Side in the Clinical Laboratory Struggle for Quality - 1392/05/28
681 Laboratory EQUIPMENT – August 2013 - 1392/05/26
682 The Ideal Laboratory Information System - 1392/05/23
683 A New Era in Noninvasive Prenatal Testing - 1392/05/21
684 Hospital Outbreak of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus - MERS-CoV - 1392/05/17
685 D-dimer - Simple Test, Tough Problems - 1392/05/14
686 World Hepatitis Day - 28 July 2013 - 1392/05/12
687 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2013 - 1392/05/09
688 Electronic Hand Washing - 1392/05/07
689 Mechanisms of Hypoglycemia-Associated Autonomic Failure in Diabetes - 1392/05/05
690 POCT & Patient Safety - 1392/05/02
691 LabMedica - Vol. 30 No.3 • 5 - 2013 - 1392/04/31
692 Herpes Zoster - 1392/04/29
693 Diagnosis, Treatment, and Reporting of Adverse Effects of Transfusion - 1392/04/26
694 Automation in Cytology - 1392/04/24
695 Laboratory EQUIPMENT – July 2013 - 1392/04/22
696 Developmental Differences in Megakaryocyte Size in Infants and Children - 1392/04/19
697 CDC - Prescription Painkiller Overdoses - July 2013 - 1392/04/17
698 Cutaneous Necrosis Associated with Cold Agglutinins - 1392/04/15
699 Screening for Down Syndrome - 1392/04/12
700 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2013 - 1392/04/10
701 Molecular Testing in Colorectal Cancer - 1392/04/08
702 IgA Nephropathy - 1392/04/05
703 Rapid Diagnosis of Mycobacterium tuberculosis Infection - 1392/04/01
704 CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR HYPOTHYROIDISM IN ADULTS - 2012 - 1392/03/29
705 Laboratory EQUIPMENT – June 2013 - 1392/03/22
706 Laboratory Diagnosis of Malaria - 1392/03/20
707 Bedbugs in the 21st Century - 1392/03/18
708 Screening Tests for Gestational Diabetes - 1392/03/13
709 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2013 - 1392/03/11
710 Human Infection with a Novel Avian-Origin Influenza A (H7N9) Virus - 1392/03/08
711 Hypomagnesemia - 1392/03/06
712 LabMedica - Vol. 30 No.2 • 4 - 2013 - 1392/03/04
713 Detection of Leukemic Lymphoblasts in CSF Is Instrument-Dependent - 1392/03/01
714 Pathology Consultation on the Laboratory Evaluation of Thrombophilia - 1392/02/30
715 Enteropathogens and Chronic Illness in Returning Travelers - 1392/02/25
716 Testing for HCV Infection - CDC 2013 - 1392/02/23
717 I’M AGAINST THE IDEA OF QC BEING EMPTY, May 2013 - Hassan Bayat - 1392/02/21
718 Impact of Laboratory-Reported Urine Culture Colony Counts - 1392/02/18
719 Evaluation of an Abbreviated Centrifugation Protocol for Chemistry Testing - 1392/02/16
720 Screen All Patients Aged 15-65 for HIV - 2013 - 1392/02/14
721 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2013 - 1392/02/11
722 Botryoid White-Cell Nuclei - Hypersegmentation - 1392/02/09
723 World Malaria Day - 25 April 2013 - 1392/02/07
724 LabMedica -Vol. 30 No.1 • 2-3-2013 - 1392/01/29
725 Validation - Sample Contamination - 1392/01/26
726 Infective Endocarditis - 1392/01/24
727 Recent Trends in Performance and Current State of Creatinine Assays - 1392/01/21
728 Understanding Sources of Bias in Diagnostic Accuracy Studies - Review Article - 1392/01/19
729 WHO-Tuberculosis laboratory biosafety manual 2012 - 1392/01/17
730 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2013 - 1392/01/14
731 Strongyloides stercoralis Embryonated Ova in the Lung - 1392/01/10
732 World TB Day, 24 March 2013 - 1392/01/07
733 Laboratory EQUIPMENT – March 2013 - 1392/01/05
734 The Pathogenesis of the Antiphospholipid Syndrome - 1391/12/26
735 Understanding and Recognizing the Pelger-Huët Anomaly - 1391/12/23
736 Nontuberculous Mycobacterial Infections (NTM) after Cosmetic Procedures - 1391/12/21
737 Validation and Optimization of Criteria for Manual Smear Review Following Automated Blood Cell Analysis - 1391/12/19
738 Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories - BMBL, 5th Edition - 1391/12/16
739 Measuring, Monitoring Heparin - 1391/12/14
740 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2013 - 1391/12/12
741 Ergonomic Issues in the Clinical Lab - 1391/12/10
742 Tuberculosis - 1391/12/07
743 Laboratory EQUIPMENT – February 2013 - 1391/12/05
744 Periodontitis and risk of diabetes mellitus - REVIEW ARTICLE - 1391/12/02
745 Leukemia Diagnostics Update - 1391/11/30
746 LabMedica - Vol. 29 No.8 • 12-2012-1-2013 - 1391/11/28
747 Dengue is fastest-spreading tropical disease – WHO - 1391/11/25
748 Designing Tomorrow’s Vaccines - 1391/11/23
749 Serum Albumin Levels Predict Pneumonia Severity - 1391/11/18
750 Diagnostic Complexities of Eosinophilia - 1391/11/16
751 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2013 - 1391/11/14
752 The Future of Antibiotics and Resistance - 1391/11/11
753 An Examination of the Usefulness of Repeat Testing Practices in a Large Hospital Clinical Chemistry Laboratory - 1391/11/09
754 Laboratory EQUIPMENT – January 2013 - 1391/11/07
755 Fever of Unknown Origin or Fever of Too Many Origins - 1391/11/04
756 Blood Sample Processing - 1391/11/02
757 Tips for evaluating a peripheral blood smear for possible sepsis - 1391/10/30
758 Vitamin B12 Deficiency - 1391/10/27
759 Salivary gland swellings - CLINICAL REVIEW - 1391/10/25
760 The Laboratory Diagnosis of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) - 1391/10/20
761 Disease Eradication - 1391/10/18
762 Evaluating the Connections Between Primary Care Practice and Clinical Laboratory Testing - 1391/10/17
763 The Brain-to-Brain Loop Concept for Laboratory Testing 40 Years After Its Introduction - 1391/10/13
764 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2013 - 1391/10/11
765 Celiac Disease - 1391/10/10
766 Critical Values in the Coagulation Laboratory - 1391/10/06
767 Standards of Medical Care in Diabetes - 2013 - 1391/10/04
768 Laboratory EQUIPMENT – December 2012 - 1391/10/02
769 Iodine Deficiency - Current Aspects and Future Prospects - 1391/09/29
770 Norovirus Gastroenteritis in Immunocompromised Patients - 1391/09/27
771 Testing for Toxic Elements - A Focus on Arsenic, Cadmium, Lead, and Mercury - 1391/09/25
772 LabMedica - Vol. 29 No.7 • 11 - 2012 - 1391/09/22
773 Emerging Biomarkers - 1391/09/20
774 Chromosomal Microarray versus Karyotyping for Prenatal Diagnosis - 1391/09/18
775 Massive Splenomegaly in Hairy-Cell Leukemia - 1391/09/15
776 Clinical Requests for Molecular Tests - 1391/09/13
777 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2012 - 1391/09/11
778 Unexplained Hemolytic Anemia with Multiorgan Failure - 1391/09/08
779 Intravenous Immune Globulin in Autoimmune and Inflammatory Diseases - 1391/09/07
780 In Search for a Better Marker of Acute Pancreatitis - 1391/09/06
781 Laboratory EQUIPMENT - November 2012 - 1391/09/01
782 (1-3)-β-D-Glucan Assay - A Review of its Laboratory and Clinical Application - 1391/08/29
783 Anemia and Erythrocytosis in patients after kidney transplantation - 1391/08/27
784 Hand Eczema - 1391/08/25
785 An Uncommon Variant of Acute Myeloid Leukemia Acute Erythroid Leukemia - 1391/08/22
786 Diabetes in Older Adults - 1391/08/21
787 LabMedica - Vol. 29 No.6 • 10-2012 - 1391/08/17
788 Dermoscopy of Nits (Pediculus humanus capitis eggs) and Pseudonits - 1391/08/16
789 Teaching Laboratory Medicine to Medical Students - 1391/08/15
790 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2012 - 1391/08/10
791 The Use of High Performance Liquid Chromatography to Speciate and Characterize the Epidemiology of Mycobacteria - 1391/08/08
792 Mites in the External Auditory Canal - 1391/08/06
793 Sputum Collection Instructions - 1391/08/03
794 Laboratory EQUIPMENT - October 2012 - 1391/08/01
795 WHO guidelines on drawing blood - best practices in phlebotomy - 1391/07/29
796 Systemic Sclerosis - An Update - 1391/07/26
797 Allergic rhinitis in children - Review Article - 1391/07/24
798 Current and Future Applications of Mass Spectrometry to the Clinical Laboratory - 1391/07/22
799 Autoantibodies as Biomarkers in Cancer - 1391/07/19
800 The Past 200 Years in Diabetes - 1391/07/17
801 CDC -Severe Respiratory Illness Associated with a Novel Coronavirus — Saudi Arabia and Qatar, 2012 - 1391/07/15
802 Hepatitis E - 1391/07/12
803 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2012 - 1391/07/10
804 WHO - Establishment of PCR laboratory in developing countries - 1391/07/08
805 Evaluation of Four Qualitative Third-Generation HIV Antibody Assays and the Fourth-Generation Abbott HIV Ag-Ab Combo Test - 1391/07/05
806 Laboratory EQUIPMENT - September 2012 - 1391/07/03
807 Acute Bacterial Sinusitis in Children - 1391/07/01
808 LabMedica - Vol. 29 No.5 • 8-9-2012 - 1391/06/29
809 Automated Lymphocyte Counts vs Manual Lymphocyte Counts in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients - 1391/06/27
810 Melioidosis - 1391/06/25
811 Rapid and Specific Quantification of Ethylene Glycol Levels - 1391/06/21
812 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2012 - 1391/06/20
813 Tuberculosis, Drug Resistance, and the History of Modern Medicine - 1391/06/18
814 WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care - 1391/06/15
815 Estimation of Plasma Small Dense LDL Cholesterol From Classic Lipid Measures - 1391/06/13
816 Importance of Papanicolaou Staining for Sperm Morphologic Analysis - 1391/06/06
817 Tattoo-Associated Nontuberculous Mycobacterial (NTM) Skin Infections - 1391/06/14
818 WHO - Guidelines on Establishment of Accreditation of Health Laboratories - 1391/06/01
819 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2012 - 1391/05/25
820 Update to CDC’s STD Treatment Guidelines - 1391/05/23
821 Diagnosis of Diabetes - 1391/05/22
822 Communicating Change to Laboratory Customers - 1391/05/18
823 WHO Manual- Laboratory Methods for the Diagnosis of Meningitis - 1391/05/16
824 Management of Inpatient Hyperglycemia - 1391/05/14
825 The Human Side of Errors - 1391/05/11
826 LabMedica -Vol. 29 No.4 • 6-7-2012 - 1391/05/09
827 Tuberculosis in Children - 1391/05/08
828 European Medicines Agency recommends first gene therapy for approval - 1391/05/04
829 Pertussis Epidemic - 2012 - 1391/05/02
830 Sample Rejection - 1391/04/31
831 WHO-Screening donated blood for transfusion-transmissible infections - 1391/04/28
832 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2012 - 1391/04/26
833 CDC Recommendations for the Management of Hepatitis B - 1391/04/24
834 Estimating Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine and Cystatin C - 1391/04/21
835 Diagnostic Potential of Saliva - 1391/04/19
836 FDA approves first home use HIV test kit for self-testing - 1391/04/17
837 Guidelines and Recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus - 1391/04/14
838 External Quality Assurance of Fibrinogen Assays Using Normal Plasma - 1391/04/11
839 How can we optimise microscopy and culture methods for mould identification? - 1391/04/10
840 Autoimmune Hepatitis: From the Clinic to the Diagnostics Laboratory - 1391/04/07
841 Whooping Cough in an Adult-VIDEO - 1391/04/05
842 Human Babesiosis - 1391/04/03
843 LabMedica -Vol. 29 No.3 • 5-2012 - 1391/03/31
844 Guillain–Barré Syndrome - 1391/03/27
845 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2012 - 1391/03/24
846 Scrofuloderma - 1391/03/23
847 Evaluation of an Automated Digital Imaging System, Nextslide Digital Review Network, for Examination of Peripheral Blood Smears - 1391/03/22
848 Staphylococcus aureus Colonization in Children With Community-Associated Staphylococcus aureus Skin Infections and Their Household Contacts - 1391/03/20
849 Leishman-Donovan bodies in the bone marrow biopsy - 1391/03/18
850 Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents-updated 2012 - 1391/03/16
851 Tips for Proper Pipetting - 1391/03/11
852 A simple Cover-Glass Test Differentiates between Staphylococci and Micrococci in clinical laboratory - 1391/03/08
853 Somatic STAT3 Mutations in Large Granular Lymphocytic Leukemia - 1391/03/06
854 LabMedica -Vol. 29 No.2 • 4-2012-current issue - 1391/03/03
855 World health statistics 2012 - 1391/03/01
856 Azithromycin and the Risk of Cardiovascular Death - 1391/02/31
857 Communicating Pathology and Laboratory Errors - 1391/02/27
858 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2012 - 1391/02/25
859 HIV–HBV Coinfection — A Global Challenge - 1391/02/23
860 The Red Cell Histogram and The Dimorphic Red Cell Population - 1391/02/20
861 Subclinical Hyperthyroidism and the Risk of Coronary Heart Disease and Mortality - 1391/02/18
862 Comparison of Analytical and Clinical Performance of Three Methods for Detection of Clostridium difficile - 1391/02/16
863 Risk Factors for Breast Cancer for Women Aged 40 to 49 Years - 1391/02/13
864 WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen-2010 - 1391/02/11
865 National Medical Laboratory Professionals Week - 1391/02/03
866 Screening Guidelines for the Prevention and Early Detection of Cervical Cancer - 1391/01/31
867 Dengue - 1391/01/28
868 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2012 - 1391/01/26
869 Pseudo–Pelger-Huët Anomaly Induced by Medications - 1391/01/23
870 MLS - Medical Laboratory Sciences - 1391/01/21
871 Good Laboratory Practices for Biochemical Genetic Testing and Newborn Screening for Inherited Metabolic Disorders - 1391/01/19
872 Diabetic Retinopathy - 1391/01/16
873 LabMedica -Vol. 29 No.1 • 2-3/2012-current issue - 1391/01/14
874 Low LDL Cholesterol is Related to Cancer Risk - 1391/01/10
875 Kerion Celsi - 1390/01/08
876 Kayser–Fleischer Rings in Wilson’s Disease - 1391/01/06
877 Clinical Applications of Platelet Antibody and Antigen Testing - 1390/12/27
878 HPV Vaccine Recommendations- AAP 2012 - 1390/12/24
879 New Contrast Stain for the Rapid Diagnosis of Dermatophytosis and Pityriasis Versicolor - 1390/12/22
880 MLO - Medical Laboratory Observer - March 2012 - 1390/12/20
881 Pulmonary disease caused by Mycobacterium simiae in Iran - 1390/12/18
882 Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis- ACCP 2012 - 1390/12/15
883 Clinical Significance of Escherichia albertii - 1390/12/13
884 A Review of Medical Errors in Laboratory Diagnostics and Where We Are Today - 1390/12/11
885 Pre-analytical Variables in Coagulation Testing Associated With Diagnostic Errors in Hemostasis - 1390/12/08
886 MLO - Medical Laboratory Observer - February 2012 - 1390/12/07
887 Laboratory Diagnostic Testing for Treponema pallidum - 1390/12/03
888 Paraneoplastic Thrombocytosis in Ovarian Cancer - 1390/12/01
889 Staffing Benchmarks for Clinical Laboratories - 1390/11/29
890 Use of Tumor Markers in Liver, Bladder, Cervical, and Gastric Cancers - 1390/11/27
891 The Emerging Threat of Untreatable Gonococcal Infection - 1390/11/24
892 IgG4-Related Disease - 1390/11/22
893 Flow Cytometric Immunophenotyping of Cerebrospinal Fluid Specimens - 1390/11/19
894 LabMedica -Vol. 28 No.8 • 12/ 2011-1/ 2012 - current issue - 1390/11/17
895 Fascioliasis Due to Fasciola hepatica and Fasciola gigantica Infection - 1390/11/15
896 Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Urinary Tract Infections - 1390/11/12
897 ABO Blood Type and Longevity - 1390/11/10
898 Iron Overload in Human Disease - 1390/11/08
899 Use of Tumor Markers in Testicular, Prostate, Colorectal, Breast, and Ovarian Cancers - 1390/11/05
900 Tophaceous Gout - 1390/11/01
901 Procalcitonin - 1390/10/28
902 Guidelines for Safe Work Practices in Diagnostic Laboratories - 2012 - 1390/10/26
903 Urine Crystals in a 1-Year-Old Male - 1390/10/25
904 Andrology and Fertility Assessment - 1390/10/21
905 Genomics and Perinatal Care - 1390/10/19
906 Madura Foot - 1390/10/17
907 Testing for Tuberculosis - 1390/10/15
908 Test Verification and Validation for Molecular Diagnostic Assays - 1390/10/12
909 SF3B1 and Other Novel Cancer Genes in CLL - 1390/10/10
910 Standards of Medical Care in Diabetes - 2012 - 1390/10/07
911 MLO - MEDICAL LABORATORY OBSERVER - January 2012 - 1390/10/05
912 Primary Hyperparathyroidism - 1390/10/03
913 Viral Drug Sensitivity Testing Using Quantitative PCR - 1390/09/30
914 Update and Utilization of Component Therapy in Blood Transfusions - 1390/09/28
915 LabMedica-Vol. 28 No.7 • 11-2011-current issue - 1390/09/26
916 Global Cancer Statistics - 1390/09/23
917 Epidemiology of lymphomas - 1390/09/21
918 Making Sense of the New Cervical-Cancer Screening Guidelines - 1390/09/19
919 Worldwide Occurrence and Impact of Human Trichinellosis, 1986–2009 - 1390/09/17
920 Systemic Lupus Erythematosus - 1390/09/12
921 Accuracy of Platelet Counting by Automated Hematologic Analyzers - 1390/09/10
922 Specimen Labeling Errors in Surgical Pathology - 1390/09/09
923 The role of anti-core antibody response in the detection of occult hepatitis B virus infection - 1390/09/07
924 Antibiotic is potential new leukemia treatment - 1390/09/05
925 Screening for Prostate Cancer - 1390/09/03
926 Does Routine Repeat Testing of Critical Values Offer Any Advantage Over Single Testing - 1390/09/01
927 Brain Parasite Directly Alters Brain Chemistry - 1390/08/29
928 LabMedica-Vol. 28 No.6 •October-2011-Current issue - 1390/08/26
929 Celiac Disease Testing - 1390/08/25
930 The Human Plasma Lipidome - 1390/08/22
931 Urine Calcium - Laboratory Measurement and Clinical Utility - 1390/08/19
932 Rapid Molecular Test Developed for Meningitis - 1390/08/17
933 Host and Pathogen Factors for Clostridium difficile Infection and Colonization - 1390/08/14
934 Human Papillomavirus Lesions of the Oral Cavity - 1390/08/11
935 Guideline for Disinfection and Sterilization of Prion - Contaminated Medical Instruments - 1390/08/10
936 Multicenter study to evaluate diagnostic methods for detection and isolation of Campylobacter from stool - 1390/08/08
937 Genomics and the Multifactorial Nature of Human Autoimmune Disease - 1390/08/05
938 Heparins- Clinical Use and Laboratory Monitoring - 1390/08/03
939 Leukaemic pleural effusion in acute myeloid leukaemia - 1390/08/01
940 TB Cases Decline Worldwide for the First Time - 1390/07/28
941 E. coli Found on Cell Phones - 1390/07/26
942 Diagnosis and management of acute myeloid leukemia in adults - 1390/07/24
943 Cutaneous Infections Caused by Herpesviridae - 1390/07/21
944 Guidelines for the diagnosis and management of multiple myeloma 2011 - 1390/07/19
945 HPV infection and cervical disease - A review - 1390/07/17
946 Antimicrobial Ointments and MRSA - 1390/07/14
947 Hemoglobinopathy and thalassemia detection - 1390/07/12
948 Global Spread of Carbapenemase - producing Enterobacteriaceae - 1390/07/10
949 Rhinoviruses, allergic inflammation, and asthma - 1390/07/07
950 Allergens and their role in the allergic immune response - 1390/07/06
951 The role of allergy in disease - 1390/07/05
952 Role of Chlamydia trachomatis in Miscarriage - 1390/07/03
953 Porphyria Cutanea Tarda - 1390/06/31
954 Replace cytology with HPV testing? - 1390/06/30
955 Genomics, Health Care, and Society - 1390/06/28
956 Gout Nodulosis - 1390/06/27
957 Lab Tests for Chemotherapy Management - 1390/06/24
958 Genetic Testing for Colon Cancer - 1390/06/23
959 Molecular Signatures of Pancreatic Cancer - 1390/06/22
960 Challenging the glucose challenge test - 1390/06/19
961 Granulomatous Dermatitis due to Malassezia sympodialis - 1390/06/16
962 Antiphospholipid Antibody Syndrome - 1390/06/14
963 Molecular cytogenetics of cutaneous melanocytic lesions - 1390/06/12
964 Cutaneous leishmaniasis - advances in disease pathogenesis, diagnostics and therapeutics-2010-1390/06/08
965 Origins of the E. coli Strain Causing an Outbreak of Hemolytic–Uremic Syndrome in Germany - 1390/06/06
966 Thrombopoietin-Receptor Agonists for Primary Immune Thrombocytopenia - 1390/06/03
967 Reliability of Diagnostic Tests for Helicobacter pylori Infection - 1390/05/30
968 Development of Antiretroviral Drug Resistance - 1390/05/27
969 Warts of the Fingertips - 1390/05/26
970 High Triglycerides in Obesity- Dual Metabolic Defects - 1390/05/24
971 Fetal DNA Test of Mother's Blood Reliable in Male and Female Detection - 1390/05/22
972 Mislabeling of Cases, Specimens, Blocks, and Slides - 1390/05/20
973 Genomic Pathology: Challenges for Implementation - 1390/05/18
974 Germany Declares End to E. coli O104-H4 Outbreak - 1390/05/16
975 Twenty-Four–Hour Bence-Jones Protein Determinations: Can We Ensure Accuracy? - 1390/05/13
976 Antibiotics Beat Cranberries at Fighting Urinary Tract Infections in Study - 1390/05/09
977 Microbial Genomics and Infectious Diseases - 1390/05/06
978 Febrile Urinary Tract Infections in Children - 1390/04/30
979 The Coagulopathy of Chronic Liver Disease - 1390/04/26
980 Gastric Bacterium Helicobacter Protects Against Asthma - 1390/04/22
981 E. coli Can Survive in Streambed Sediments for Months - 1390/04/19
982 Chronic Hepatitis C Infection - 1390/04/18
 

پیوند ها (355) - 1395/07/03

اطلاع رسانی - (1395/07/03)

enallah
همکار گرامی، جناب آقای دکتر محمدرضا فولادی
درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.
مجلس ترحیم:
دوشنبه 1395.07.05 - ساعت: 16:45 الی 18
مسجد جامع الرسول، میدان کاج، سعادت آباد

همکار گرامی، جناب آقای دکتر محمدرضا غیاثوند
درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.


دوره کاربردي نظري و عملی نمونه گیري در آزمایشگاه بالینی
2، 9، 16، 30 مهر ماه
دوره کاربردي تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه تشخیص طبی
8، 15، 29 مهرماه و 6 و 7 آبان ماه
دوره کاربردي تضمین کیفیت نمونه برداري و پذیرش در آزمایشگاه بالینی
13 و 14 آبان ماه
hamkari amoozesh

Infographic - Blood Pressure Control - SEPTEMBER 2016 - Copy


آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک