کیفیت را پایانی نیست

آرشیو مقالات علمی (969)
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 A Woman with Primary Biliary Cirrhosis and Hyponatremia - Clinical Case Study - 1395/06/01
2 B-Lymphoblastic Leukemia in Patients With Chronic Lymphocytic Leukemia - A Report of Four Cases - 1395/06/01
3 Value - Based Reimbursement - 1395/05/30
4 Gastric Anisakiasis - 1395/05/30
5 Lack of an association or an inverse association between low-density lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly - a systematic review - 1395/05/25
6 Laboratory EQUIPMENT – August 2016 - 1395/05/25
7 Ovarian Cancer Screening - 1395/05/19
8 Urticaria Multiforme - 1395/05/19
9 A Low-Cost Adapter for Smartphone Microscopic Photography Using a Cardboard Toilet-Paper Roll - 1395/05/16
10 Borrelia recurrentis Infection - 1395/05/16
11 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - July 2016 - 1395/05/13
12 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2016 - 1395/05/11
13 World Hepatitis Day - 28 July 2016 - 1395/05/06
14 POCT in the Emergency Department - 1395/05/06
15 Thyroid Ophthalmopathy, Dermopathy, and Acropachy - 1395/05/06
16 Nodular Lymphoid Hyperplasia - 1395/05/03
17 IFCC Annual Report 2015 - 1395/05/03
18 Phlebotomy Cycle Time Related to Phlebotomist Experience and or Hospital Location - 1395/04/30
19 Pasteurella multocida Bacteremia With Associated Knee Arthroplasty Infection in an 80-Year-Old Caucasian Man - 1395/04/30
20 Who Performs the Test - 1395/04/28
21 A Nontoxic Case of Vitamin D Toxicity - 1395/04/28
22 γ-Glutamyl Transferase Testing - 1395/04/26
23 Milk of Urate Bulla - 1395/04/26
24 LAB Automation in Stem Cell Research - 1395/04/23
25 Target Enrichment for Next-generation sequencing - 1395/04/23
26 IgE Allergy Testing - 1395/04/21
27 Dubin–Johnson Syndrome - 1395/04/21
28 Practices for Identifying and Rejecting Hemolyzed Specimens in Europe - 1395/04/19
29 Hypopyon and Klebsiella Sepsis - 1395/04/19
30 Epstein-Barr Virus–Associated Smooth Muscle Tumor - 1395/04/19
31 Template for Reporting Results of Monitoring Tests for Patients With Chronic Myelogenous Leukemia (BCR-ABL1+) - 1395/04/14
32 Template for Reporting Results of Biomarker Testing of Specimens From Patients With Myeloproliferative Neoplasms - 1395/04/14
33 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2016 - 1395/04/12
34 The Hematologist - July-August 2016 - 1395/04/08
35 Ramifications of Chronic Transfusions - 1395/04/05
36 Roadmap to Patient Care - 1395/03/05
37 Acanthosis Nigricans and Insulin Resistance - 1395/04/05
38 Validation of New Cancer Biomarkers - Review - 1395/04/02
39 Cystatin C for Therapeutic Drug Monitoring - 1395/04/02
40 Laboratory EQUIPMENT – June 2016 - 1395/03/31
41 World Blood Donor Day, 14 June 2016 - 1395/03/29
42 Chronic Splenic Brucellosis - 1395/03/29
43 Iron Deficiency and Anemia - 1395/03/26
44 Advances in Cell-Free DNA - 1395/03/26
45 IFCC eNews - May - June 2016 - 1395/03/24
46 Genomic Classification and Prognosis in Acute Myeloid Leukemia - 1395/03/22
47 Proper QC of Hematology Critical Values - 1395/03/22
48 The Prostate Health Index - 1395/03/19
49 MDx for Prostate Cancer - 1395/03/19
50 What proportion of Salmonella Typhi cases are detected by blood culture - A systematic literature review - 1395/03/17
51 A Program to Prevent Catheter-Associated Urinary Tract Infection in Acute Care - 1395/03/17
52 Widely Used Types and Clinical Applications of D-Dimer Assay - Review - 1395/03/12
53 Vitamin D Levels - 1395/03/12
54 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2016 - 1395/03/10
55 Laboratory EQUIPMENT – May 2016 - 1395/03/08
56 Salmonella enterica Aortitis - 1395/03/08
57 Pre-Analytical Variables - 1395/03/04
58 Managining your Pre-Analytical Staff - 1395/03/04
59 Why We Should Bank on Automation - 1395/03/04
60 Work Area Managers - 1395/03/01
61 Hair-on-End Sign - 1395/03/01
62 Loose Teeth and Excessive Thirst - 1395/03/01
63 CLIMA - Electronic Non-conforming Event Management - 1395/02/25
64 Interim Guidance for Zika Virus Testing of Urine - 2016 - 1395/02/25
65 The Zika Challenge - 1395/02/25
66 Progress Toward Polio Eradication - Worldwide, 2015–2016 - 1395/02/25
67 Global Measles and Rubella Laboratory Network Support for Elimination Goals, 2010–2015 - 1395/02/22
68 The Clinical Implementation of Precision Cancer Medicine - 1395/02/22
69 The Hematologist - May-Aune 2016 - 1395/02/20
70 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - April 2016 - 1395/02/18
71 Cutaneous Actinomycosis - 1395/02/18
72 Medical error - the third leading cause of death in the US - 1395/02/15
73 Zika Virus - Review Article - 1395/02/13
74 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2016 - 1395/02/11
75 Medical Laboratory Professionals Week - MLPW - April 24-30 2016 - 1395/02/07
76 Laboratory EQUIPMENT – April 2016 - 1395/01/28
77 What Do I Need to Learn Today — The Evolution of CME - 1395/01/28
78 IFCC eNews - March - April 2016 - 1395/01/25
79 IFCC - A guide to conducting research in laboratory medicine - March 2016 - 1395/01/23
80 World Health Day 2016 - Beat diabetes - 7 April 2016 - 1395/01/21
81 Creeping Eruption — Cutaneous Larva Migrans - 1395/01/21
82 APLH & CDC - Hemoglobinopathies -Current Practices for Screening, Confirmation and Follow-up -DECEMBER 2015 - 1395/01/18
83 Impact of Lab Design On Safety, Health, and Productivity - 1395/01/16
84 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2016 - 1395/01/14
85 World TB Day, 24 March 2016 - 1395/01/09
86 Froin’s Syndrome - 1395/01/09
87 Scabies - 1395/01/09
88 Diffuse Melanosis Cutis - 1395/01/09
89 The Hematologist March-April 2016 - 1394/12/22
90 Projections for the Hematology Market - 1394/12/22
91 Tinea Versicolor - 1394/12/22
92 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2016 - 1394/12/12
93 Laboratory EQUIPMENT – February 2016 - 1394/12/10
94 A Mother and Newborn with Brown Blood - 1394/12/10
95 Blood Flow Cytometry in Sézary Syndrome - 1394/12/08
96 The Changing Face of Laboratory Medicine - Q&A - 1394/12/08
97 An Infant with Persistent Jaundice and a Normal Newborn Direct Bilirubin Measurement - 1394/12/05
98 Clinical Utility of Lactate Dehydrogenase - 1394/12/03
99 Automatic Recognition of Atypical Lymphoid Cells From Peripheral Blood by Digital Image Analysis - 1394/12/03
100 Newborn Screening for Lysosomal Storage Diseases - 1394/12/01
101 Monitoring IgA Multiple Myeloma - 1394/12/01
102 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - February 2016 - 1394/11/27
103 IFCC eNews - January - February 2016 - 1394/11/27
104 Application of the 1,3-β-d-Glucan (Fungitell) Assay in the Diagnosis of Invasive Fungal Infections - 1394/11/21
105 Impact of New Oral Anticoagulants on Coagulation Tests - 1394/11/21
106 MDx & Transfusions - 1394/11/21
107 Pinning Chronic Fatigue Syndrome - 1394/11/21
108 Predictive Molecular Diagnostics & Chronic Disease - 1394/11/18
109 Point-of-Care Glucose Critical Values - 1394/11/18
110 LAB Automation Q&A - 1394/11/18
111 Katayama Fever - 1394/11/18
112 The Hematologist - January-February 2016 - 1394/11/14
113 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2016 - 1394/11/12
114 WHO - Health in 2015 - from MDGs to SDGs - 1394/11/12
115 Laboratory EQUIPMENT – January 2016 - 1394/11/10
116 Test Cancellation - 1394/11/10
117 Primary and Secondary Syphilis - 1394/11/10
118 Hematuria as a Marker of Occult Urinary Tract Cancer-Advice for High-Value Care From the ACP-CLINICAL GUIDELINE - 2016 - 1394/11/07
119 Best practices in the differential diagnosis and reporting of acute transfusion reactions – Review - 1394/11/05
120 Zika virus - 1394/11/05
121 Taenia saginata Infestation - 1394/11/05
122 Handbook - Help Me Understand Genetics - January 18, 2016 - 1394/11/03
123 Congenital generalized lipodystrophy - 1394/11/03
124 Appropriate Antibiotic Use for Acute Respiratory Tract Infection in Adults - ACP and CDC - CLINICAL GUIDELINE - 2016 - 1394/11/03
125 Serum Cystatin C and the Risk of Coronary Heart Disease - 1394/10/28
126 Accidental Diagnosis of Multiple Myeloma in a 44-Year-Old White Woman - 1394/10/28
127 Selected Noninvasive Markers in Diagnosing Liver Diseases - 1394/10/26
128 Standards of Medical Care in Diabetes - 2016 - 1394/10/26
129 The Force of Digital Pathology Awakens - 1394/10/23
130 Options in Cervical Cancer Screenings - 1394/10/23
131 Practical challenges related to point of care testing - 1394/10/21
132 IQCP FOR POCT - 1394/10/21
133 Comparison of the direct antiglobulin test and the eluate technique for diagnosing hemolytic disease of the newborn - 1394/10/21
134 Operational & Financial Efficiency - 1394/10/19
135 Antilymphocyte Globulin for Prevention of Chronic Graft-versus-Host Disease - 1394/10/19
136 Hyperviscosity-Related Retinopathy in Waldenström’s Macroglobulinemia - 1394/10/19
137 MALDI-TOF Mass Spectrometry for the Diagnosis of Infectious Diseases - Reviews - 1394/10/16
138 Circulating MicroRNA Biomarker Studies - Pitfalls and Potential Solutions - Mini-Reviews - 1394/10/16
139 Molecular Diagnostics - A Revolution in Progress - 1394/10/14
140 Considerations for Digital PCR as an Accurate Molecular Diagnostic Tool - Reviews - 1394/10/14
141 DNA-RNA Preparation for Molecular Detection - Reviews - 1394/10/14
142 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2016 - 1394/10/12
143 Diagnosis of Acute Myocardial Infarction in Hemodialysis Patients With High-Sensitivity Cardiac Troponin T Assay - 2016 - 1394/10/12
144 Phthiriasis Palpebrarum in a Child – VIDEO - 1394/10/12
145 Measuring LDL Cholesterol - Old and New Calculations - 1394/10/09
146 HDL-C vs HDL-P - 1394/10/09
147 Serum sample containing endogenous antibodies interfering with multiple hormone immunoassays - Laboratory strategies to detect interference - 1394/10/06
148 Laboratory EQUIPMENT – December 2015 - 1394/10/06
149 A Lousy Diagnosis - 1394/10/06
150 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - November 2015 - 1394/09/30
151 IFCC eNews - November - December 2015 - 1394/09/30
152 Acute Myelogenous Leukemia with Cuplike Nuclei - Case Studies - 1394/09/28
153 Bio Research International - November-December 2015 - 1394/09/28
154 Scrub Typhus - 1394/09/28
155 Elucidating the Ideal Testing Algorithm for C. difficile - 1394/09/25
156 Choosing a Testing Algorithm for Syphilis - 1394/09/25
157 Challenges to RBC Genotyping - 1394/09/25
158 Thyroid Nodules - 1394/09/23
159 Scabies and Global Control of Neglected Tropical Diseases - 1394/09/23
160 Squamous-Cell Carcinoma of the Nail Bed - 1394/09/23
161 Recent advances in host–virus interactomics during entry and infection - 1394/09/17
162 Microscopic Image Photography Techniques of the Past, Present, and Future - 1394/09/17
163 Cystine Crystals in Bone Marrow - 1394/09/17
164 The Hematologist - November-December 2015 - 1394/09/14
165 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2015 - 1394/09/09
166 World AIDS Day , 1 December 2015 - 1394/09/09
167 Advances in Urinalysis - 1394/09/09
168 Post-Genomic Microbiology - 1394/09/07
169 Colorectal Cancer & The Laboratory - 1394/09/07
170 Treatment of Tuberculosis - Review Article - 1394/09/07
171 Laboratory EQUIPMENT – November 2015 - 1394/09/04
172 Bio Research International - September - October - 2015 - 1394/09/04
173 The Public Health Case for FDA Oversight of Laboratory Developed Tests - November 2015 - 1394/09/02
174 New gene that makes common bacteria resistant to last-line antibiotic - 1394/09/02
175 Treponema pallidum — The Great Imitator - 1394/09/02
176 IFCC eNews - September-October 2015 - 1394/08/30
177 LabMedica - Vol. 32 No.7 • 11 - 2015 - 1394/08/27
178 Current Trends in Phlebotomy - 1394/08/27
179 Value of FISH Testing in Cancer Care - 1394/08/25
180 Bringing Mass Spectrometry to the Clinical Lab - 1394/08/25
181 WHO - CDC- Global Routine Vaccination Coverage, 2014 - 1394/08/25
182 Automated Hematology Parameters - 1394/08/20
183 RBC Genotyping - 1394/08/20
184 Decentralized Coagulation - 1394/08/20
185 What You Need To Know About Clostridium difficle - 1394/08/20
186 Biomarkers for bipolar disorder - current insights - Review - 1394/08/16
187 Malignant Transformation of Hymenolepis nana in a Human Host - 1394/08/16
188 Mycobacterium chelonae Eye Infections Associated with Humidifier Use in an Outpatient LASIK Clinic - 1394/08/16
189 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2015 - 1394/08/11
190 Standards for Clinical Grade Genomic Databases - 1394/08/11
191 Screening for Abnormal Blood Glucose and Type 2 Diabetes Mellitus - CLINICAL GUIDELINE - 27 October 2015 - 1394/08/09
192 Sporotrichoid Mycobacterial Infection - 1394/08/09
193 LabMedica - Vol. 32 No.6 • 10 – 2015 - 1394/08/06
194 Laboratory EQUIPMENT – October 2015 - 1394/08/06
195 Drug-Induced Megaloblastic Anemia - Review Article - 1394/08/04
196 Eosinophilic Esophagitis - Review Article - 1394/08/04
197 Bullous Pemphigoid - 1394/08/04
198 TROPONIN - 1394/07/29
199 MDx & COAG - 1394/07/29
200 WHY BUSINESS ANALYTICS - 1394/07/29
201 TRANSFUSION OUTCOMES - 1394/07/27
202 NEW TECHNOLOGIES IN QC - 1394/07/27
203 Acute Lymphoblastic Leukemia in Children - Review Article - 1394/07/25
204 Septic Cerebral Venous Thrombosis - 1394/07/25
205 Bursitis and Tenosynovitis Due to Mycobacterium avium Complex - 1394/07/25
206 Measurement of circulating 25-hydroxyvitamin D - A historical review - 1394/07/22
207 Lipoprotein metabolism in familial hypercholesterolemia - 1394/07/22
208 Invasive Candidiasis - Review Article - 1394/07/20
209 Clinical Laboratory Immunology - 1394/07/20
210 Gastric Ascaris Infection - 1394/07/20
211 A multi-biomarker disease activity score for monitoring rheumatoid arthritis - Review - 1394/07/18
212 Biomarker discovery for diagnosis and treatment of tuberculosis - a role for biobanking - Review - 1394/07/18
213 Biobanking metastases and biopsy specimens for personalized medicine - Review - 1394/07/18
214 δβ-Thalassemia Trait - 1394/07/13
215 Nocardiosis in 132 Patients With Cancer - 1394/07/13
216 LabMedica - Vol. 32 No.5 • 8-9 - 2015 - 1394/07/11
217 WHO - Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV - September 2015 - 1394/07/11
218 Acute Promyelocytic Leukemia - Short Review - 1394/07/08
219 Acute Myeloid Leukemia Genetics - 1394/07/08
220 Noninvasive Micromarkers - Review - 1394/07/06
221 A Diabetic Newborn - 1394/07/06
222 Osler–Weber–Rendu Syndrome - 1394/07/06
223 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2015 - 1394/07/04
224 Laboratory EQUIPMENT – September 2015 - 1394/07/01
225 Severity of Rhinovirus Infection in Hospitalized Adults Is Unrelated to Genotype - 1394/06/30
226 Relatively Restricted Migration of Polyclonal IgG4 May Mimic a Monoclonal Gammopathy in IgG4-Related Disease - 1394/06/30
227 Acute Myeloid Leukemia - Review Article - 1394/06/28
228 Bio Research International - May-June 2015 - 1394/06/28
229 Cutaneous Intravascular Natural Killer–Cell Lymphoma - 1394/06/28
230 Acute Myeloid Leukemia With Monosomal Karyotype - 1394/06/23
231 Misleading Hemoglobin A1c Levels in a Patient With Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria - 1394/06/23
232 Optimizing polymerase chain reaction testing for the diagnosis of pertussis - 1394/06/21
233 Sources of Infant Pertussis Infection - 1394/06/21
234 BLOOD BANK PROCESS CONTROLS - 1394/06/21
235 RETICULATED PLATELETS - 1394/06/18
236 ADVANCES IN CLINICAL GENETICS - 1394/06/18
237 Test Order Optimization - 1394/06/16
238 Primary Immunodeficiency Diseases - 1394/06/16
239 The Impact of a One-Dose versus Two-Dose Oral Cholera Vaccine Regimen in Outbreak Settings - 1394/06/16
240 Assessing Clinical Laboratory Quality - Study of Prothrombin Time INR - 1394/06/11
241 Quality Indicators in the Preanalytical Phase of Testing in a Stat Laboratory - 1394/06/11
242 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2015 - 1394/06/09
243 Globally Accurate Diagnostic Test Developed for Herpes - 1394/06/09
244 Use of Antibiotics and Risk of Type 2 Diabetes - ORIGINAL ARTICLE-2015 - 1394/06/07
245 Auramine-Phenol vs. Modified Kinyoun’s Acid- Fast Stains for Detection of Coccidia Parasites - 1394/06/07
246 A Child with Gross Hematuria - 1394/06/07
247 Proteins and Albumin - Review - 1394/06/04
248 The Physiological Sources of, Clinical Significance of, and Laboratory-Testing Methods for Determining Enzyme Levels - Review - 1394/06/04
249 Laboratory EQUIPMENT – August 2015 - 1394/06/02
250 PATIENT CARE IMPROVEMENTS - 1394/06/02
251 Transmission of Multidrug-Resistant and Drug-Susceptible Tuberculosis within Households - 1394/06/02
252 Critical Features Of the laboratory information system - LIS - 1394/05/31
253 GUIDE TO 2015-16 Influenza SEASON - 1394/05/31
254 Multiple Mucosal Neuroma - 1394/05/31
255 Are Unexpected Positive Dipstick Urine Bilirubin Results Clinically Significant - 1394/05/28
256 Implications of False Positive Serology of Toxoplasma gondii in a Pre-transplant Patient - 1394/05/28
257 Relevance of Indirect Immunofluorescence Patterns and Autoantibodies Identified Via Line Immunoassay in Patients With Rheumatoid Arthritis - 1394/05/28
258 Overview of Urea and Creatinine - Review - 1394/05/25
259 Glucose and Hemoglobin A1c - Review - 1394/05/25
260 Microscopy and Molecular Assay Compared for Schistosomiasis Diagnosis - 1394/05/25
261 Hemoptysis Associated with Paragonimus westermani - 1394/05/25
262 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - July 2015 - 1394/05/19
263 IFCC eNews - July-August 2015 - 1394/05/19
264 Calcium, Magnesium, and Phosphate - Review - 1394/05/17
265 Electrolytes - The Salts of the Earth - Review - 1394/05/17
266 Electrolyte and Acid–Base Disturbances in Patients with Diabetes Mellitus - Review Article - 1394/05/17
267 MOBILE LABS - 1394/05/14
268 NUCLEIC ACID TESTING APPLICATIONS- 1394/05/14
269 Acid-fast Smear and Histopathology Results Provide Guidance for the Appropriate Use of Broad-Range PCR and Sequencing for Mycobacteria - 1394/05/14
270 Development and Evaluation of a Logical Delta Check for Identifying Erroneous Blood Count Results in a Tertiary Care Hospital - 1394/05/12
271 Practices for Identifying and Rejecting Hemolyzed Specimens Are Highly Variable in Clinical Laboratories - 1394/05/12
272 The Cancer Genomics Resource List 2014 - 1394/05/12
273 Role of small colony variants in persistence of Pseudomonas aeruginosa infections in cystic fibrosis lungs - 1394/05/10
274 Chagas’ Disease - Review Article - 1394/05/10
275 Strawberry Tongue - 1394/05/10
276 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2015 - 1394/05/07
277 The human microbiome in hematopoiesis and hematologic disorders - Review Article - 1394/05/07
278 CLR - Clinical Laboratory Reference 2015-2016 - 1394/05/07
279 World Hepatitis Day - 28 July 2015 - 1394/05/04
280 Towards a Rapid Sterility Test - 1394/05/04
281 Sample PREanalytical Code for labeling of biospecimens - 1394/05/04
282 Cybersecurity vulnerabilities in medical devices - Review - 1394/05/04
283 LabMedica - Vol. 32 No.4 • 6-7 - 2015 - 1394/04/30
284 Developing a Standard Protocol for the Introduction of New Testing Into a Clinical Laboratory - 1394/04/30
285 Heparin-Induced Thrombocytopenia - 1394/04/30
286 Laboratory EQUIPMENT – July 2015 - 1394/04/30
287 TESTING PLATELETS IN THE CLINICAL LAB - 1394/04/24
288 CENTRIFUGATION BASICS - 1394/04/24
289 A Baby Boy with Hypothyroidism and Hemangioendothelioma - 1394/04/24
290 Webinar: QC lab optimization through Six Sigma methodology on July 22, 2015 - 1394/04/22
291 Virtual Conference: Cancer Research & Oncology Sept 30-Oct 1, 215 - 1394/04/22
292 PRE-ANALYTIC PROCESSING - 1394/04/22
293 What Is the Role of the Clinical Laboratory in the New ACC-AHA Guidelines - 1394/04/22
294 DIAGNOSTIC METHODS FOR CELIAC DISEASE - 1394/04/20
295 Mast Cells, Mastocytosis, and Related Disorders - Review Article - 1394/04/20
296 Intermediate-Term Risk of Prostate Cancer is Directly Related to Baseline PSA - 1394/04/20
297 Diffuse Soft-Tissue Calcinosis - 1394/04/20
298 LabMedica - Vol. 32 No.3 • 5 - 2015 - 1394/04/15
299 Performance in Measurement of Serum Cystatin C by Laboratories - 1394/04/15
300 Genotyping Accuracy of High-Resolution DNA Melting Instruments - 1394/04/15
301 Somatic Mutations and Clonal Hematopoiesis in Aplastic Anemia - 1394/04/15
302 Increased Aminotransferases in a 12-Year-Old Girl - 1394/04/15
303 Clinical Laboratory Quality Practices When Hemolysis Occurs - 1394/04/13
304 Hepatic Granulomas - A Review With Emphasis on Infectious Causes - 1394/04/13
305 An Integrated View of Potassium Homeostasis - Review Article - 1394/04/13
306 Jaccoud’s Arthropathy - 1394/04/13
307 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2015 - 1394/04/08
308 Assessing Vitamin D - Status Time for a Rethink - 1394/04/08
309 Low Plasma Glucose with Normal Finger-stick Glucose - 1394/04/08
310 Laboratory EQUIPMENT – June 2015 - 1394/04/06
311 Harmonization of Symbology and Equations, 1st Edition - 1394/04/06
312 Cutaneous T-Cell Lymphoma - 1394/04/06
313 Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) - A Global Health Challenge - June 2015 - 1394/04/01
314 World Blood Donor Day, 14 June 2015 - 1394/04/01
315 Inherited DOCK2 Deficiency in Patients with Early-Onset Invasive Infections - 1394/04/01
316 Rhinoscleroma - 1394/04/01
317 QUALITY CONTROL LEVELS - 1394/03/27
318 MANAGING RISK - 1394/03/27
319 GAS CHROMATOGRAPHY SYSTEMS - 1394/03/27
320 Tests detecting biomarkers for screening of colorectal cancer - 1394/03/25
321 IFCC-eNewsLetter - May - June 2015 - 1394/03/25
322 Current status of discrete data capture in synoptic surgical pathology and cancer reporting - Review - 1394/03/25
323 TODAY’S POCT - 1394/03/23
324 IgG4-Related Disease of the Gastrointestinal Tract - 1394/03/23
325 Enlarged Pinna - 1394/03/23
326 Cell Image Analyzers - 1394/03/18
327 Marker of Endometrial Malignancy - 1394/03/18
328 Loss of Fingerprints - 1394/03/18
329 In Vivo Microscopy - 1394/03/16
330 Determination of Genotypes Using a Fully Automated Molecular Detection System - 1394/03/16
331 Biobanking in Genomic Medicine - Review Article - 1394/03/16
332 Blood Collection From Intravenous Lines - 1394/03/11
333 Subclinical Thyroid Dysfunction and Fracture Risk - A Meta-analysis - 1394/03/11
334 Autoimmune Hepatitis in a 20-Year-Old African American Man - Case Studies - 1394/03/11
335 Hypercalcemic Crisis Due to Vitamin D Toxicity - Case Studies - 1394/03/11
336 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2015 - 1394/03/09
337 Origins and evolution of viruses of eukaryotes - Review Article - 1394/03/09
338 Latent Mycobacterium tuberculosis Infection - Review Article - 1394/03/09
339 Laboratory EQUIPMENT – May 2015 - 1394/03/06
340 Cervical Cancer Screening in Average-Risk Women - CLINICAL GUIDELINE - 1394/03/06
341 Attitudes and Practices Among Internists Concerning Genetic Testing - 1394/03/04
342 Disseminated Zoster - 1394/03/04
343 Building a Molecular Diagnostics Department - Review - 1394/03/02
344 Creating a Molecular Atmosphere Phase 1-4 – Review - 1394/03/02
345 Hemolytic Anemia and Metastatic Carcinoma - Case Report and Literature Review - 1394/02/30
346 Current Treatments and Prospective Therapies to Manage Sickle Cell Disease – Review - 1394/02/30
347 The Molecular Biology of Human Iron Metabolism - Review - 1394/02/30
348 Iron-Deficiency Anemia - 1394/02/28
349 Cell-free DNA Analysis for Noninvasive Examination of Trisomy - 1394/02/28
350 Bio Research International - March-April 2015 - 1394/02/28
351 Creatine Kinase–MB - 1394/02/23
352 Measurement of High-Sensitivity Troponin T in Noncardiac Medical Intensive Care Unit Patients - 1394/02/23
353 Study on Hyperuricemia in HBV-Associated Glomerulonephritis - 1394/02/23
354 Inflammatory Muscle Diseases - 1394/02/21
355 Robust Document and Record Management - 1394/02/21
356 Lindsay’s Nails in Chronic Kidney Disease - 1394/02/21
357 Improving tuberculosis diagnostics with biomarkers - Review - 1394/02/19
358 Molecular Genetic Biomarkers in Myeloid Malignancies - 1394/02/19
359 Clinical Prognostic Biomarkers in Chronic Lymphocytic Leukemia and Diffuse Large B-Cell Lymphoma - 1394/02/19
360 Optimizing the Clinical Utility of Biomarkers in Oncology - 1394/02/19
361 Timeliness and Accuracy of Reporting Preliminary Blood Culture Results - 1394/02/16
362 Novel Oral Anticoagulants - Efficacy, Laboratory Measurement - 1394/02/16
363 Impact of a Rapid Respiratory Panel Test on Patient Outcomes - 1394/02/16
364 LabMedica - Vol. 32 No.1 • 2015 - 4 - 1394/02/14
365 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2015 - 1394/02/10
366 Clinical Laboratory News - April 2015 - 1394/02/10
367 World Malaria Day, 25 April 2015 - 1394/02/10
368 Laboratory EQUIPMENT - April 2015 - 1394/02/10
369 Guidelines of the German Medical Association on quality assurance in medical laboratory testing - 1394/01/26
370 Shigella sonnei Resistant to Ciprofloxacin - 1394/01/24
371 Red-Cell Storage and Cardiac Surgery Outcomes - 1394/01/24
372 Medical Laboratory Professionals Week - April 19-25, 2015 - 1394/01/22
373 World Health Day 2015 - Food safety - 7 April 2015 - 1394/01/22
374 IFCC-eNewsLetter - March - April 2015 - 1394/01/22
375 Influence of host resistance on viral adaptation - hepatitis C virus as a case study - 1394/01/22
376 Screening for Thyroid Dysfunction - CLINICAL GUIDELINE - 2015 - 1394/01/19
377 Increased risk of vascular disease associated with gout - 1394/01/19
378 Biomarkers and Oncology - 1394/01/17
379 Select Biomarkers for Tumors of the Gastrointestinal Tract - 1394/01/17
380 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2015 - 1394/01/15
381 Agriculture and food animals as a source of antimicrobial-resistant bacteria - 1394/01/15
382 Epigenetic modifications in human thyroid cancer - 1394/01/15
383 World TB Day, 24 March 2015 - 1394/01/08
384 LabMedica - Vol. 32 No.1 • 2-3 - 2015 - 1394/01/08
385 Typhoid Vaccine - 1394/01/08
386 Laboratory EQUIPMENT - March 2015 - 1394/01/08
387 TRANSPORTING SAMPLES - 1393/12/26
388 Run your LAB like a Business - 1393/12/26
389 SAMPLE PREPARATION - 1393/12/26
390 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - March 2015 - 1393/12/23
391 AUTOMATING SAMPLE PREPARATION - 1393/12/23
392 Bacterial Enteric Infections Detected by Culture-Independent Diagnostic Tests - 1393/12/23
393 How often is right for Quality Control - 1393/12/20
394 Proper Temperature Monitoring Practices in the Clinical Lab - 1393/12/20
395 Maximize HbA1c Testing and Diabetes Control - 1393/12/18
396 Long-Term Efficacy of a Hepatitis E Vaccine - 1393/12/18
397 Vitamin D Deficiency Linked More Closely to Diabetes than Obesity - 1393/12/16
398 Expanding the Molecular Laboratory - 1393/12/16
399 Measurement of Estradiol—Challenges Ahead - 1393/12/16
400 African Tick-Bite Fever - 1393/12/16
401 Payment for Cancer Biomarker Testing - 1393/12/13
402 Red Blood Cell Transfusion Practices - 1393/12/13
403 Stand-alone Laboratory Information Systems Versus Laboratory Modules Incorporated in the Electronic Health Record - 1393/12/11
404 Management of Laboratory Data and Information Exchange in the Electronic Health Record - 1393/12/11
405 Accreditation and Regulatory Implications of Electronic Health Records for Laboratory Reporting - 1393/12/11
406 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2015 - 1393/12/09
407 Transmission of Hepatitis C Virus Associated with Surgical Procedures - 1393/12/09
408 Burden of Clostridium difficile Infection - 1393/12/09
409 Contagious Ecthyma - 1393/12/09
410 Laboratory EQUIPMENT – February 2015 - 1393/12/06
411 The Lab and the Literature - 1393/12/06
412 IFCC eNews - January - February 2015 - 1393/12/04
413 Effect of Mutation Order on Myeloproliferative Neoplasms - 1393/12/04
414 The Human Genome Project, and recent advances in personalized genomics – Review - 1393/12/02
415 DARK Daily Laboratory and Pathology News - 1393/12/02
416 Endoscopes Suspected in Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae Outbreak - 1393/12/02
417 Myxedema - 1393/12/02
418 CML in a 66-Year-Old Male with Concurrent CLL - Case Study - 1393/11/27
419 Discrepant Thyroid Function Test Results in a 44-Year-Old Man - Case Study - 1393/11/27
420 Increased Serum Creatine Kinase - Case Study - 1393/11/27
421 Survey results on nucleic acid tests of infectious diseases - 1393/11/25
422 Acute Lymphangitis - 1393/11/25
423 MOLECULAR GENETICS OF MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS - 1393/11/20
424 Individualized Quality Control Plans (IQCP) COLLABORATION - 1393/11/20
425 LAB’S ROLE IN A NEW HEALTHCARE MODEL - 1393/11/18
426 IMPROVING UTI SCREENING - 1393/11/18
427 Acid–Base Problems in Diabetic Ketoacidosis - Review Article - 1393/11/18
428 Risk of Incident Diabetes in Patients With Gout - 1393/11/15
429 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2015 - 1393/11/13
430 Laboratory EQUIPMENT – January 2015 - 1393/11/11
431 Allergic Rhinitis - 1393/11/11
432 An Unusual Tophus - 1393/11/11
433 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - January 2015 - 1393/011/08
434 IFCC eNews - November - December 2014 - 1393/11/08
435 QC-dependent Risk Reduction - Clinical Chemistry Journal Club Comments - 1393/11/04
436 LabMedica -Vol.31 No.8 • 12.2014-1.2015 - 1393/11/04
437 Origins of Cystic Fibrosis Lung Disease - Review Article - 1393/11/04
438 Clinical Utility of the Time-to-Positivity Procalcitonin Ratio - 1393/11/01
439 Plasmodium knowlesi in travellers - 1393/10/29
440 CONTROVERSIES IN TRANSFUSION MEDICINE - 1393/10/27
441 Disorders of Plasma Sodium - Review Article - 1393/10/27
442 Acute Generalized Exanthematous Pustulosis - 1393/10/27
443 Laboratory Methods for Diagnosis and Management of Hepatitis C Virus Infection - Review - 1393/10/24
444 Endogenous Antibody Interferences in Immunoassays - Review - 1393/10/22
445 Preventing transfusion-associated graft-versus-host disease - Review - 1393/10/20
446 ASCP Vacancy Survey of Clinical Laboratories - 1393/10/20
447 Esophageal Carcinoma - Review Article - 1393/10/20
448 Megakaryocytic Morphology and Clinical Parameters in Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera, and Primary Myelofibrosis With and Without JAK2 V617F - 1393/10/17
449 Localized Cutaneous Infections in Immunocompetent Individuals Due to Rapidly Growing Mycobacteria - 1393/10/15
450 Next-Generation Companion Diagnostics - January 2015 - 1393/10/13
451 Random Mutations Responsible for About Two-Thirds of Cancer Risk - January 2015 - 1393/10/13
452 Ancient Giant Virus - 1393/10/13
453 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2015 - 1393/10/10
454 Standards of Medical Care in Diabetes - 2015 - 1393/10/08
455 Clonal Hematopoiesis and Hematologic Cancer - 1393/10/06
456 Bio Research International - November-December 2014 - 1393/10/06
457 Noninvasive Prenatal Cell-Free Fetal DNA-Based Screening for Aneuploidies Other Than Trisomy 21 - 1393/10/03
458 Laboratory EQUIPMENT – December 2014 - 1393/10/03
459 Blood and cerebrospinal fluid markers in Parkinson’s disease - 1393/10/01
460 Screening for Vitamin D Deficiency in Adults - December 2014 - 1393/10/01
461 Global Invasive Bacterial Vaccine-Preventable Diseases Surveillance — 2008–2014 - 1393/09/26
462 A Miniaturized Analyzer Capable of White-Blood-Cell and Differential Analyses During Spaceflight - 1393/09/24
463 Lactic Acidosis - Review Article - 1393/09/23
464 Integration of Acid–Base and Electrolyte Disorders - Review Article - 1393/09/23
465 Strongyloides stercoralis Infection in a Non-Endemic Area - 1393/09/19
466 Quality Control - Save Money, Reduce Risks - 1393/09/17
467 Dangers of Decentralized Phlebotomy - 1393/09/15
468 Testicular Cancer — Discoveries and Updates - Review Article - 1393/09/15
469 Laboratory EQUIPMENT – November 2014 - 1393/09/12
470 World AIDS Day , 1 December 2014 - 1393/09/10
471 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2014 - 1393/09/08
472 IMMUNOHISTOCHEMISTRY - 1393/09/08
473 LabMedica -Vol. 31 No.7 • 11-2014 - 1393/09/05
474 Inhibitor Identification in the Coagulation Laboratory - Review - 1393/09/03
475 Platelet Transfusion - A Clinical Practice Guideline From the AABB - 1393/09/01
476 Hypogranular Platelets in a 78-Year-Old Man - Case Studies - 1393/09/01
477 Documentation of Quality Control and Operator Training at Point-of-Care Testing - 1393/08/28
478 The α-Thalassemias - 1393/08/25
479 World Diabetes Day 2014 - 14 November, 2014 - 1393/08/24
480 Gas Gangrene of a Prosthetic Hip - 1393/08/24
481 NEXT-GENERATION SEQUENCING - 1393/08/21
482 FDA-Guidance for Industry Recommendations for Screening, Testing, and Management of Blood Donors and Blood and Blood Components Based on Screening Tests for Syphilis-2014 - 1393/08/19
483 Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men cohort studies - 1393/08/19
484 Bio Research International - September-October 2014 - 1393/08/17
485 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2014 - 1393/08/10
486 Cutaneous Leishmaniasis with a Paronychia-like Lesion - 1393/08/10
487 LabMedica -Vol. 31 No.6 • 10-2014 - 1393/08/07
488 Laboratory EQUIPMENT – October 2014 - 1393/08/05
489 Community-Acquired Pneumonia - 1393/08/03
490 Herpetic Whitlow - 1393/08/03
491 Evaluation of GDH Immunoassay Screening with Toxin Confirmation for the Diagnosis of C. difficile Infection - 1393/07/30
492 Prenatal Diagnosis of Chromosome Abnormalities - Past, Present, and Future - 1393/07/28
493 Bumps on the Neck and Groin of a 2-Year-Old Male - Case Studies - 1393/07/26
494 Acute Neck Infection - 1393/07/26
495 Physiological Approach to Assessment of Acid–Base Disturbances - Review Article - 1393/07/23
496 MOLECULAR TESTING IN IMMUNOHEMATOLOGY - 1393/07/22
497 CARDIAC MARKERS - Current status and the clinical laboratory - 1393/07/19
498 Serum Concentrations of Prostate-Specific Antigen - 1393/07/14
499 Microcytic Anemia - Review Article - 1393/07/12
500 LabMedica -Vol. 31 No.5 • 8-9-2014 - 1393/07/09
501 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2014 - 1393/07/07
502 Fatal Meningococcal Disease in a Laboratory Worker - 1393/07/05
503 Storage of Human Biospecimens : Selection of the Optimal Storage Temperature - 1393/07/03
504 Diagnostic & Clinical Care Guidelines for Primary Immunodeficiency Diseases - 1393/06/31
505 Accuracy of urinary human papillomavirus testing for presence of cervical HPV - 1393/06/29
506 Laboratory EQUIPMENT – September 2014 - 1393/06/26
507 Are Samples in Your Freezer Still Good for Biomarker Discovery - 1393/06/24
508 Philadelphia chromosome–like Acute Lymphoblastic Leukemia - 1393/06/22
509 Microbiology Automation - 1393/06/19
510 Gestational Diabetes Mellitus - Review - 1393/06/17
511 Antigen Microarrays for the Study of Autoimmune Diseases - Review - 1393/06/15
512 Bio Research International - July-August 2014 - 1393/06/12
513 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2014 - 1393/06/10
514 Human Papillomavirus Vaccination - August 29, 2014 - 1393/06/08
515 Amyotrophic Lateral Sclerosis - ALS - 1393/06/08
516 A 4-Year-Old Girl with Gastroenteritis, Anemia, Thrombocytopenia, and Hematuria - 1393/06/05
517 Failure of Current Laboratory Protocols to Detect Lot-to-Lot Reagent Differences - 1393/06/03
518 Optimizing Outpatient Phlebotomy Staffing - 1393/06/01
519 Laboratory EQUIPMENT – August 2014 - 1393/05/29
520 Prehistoric schistosomiasis parasite found in the Middle East - 6500–6000 BP - 1393/05/27
521 Video Photomicroscopy - 1393/05/27
522 Morphologic Changes in Erythrocytes in Hypertriglyceridemia - 1393/05/26
523 Diagnostic Value of Distinguishing and Reporting Different Perinuclear ANCA (P-ANCA) Immunofluorescence Patterns - 1393/05/22
524 Smart Phone Microscopic Photography - 1393/05/20
525 Kidney Transplantation in Children - Review Article - 1393/05/18
526 LabMedica -Vol. 31 No.4 • 6-2014 - 1393/05/15
527 Interferences from blood collection tube components on clinical chemistry assays - 1393/05/13
528 EBOLA - 1393/05/11
529 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2014 - 1393/05/06
530 Laboratory EQUIPMENT – July 2014 - 1393/05/05
531 World Hepatitis Day - 28 July 2014 - 1393/05/04
532 UTILIZATION OF PATIENT RED CELL GENOTYPING - 1393/04/30
533 Improving patient safety in transfusion medicine - 1393/04/30
534 In vitro determination of hemoglobin A1c for diabetes diagnosis and management - technology update - 1393/04/29
535 WHO - Maintenance manual for laboratory equipment, 2nd ed - 1393/04/26
536 CDC - The Essential Role of Laboratory Professionals-2014 - 1393/04/25
537 Actinomycosis - etiology, clinical features,diagnosis, treatment, and management - 1393/04/23
538 Mold Infections of the Central Nervous System - Review Article - 1393/04/21
539 EDGING OUT TESTING ERRORS - 1392/04/18
540 COMMITMENT TO LAB SAFETY - 1393/04/16
541 Certificate Course in Laboratory Quality Management - 1393/04/15
542 Horizontal gene transfer in the human gastrointestinal tract - 1393/04/11
543 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2014 - 1393/04/09
544 CDC - Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection - 2014 - 1393/04/07
545 Clinical Significance of Cytogenetic Manifestations in Myelodysplastic Syndromes - 1393/04/04
546 Laboratory EQUIPMENT – June 2014 - 1393/04/02
547 Diagnostic Clinical Genome and Exome Sequencing - Review Article - 1393/03/31
548 ADVANCES IN LIPID MEASUREMENT - 1392/03/29
549 Guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention - 1393/03/26
550 World Blood Donor Day, 14 June 2014 - 1393/03/24
551 VITAMIN D MEASUREMENTS - 1393/03/21
552 LabMedica -Vol. 31 No.3 • 5-2014 - 1393/03/19
553 Pregnancy and Infection - Review Article - 1393/03/17
554 Utility of Repeat Testing of Critical Values - 1393/03/12
555 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2014 - 1393/03/10
556 MERS - Middle East Respiratory Syndrome - 1393/03/24
557 HIV REPORTING LANGUAGE - 1393/03/07
558 Laboratory EQUIPMENT – May 2014 - 1393/03/05
559 WHO - Antimicrobial resistance - global report on surveillance 2014 - 1393/03/03
560 LabMedica -Vol. 31 No.2 • 2014-4 - 1393/02/31
561 DIC - Laboratory Support for Management and Treatment - 1393/02/29
562 Waldenstrom’s Macroglobulinemia - 1393/02/27
563 Circulating Cell-Free DNA in Sickle Cell Disease - 1393/02/24
564 Detection of Malignancy in Body Fluids - 1393/02/22
565 WATER - 1393/02/20
566 WHO-Laboratory quality management system training toolkit - 1393/02/17
567 Epidemiology of Hepatitis C Iran & Guidelines for the screening Hepatitis C - 1393/02/15
568 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2014 - 1393/02/13
569 Laboratory EQUIPMENT – April 2014 - 1393/02/10
570 World Malaria Day, 25 April 2014 - 1393/02/09
571 LabMedica -Vol. 31 No.1 • 2-3-2014 - 1393/01/25
572 Hymenoptera-Sting Hypersensitivity - 1393/01/23
573 WHO - Laboratory Quality Stepwise Implementation Tool - 1393/01/20
574 World Health Day 2014 - small bite, big threat - 1393/01/18
575 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2014 - 1393/01/16
576 Multitarget Stool DNA Testing for Colorectal-Cancer Screening - 1393/01/11
577 World TB Day, 24 March 2014 - 1393/01/09
578 Better Tests, Better Care - Improved Diagnostics for Infectious Diseases - 1393/01/06
579 The role of molecular genetic analysis within the diagnostic haemato-oncology laboratory - REVIEW - 1392/12/27
580 Laboratory EQUIPMENT - March 2014 - 1392/12/26
581 Recommendations for the Laboratory-Based Detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae – CDC 2014 - 1392/12/24
582 DRUGS OF ABUSE TESTING - OLD & NEW - 1392/12/21
583 Improving Antibiotic Use Among Hospitalized Patients - 1392/12/19
584 The State of Semen Analysis over Time - 1392/12/17
585 Choosing the Best Method for Hb A1c Testing - 1392/12/14
586 DNA Sequencing versus Standard Prenatal Aneuploidy Screening - 1392/12/12
587 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2014 - 1392/12/10
588 A Risk Assessment, Genetic Counseling, and Genetic Testing for BRCA-Related Cancer in Women - 1392/12/07
589 Laboratory EQUIPMENT - February 2014 - 1392/12/05
590 Altered Neutrophil Counts at Diagnosis of Invasive Meningococcal Infection in Children - 1392/12/03
591 A New Diagnostic Algorithm for HIV - Farewell Western Blot - 1392/11/30
592 Comparison of Methods for Diagnosing Brucellosis - 1392/11/28
593 Thrombophilic Mutations in Iranian Patients With Thrombophilia - 1392/11/26
594 LabMedica -Vol. 30 No.8 • 12.2013-1.2014 - 1392/11/21
595 Patients Can Access Their Own Laboratory Results - 1392/11/19
596 World Cancer Day , 4 February 2014 - 1392/11/16
597 Molecular diagnosis of the myeloproliferative neoplasms - 1392/11/14
598 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2014 - 1392/11/12
599 Value of Automated ESR - 1392/11/09
600 Immunoglobulin E and Allergy - 1392/11/07
601 Adding Tests to the Laboratory Service Menu - 1392/11/05
602 Rotavirus - 1392/11/02
603 Laboratory EQUIPMENT – January 2014 - 1392/10/30
604 A New Rapid Chlamydia Test Suitable for Clinical Labs and POC Use - 1392/10/28
605 MRSA SURVEILLANCE - 1392/10/25
606 Early Reports of pH1N1-Associated Illnesses for the 2013-14 Influenza Season - 1392/10/24
607 Recurrent Clostridium difficile Infection - 1392/10/23
608 ICSH recommendations for the measurement of Haemoglobin F - 1392/10/21
609 ICSH recommendations for the measurement of Haemoglobin A2 - 1392/10/18
610 POCT Supports New Demands - 1392/10/16
611 FDA Taking Closer Look at 'Antibacterial' Soap - 1392/10/14
612 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2014 - 1392/10/09
613 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides - 1392/10/08
614 Laboratory EQUIPMENT – December 2013 - 1392/10/07
615 LabMedica -Vol. 30 No.7 • 11 - 2013 - 1392/10/04
616 Standards of Medical Care in Diabetes - 2014 - 1392/10/03
617 CDC Guidance for Evaluating Health-Care Personnel for Hepatitis B Virus Protection and for Administering Postexposure Management - 1392/09/30
618 Co-existence of Sarcina Organisms and Helicobacter pylori Gastritis Duodenitis in Pediatric Siblings - 1392/09/27
619 Vitamin D Deficiency May Be Overdiagnosed by Current Methods - 1392/09/25
620 Cervical-Cancer Screening with Human Papillomavirus and Cytologic Cotesting - 1392/09/23
621 The History of Genetics - Infographic - 1392/09/20
622 Distribution of LِDL and HDL Subclasses in Patients With Sarcoidosis - 1392/09/18
623 Evolution of a Diabetic Foot Infection - 1392/09/16
624 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2013 - 1392/09/13
625 Inpatient Preanalytic Process Improvements - 1392/09/11
626 World AIDS Day , 1 December 2013 - 1392/09/09
627 LabMedica -Vol. 30 No.6 • 10 - 2013 - 1392/09/06
628 Pulmonary Emboli Caused by Mercury - 1392/09/04
629 Guideline for the laboratory diagnosis of functional iron deficiency – 2013 - 1392/09/02
630 Laboratory EQUIPMENT – November 2013 - 1392/08/29
631 ACC-AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults - 2013 - 1392/08/27
632 World Diabetes Day - 14 NOVEMBER 2013 - 1392/08/25
633 Sydenham’s chorea, associated with group A streptococcus infection - Video - 1392/08/21
634 ACB News - November 2013 - 1392/08/20
635 CDC - Colorectal Cancer Tests Save Lives - November 2013 - 1392/08/18
636 Current Landscape and New Paradigms of Proficiency Testing and External Quality Assessment for Molecular Genetics - 1392/08/15
637 Trichomycosis Axillaris - 1392/08/13
638 CLN - Clinical Laboratory News - October 2013 - 1392/08/11
639 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2013 - 1392/08/08
640 Cold Hands Associated with Scleroderma - 1392/08/06
641 THE LATEST IN LABORATORY APPS - 1392/08/01
642 Respiratory Diphtheria - 1392/07/29
643 Laboratory EQUIPMENT – October 2013 - 1392/07/27
644 ACMG clinical laboratory standards for next-generation sequencing-2013 - 1392/07/22
645 No time for Quality - Reasons to Reevaluate and Reinvest in a Lab Quality Program - October 2013 - 1392/07/20
646 LabMedica -Vol. 30 No.5 • 8-9 - 2013 - 1392/07/17
647 Extramedullary Hematopoiesis in Thalassemia - 1392/07/15
648 Blood Components for Hemostasis - Review - 1392/07/13
649 Staphylococcal Toxic Shock Syndrome - 1392/07/10
650 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2013 - 1392/07/08
651 Mycobacterium iranicum Infection in HIV-infected Patient, Iran - October 2013 - 1392/07/06
652 Prostate Cancer Diagnostics - How to make PSA a better cancer detection - 1392/07/03
653 Familial Primary Cryofibrinogenemia - 1392/07/01
654 Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines - 1392/06/30
655 Laboratory EQUIPMENT – September 2013 - 1392/06/27
656 Cholera - An Epidemic Continuum - 1392/06/25
657 Cystatin C versus Creatinine in Determining Risk Based on Kidney Function - 1392/06/23
658 High-Resolution HbA1c Separation and Hemoglobinopathy Detection With Capillary Electrophoresis - 1392/06/20
659 Severe Sepsis and Septic Shock - 1392/06/18
660 Assessing the Risk and Prognosis of Thrombotic Complications in Cancer Patients - 1392/06/16
661 Severe Vitamin D Deficiency — Rickets - 1392/06/10
662 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2013 - 1392/06/09
663 Primary Hyperoxaluria - 1392/06/06
664 TUBERCULOSIS 2013 - Practical guide for clinicians, nurses, laboratory technicians and medical auxiliaries - 1392/06/04
665 LabMedica -Vol. 30 No.4• 6-7 - 2013 - 1392/06/02
666 Efficacy of Advanced Discriminating Algorithms for Screening on Iron-Deficiency Anemia and Beta-Thalassemia Trait - 1392/05/30
667 Is Phlebotomy Part of the Dark Side in the Clinical Laboratory Struggle for Quality - 1392/05/28
668 Laboratory EQUIPMENT – August 2013 - 1392/05/26
669 The Ideal Laboratory Information System - 1392/05/23
670 A New Era in Noninvasive Prenatal Testing - 1392/05/21
671 Hospital Outbreak of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus - MERS-CoV - 1392/05/17
672 D-dimer - Simple Test, Tough Problems - 1392/05/14
673 World Hepatitis Day - 28 July 2013 - 1392/05/12
674 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2013 - 1392/05/09
675 Electronic Hand Washing - 1392/05/07
676 Mechanisms of Hypoglycemia-Associated Autonomic Failure in Diabetes - 1392/05/05
677 POCT & Patient Safety - 1392/05/02
678 LabMedica - Vol. 30 No.3 • 5 - 2013 - 1392/04/31
679 Herpes Zoster - 1392/04/29
680 Diagnosis, Treatment, and Reporting of Adverse Effects of Transfusion - 1392/04/26
681 Automation in Cytology - 1392/04/24
682 Laboratory EQUIPMENT – July 2013 - 1392/04/22
683 Developmental Differences in Megakaryocyte Size in Infants and Children - 1392/04/19
684 CDC - Prescription Painkiller Overdoses - July 2013 - 1392/04/17
685 Cutaneous Necrosis Associated with Cold Agglutinins - 1392/04/15
686 Screening for Down Syndrome - 1392/04/12
687 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2013 - 1392/04/10
688 Molecular Testing in Colorectal Cancer - 1392/04/08
689 IgA Nephropathy - 1392/04/05
690 Rapid Diagnosis of Mycobacterium tuberculosis Infection - 1392/04/01
691 CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR HYPOTHYROIDISM IN ADULTS - 2012 - 1392/03/29
692 Laboratory EQUIPMENT – June 2013 - 1392/03/22
693 Laboratory Diagnosis of Malaria - 1392/03/20
694 Bedbugs in the 21st Century - 1392/03/18
695 Screening Tests for Gestational Diabetes - 1392/03/13
696 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2013 - 1392/03/11
697 Human Infection with a Novel Avian-Origin Influenza A (H7N9) Virus - 1392/03/08
698 Hypomagnesemia - 1392/03/06
699 LabMedica - Vol. 30 No.2 • 4 - 2013 - 1392/03/04
700 Detection of Leukemic Lymphoblasts in CSF Is Instrument-Dependent - 1392/03/01
701 Pathology Consultation on the Laboratory Evaluation of Thrombophilia - 1392/02/30
702 Enteropathogens and Chronic Illness in Returning Travelers - 1392/02/25
703 Testing for HCV Infection - CDC 2013 - 1392/02/23
704 I’M AGAINST THE IDEA OF QC BEING EMPTY, May 2013 - Hassan Bayat - 1392/02/21
705 Impact of Laboratory-Reported Urine Culture Colony Counts - 1392/02/18
706 Evaluation of an Abbreviated Centrifugation Protocol for Chemistry Testing - 1392/02/16
707 Screen All Patients Aged 15-65 for HIV - 2013 - 1392/02/14
708 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2013 - 1392/02/11
709 Botryoid White-Cell Nuclei - Hypersegmentation - 1392/02/09
710 World Malaria Day - 25 April 2013 - 1392/02/07
711 LabMedica -Vol. 30 No.1 • 2-3-2013 - 1392/01/29
712 Validation - Sample Contamination - 1392/01/26
713 Infective Endocarditis - 1392/01/24
714 Recent Trends in Performance and Current State of Creatinine Assays - 1392/01/21
715 Understanding Sources of Bias in Diagnostic Accuracy Studies - Review Article - 1392/01/19
716 WHO-Tuberculosis laboratory biosafety manual 2012 - 1392/01/17
717 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2013 - 1392/01/14
718 Strongyloides stercoralis Embryonated Ova in the Lung - 1392/01/10
719 World TB Day, 24 March 2013 - 1392/01/07
720 Laboratory EQUIPMENT – March 2013 - 1392/01/05
721 The Pathogenesis of the Antiphospholipid Syndrome - 1391/12/26
722 Understanding and Recognizing the Pelger-Huët Anomaly - 1391/12/23
723 Nontuberculous Mycobacterial Infections (NTM) after Cosmetic Procedures - 1391/12/21
724 Validation and Optimization of Criteria for Manual Smear Review Following Automated Blood Cell Analysis - 1391/12/19
725 Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories - BMBL, 5th Edition - 1391/12/16
726 Measuring, Monitoring Heparin - 1391/12/14
727 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2013 - 1391/12/12
728 Ergonomic Issues in the Clinical Lab - 1391/12/10
729 Tuberculosis - 1391/12/07
730 Laboratory EQUIPMENT – February 2013 - 1391/12/05
731 Periodontitis and risk of diabetes mellitus - REVIEW ARTICLE - 1391/12/02
732 Leukemia Diagnostics Update - 1391/11/30
733 LabMedica - Vol. 29 No.8 • 12-2012-1-2013 - 1391/11/28
734 Dengue is fastest-spreading tropical disease – WHO - 1391/11/25
735 Designing Tomorrow’s Vaccines - 1391/11/23
736 Serum Albumin Levels Predict Pneumonia Severity - 1391/11/18
737 Diagnostic Complexities of Eosinophilia - 1391/11/16
738 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2013 - 1391/11/14
739 The Future of Antibiotics and Resistance - 1391/11/11
740 An Examination of the Usefulness of Repeat Testing Practices in a Large Hospital Clinical Chemistry Laboratory - 1391/11/09
741 Laboratory EQUIPMENT – January 2013 - 1391/11/07
742 Fever of Unknown Origin or Fever of Too Many Origins - 1391/11/04
743 Blood Sample Processing - 1391/11/02
744 Tips for evaluating a peripheral blood smear for possible sepsis - 1391/10/30
745 Vitamin B12 Deficiency - 1391/10/27
746 Salivary gland swellings - CLINICAL REVIEW - 1391/10/25
747 The Laboratory Diagnosis of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) - 1391/10/20
748 Disease Eradication - 1391/10/18
749 Evaluating the Connections Between Primary Care Practice and Clinical Laboratory Testing - 1391/10/17
750 The Brain-to-Brain Loop Concept for Laboratory Testing 40 Years After Its Introduction - 1391/10/13
751 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2013 - 1391/10/11
752 Celiac Disease - 1391/10/10
753 Critical Values in the Coagulation Laboratory - 1391/10/06
754 Standards of Medical Care in Diabetes - 2013 - 1391/10/04
755 Laboratory EQUIPMENT – December 2012 - 1391/10/02
756 Iodine Deficiency - Current Aspects and Future Prospects - 1391/09/29
757 Norovirus Gastroenteritis in Immunocompromised Patients - 1391/09/27
758 Testing for Toxic Elements - A Focus on Arsenic, Cadmium, Lead, and Mercury - 1391/09/25
759 LabMedica - Vol. 29 No.7 • 11 - 2012 - 1391/09/22
760 Emerging Biomarkers - 1391/09/20
761 Chromosomal Microarray versus Karyotyping for Prenatal Diagnosis - 1391/09/18
762 Massive Splenomegaly in Hairy-Cell Leukemia - 1391/09/15
763 Clinical Requests for Molecular Tests - 1391/09/13
764 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2012 - 1391/09/11
765 Unexplained Hemolytic Anemia with Multiorgan Failure - 1391/09/08
766 Intravenous Immune Globulin in Autoimmune and Inflammatory Diseases - 1391/09/07
767 In Search for a Better Marker of Acute Pancreatitis - 1391/09/06
768 Laboratory EQUIPMENT - November 2012 - 1391/09/01
769 (1-3)-β-D-Glucan Assay - A Review of its Laboratory and Clinical Application - 1391/08/29
770 Anemia and Erythrocytosis in patients after kidney transplantation - 1391/08/27
771 Hand Eczema - 1391/08/25
772 An Uncommon Variant of Acute Myeloid Leukemia Acute Erythroid Leukemia - 1391/08/22
773 Diabetes in Older Adults - 1391/08/21
774 LabMedica - Vol. 29 No.6 • 10-2012 - 1391/08/17
775 Dermoscopy of Nits (Pediculus humanus capitis eggs) and Pseudonits - 1391/08/16
776 Teaching Laboratory Medicine to Medical Students - 1391/08/15
777 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2012 - 1391/08/10
778 The Use of High Performance Liquid Chromatography to Speciate and Characterize the Epidemiology of Mycobacteria - 1391/08/08
779 Mites in the External Auditory Canal - 1391/08/06
780 Sputum Collection Instructions - 1391/08/03
781 Laboratory EQUIPMENT - October 2012 - 1391/08/01
782 WHO guidelines on drawing blood - best practices in phlebotomy - 1391/07/29
783 Systemic Sclerosis - An Update - 1391/07/26
784 Allergic rhinitis in children - Review Article - 1391/07/24
785 Current and Future Applications of Mass Spectrometry to the Clinical Laboratory - 1391/07/22
786 Autoantibodies as Biomarkers in Cancer - 1391/07/19
787 The Past 200 Years in Diabetes - 1391/07/17
788 CDC -Severe Respiratory Illness Associated with a Novel Coronavirus — Saudi Arabia and Qatar, 2012 - 1391/07/15
789 Hepatitis E - 1391/07/12
790 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2012 - 1391/07/10
791 WHO - Establishment of PCR laboratory in developing countries - 1391/07/08
792 Evaluation of Four Qualitative Third-Generation HIV Antibody Assays and the Fourth-Generation Abbott HIV Ag-Ab Combo Test - 1391/07/05
793 Laboratory EQUIPMENT - September 2012 - 1391/07/03
794 Acute Bacterial Sinusitis in Children - 1391/07/01
795 LabMedica - Vol. 29 No.5 • 8-9-2012 - 1391/06/29
796 Automated Lymphocyte Counts vs Manual Lymphocyte Counts in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients - 1391/06/27
797 Melioidosis - 1391/06/25
798 Rapid and Specific Quantification of Ethylene Glycol Levels - 1391/06/21
799 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2012 - 1391/06/20
800 Tuberculosis, Drug Resistance, and the History of Modern Medicine - 1391/06/18
801 WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care - 1391/06/15
802 Estimation of Plasma Small Dense LDL Cholesterol From Classic Lipid Measures - 1391/06/13
803 Importance of Papanicolaou Staining for Sperm Morphologic Analysis - 1391/06/06
804 Tattoo-Associated Nontuberculous Mycobacterial (NTM) Skin Infections - 1391/06/14
805 WHO - Guidelines on Establishment of Accreditation of Health Laboratories - 1391/06/01
806 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2012 - 1391/05/25
807 Update to CDC’s STD Treatment Guidelines - 1391/05/23
808 Diagnosis of Diabetes - 1391/05/22
809 Communicating Change to Laboratory Customers - 1391/05/18
810 WHO Manual- Laboratory Methods for the Diagnosis of Meningitis - 1391/05/16
811 Management of Inpatient Hyperglycemia - 1391/05/14
812 The Human Side of Errors - 1391/05/11
813 LabMedica -Vol. 29 No.4 • 6-7-2012 - 1391/05/09
814 Tuberculosis in Children - 1391/05/08
815 European Medicines Agency recommends first gene therapy for approval - 1391/05/04
816 Pertussis Epidemic - 2012 - 1391/05/02
817 Sample Rejection - 1391/04/31
818 WHO-Screening donated blood for transfusion-transmissible infections - 1391/04/28
819 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2012 - 1391/04/26
820 CDC Recommendations for the Management of Hepatitis B - 1391/04/24
821 Estimating Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine and Cystatin C - 1391/04/21
822 Diagnostic Potential of Saliva - 1391/04/19
823 FDA approves first home use HIV test kit for self-testing - 1391/04/17
824 Guidelines and Recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus - 1391/04/14
825 External Quality Assurance of Fibrinogen Assays Using Normal Plasma - 1391/04/11
826 How can we optimise microscopy and culture methods for mould identification? - 1391/04/10
827 Autoimmune Hepatitis: From the Clinic to the Diagnostics Laboratory - 1391/04/07
828 Whooping Cough in an Adult-VIDEO - 1391/04/05
829 Human Babesiosis - 1391/04/03
830 LabMedica -Vol. 29 No.3 • 5-2012 - 1391/03/31
831 Guillain–Barré Syndrome - 1391/03/27
832 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2012 - 1391/03/24
833 Scrofuloderma - 1391/03/23
834 Evaluation of an Automated Digital Imaging System, Nextslide Digital Review Network, for Examination of Peripheral Blood Smears - 1391/03/22
835 Staphylococcus aureus Colonization in Children With Community-Associated Staphylococcus aureus Skin Infections and Their Household Contacts - 1391/03/20
836 Leishman-Donovan bodies in the bone marrow biopsy - 1391/03/18
837 Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents-updated 2012 - 1391/03/16
838 Tips for Proper Pipetting - 1391/03/11
839 A simple Cover-Glass Test Differentiates between Staphylococci and Micrococci in clinical laboratory - 1391/03/08
840 Somatic STAT3 Mutations in Large Granular Lymphocytic Leukemia - 1391/03/06
841 LabMedica -Vol. 29 No.2 • 4-2012-current issue - 1391/03/03
842 World health statistics 2012 - 1391/03/01
843 Azithromycin and the Risk of Cardiovascular Death - 1391/02/31
844 Communicating Pathology and Laboratory Errors - 1391/02/27
845 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2012 - 1391/02/25
846 HIV–HBV Coinfection — A Global Challenge - 1391/02/23
847 The Red Cell Histogram and The Dimorphic Red Cell Population - 1391/02/20
848 Subclinical Hyperthyroidism and the Risk of Coronary Heart Disease and Mortality - 1391/02/18
849 Comparison of Analytical and Clinical Performance of Three Methods for Detection of Clostridium difficile - 1391/02/16
850 Risk Factors for Breast Cancer for Women Aged 40 to 49 Years - 1391/02/13
851 WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen-2010 - 1391/02/11
852 National Medical Laboratory Professionals Week - 1391/02/03
853 Screening Guidelines for the Prevention and Early Detection of Cervical Cancer - 1391/01/31
854 Dengue - 1391/01/28
855 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2012 - 1391/01/26
856 Pseudo–Pelger-Huët Anomaly Induced by Medications - 1391/01/23
857 MLS - Medical Laboratory Sciences - 1391/01/21
858 Good Laboratory Practices for Biochemical Genetic Testing and Newborn Screening for Inherited Metabolic Disorders - 1391/01/19
859 Diabetic Retinopathy - 1391/01/16
860 LabMedica -Vol. 29 No.1 • 2-3/2012-current issue - 1391/01/14
861 Low LDL Cholesterol is Related to Cancer Risk - 1391/01/10
862 Kerion Celsi - 1390/01/08
863 Kayser–Fleischer Rings in Wilson’s Disease - 1391/01/06
864 Clinical Applications of Platelet Antibody and Antigen Testing - 1390/12/27
865 HPV Vaccine Recommendations- AAP 2012 - 1390/12/24
866 New Contrast Stain for the Rapid Diagnosis of Dermatophytosis and Pityriasis Versicolor - 1390/12/22
867 MLO - Medical Laboratory Observer - March 2012 - 1390/12/20
868 Pulmonary disease caused by Mycobacterium simiae in Iran - 1390/12/18
869 Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis- ACCP 2012 - 1390/12/15
870 Clinical Significance of Escherichia albertii - 1390/12/13
871 A Review of Medical Errors in Laboratory Diagnostics and Where We Are Today - 1390/12/11
872 Pre-analytical Variables in Coagulation Testing Associated With Diagnostic Errors in Hemostasis - 1390/12/08
873 MLO - Medical Laboratory Observer - February 2012 - 1390/12/07
874 Laboratory Diagnostic Testing for Treponema pallidum - 1390/12/03
875 Paraneoplastic Thrombocytosis in Ovarian Cancer - 1390/12/01
876 Staffing Benchmarks for Clinical Laboratories - 1390/11/29
877 Use of Tumor Markers in Liver, Bladder, Cervical, and Gastric Cancers - 1390/11/27
878 The Emerging Threat of Untreatable Gonococcal Infection - 1390/11/24
879 IgG4-Related Disease - 1390/11/22
880 Flow Cytometric Immunophenotyping of Cerebrospinal Fluid Specimens - 1390/11/19
881 LabMedica -Vol. 28 No.8 • 12/ 2011-1/ 2012 - current issue - 1390/11/17
882 Fascioliasis Due to Fasciola hepatica and Fasciola gigantica Infection - 1390/11/15
883 Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Urinary Tract Infections - 1390/11/12
884 ABO Blood Type and Longevity - 1390/11/10
885 Iron Overload in Human Disease - 1390/11/08
886 Use of Tumor Markers in Testicular, Prostate, Colorectal, Breast, and Ovarian Cancers - 1390/11/05
887 Tophaceous Gout - 1390/11/01
888 Procalcitonin - 1390/10/28
889 Guidelines for Safe Work Practices in Diagnostic Laboratories - 2012 - 1390/10/26
890 Urine Crystals in a 1-Year-Old Male - 1390/10/25
891 Andrology and Fertility Assessment - 1390/10/21
892 Genomics and Perinatal Care - 1390/10/19
893 Madura Foot - 1390/10/17
894 Testing for Tuberculosis - 1390/10/15
895 Test Verification and Validation for Molecular Diagnostic Assays - 1390/10/12
896 SF3B1 and Other Novel Cancer Genes in CLL - 1390/10/10
897 Standards of Medical Care in Diabetes - 2012 - 1390/10/07
898 MLO - MEDICAL LABORATORY OBSERVER - January 2012 - 1390/10/05
899 Primary Hyperparathyroidism - 1390/10/03
900 Viral Drug Sensitivity Testing Using Quantitative PCR - 1390/09/30
901 Update and Utilization of Component Therapy in Blood Transfusions - 1390/09/28
902 LabMedica-Vol. 28 No.7 • 11-2011-current issue - 1390/09/26
903 Global Cancer Statistics - 1390/09/23
904 Epidemiology of lymphomas - 1390/09/21
905 Making Sense of the New Cervical-Cancer Screening Guidelines - 1390/09/19
906 Worldwide Occurrence and Impact of Human Trichinellosis, 1986–2009 - 1390/09/17
907 Systemic Lupus Erythematosus - 1390/09/12
908 Accuracy of Platelet Counting by Automated Hematologic Analyzers - 1390/09/10
909 Specimen Labeling Errors in Surgical Pathology - 1390/09/09
910 The role of anti-core antibody response in the detection of occult hepatitis B virus infection - 1390/09/07
911 Antibiotic is potential new leukemia treatment - 1390/09/05
912 Screening for Prostate Cancer - 1390/09/03
913 Does Routine Repeat Testing of Critical Values Offer Any Advantage Over Single Testing - 1390/09/01
914 Brain Parasite Directly Alters Brain Chemistry - 1390/08/29
915 LabMedica-Vol. 28 No.6 •October-2011-Current issue - 1390/08/26
916 Celiac Disease Testing - 1390/08/25
917 The Human Plasma Lipidome - 1390/08/22
918 Urine Calcium - Laboratory Measurement and Clinical Utility - 1390/08/19
919 Rapid Molecular Test Developed for Meningitis - 1390/08/17
920 Host and Pathogen Factors for Clostridium difficile Infection and Colonization - 1390/08/14
921 Human Papillomavirus Lesions of the Oral Cavity - 1390/08/11
922 Guideline for Disinfection and Sterilization of Prion - Contaminated Medical Instruments - 1390/08/10
923 Multicenter study to evaluate diagnostic methods for detection and isolation of Campylobacter from stool - 1390/08/08
924 Genomics and the Multifactorial Nature of Human Autoimmune Disease - 1390/08/05
925 Heparins- Clinical Use and Laboratory Monitoring - 1390/08/03
926 Leukaemic pleural effusion in acute myeloid leukaemia - 1390/08/01
927 TB Cases Decline Worldwide for the First Time - 1390/07/28
928 E. coli Found on Cell Phones - 1390/07/26
929 Diagnosis and management of acute myeloid leukemia in adults - 1390/07/24
930 Cutaneous Infections Caused by Herpesviridae - 1390/07/21
931 Guidelines for the diagnosis and management of multiple myeloma 2011 - 1390/07/19
932 HPV infection and cervical disease - A review - 1390/07/17
933 Antimicrobial Ointments and MRSA - 1390/07/14
934 Hemoglobinopathy and thalassemia detection - 1390/07/12
935 Global Spread of Carbapenemase - producing Enterobacteriaceae - 1390/07/10
936 Rhinoviruses, allergic inflammation, and asthma - 1390/07/07
937 Allergens and their role in the allergic immune response - 1390/07/06
938 The role of allergy in disease - 1390/07/05
939 Role of Chlamydia trachomatis in Miscarriage - 1390/07/03
940 Porphyria Cutanea Tarda - 1390/06/31
941 Replace cytology with HPV testing? - 1390/06/30
942 Genomics, Health Care, and Society - 1390/06/28
943 Gout Nodulosis - 1390/06/27
944 Lab Tests for Chemotherapy Management - 1390/06/24
945 Genetic Testing for Colon Cancer - 1390/06/23
946 Molecular Signatures of Pancreatic Cancer - 1390/06/22
947 Challenging the glucose challenge test - 1390/06/19
948 Granulomatous Dermatitis due to Malassezia sympodialis - 1390/06/16
949 Antiphospholipid Antibody Syndrome - 1390/06/14
950 Molecular cytogenetics of cutaneous melanocytic lesions - 1390/06/12
951 Cutaneous leishmaniasis - advances in disease pathogenesis, diagnostics and therapeutics-2010-1390/06/08
952 Origins of the E. coli Strain Causing an Outbreak of Hemolytic–Uremic Syndrome in Germany - 1390/06/06
953 Thrombopoietin-Receptor Agonists for Primary Immune Thrombocytopenia - 1390/06/03
954 Reliability of Diagnostic Tests for Helicobacter pylori Infection - 1390/05/30
955 Development of Antiretroviral Drug Resistance - 1390/05/27
956 Warts of the Fingertips - 1390/05/26
957 High Triglycerides in Obesity- Dual Metabolic Defects - 1390/05/24
958 Fetal DNA Test of Mother's Blood Reliable in Male and Female Detection - 1390/05/22
959 Mislabeling of Cases, Specimens, Blocks, and Slides - 1390/05/20
960 Genomic Pathology: Challenges for Implementation - 1390/05/18
961 Germany Declares End to E. coli O104-H4 Outbreak - 1390/05/16
962 Twenty-Four–Hour Bence-Jones Protein Determinations: Can We Ensure Accuracy? - 1390/05/13
963 Antibiotics Beat Cranberries at Fighting Urinary Tract Infections in Study - 1390/05/09
964 Microbial Genomics and Infectious Diseases - 1390/05/06
965 Febrile Urinary Tract Infections in Children - 1390/04/30
966 The Coagulopathy of Chronic Liver Disease - 1390/04/26
967 Gastric Bacterium Helicobacter Protects Against Asthma - 1390/04/22
968 E. coli Can Survive in Streambed Sediments for Months - 1390/04/19
969 Chronic Hepatitis C Infection - 1390/04/18
 

پیوند ها (353) - 1395/06/01

اطلاع رسانی - (1395/05/31)

 استاد گرامی جناب آقای
دکتر اکبر ملک پور درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.

 استاد گرامی سرکار خانم
دکتر شکوه یوسفی درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.

همکار محترم سرکار خانم مریم فضلی
درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن


دوره های آموزشی 1395مجموعه فایل های آموزشی و سخنرانی

1395 - 1389


آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک