کیفیت را پایانی نیست

آرشیو مقالات علمی (606)
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 LabMedica - Vol. 32 No.1 • 2015 - 4 - 1394/02/14
2 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2015 - 1394/02/10
3 Clinical Laboratory News - April 2015 - 1394/02/10
4 World Malaria Day, 25 April 2015 - 1394/02/10
5 Laboratory EQUIPMENT - April 2015 - 1394/02/10
6 Guidelines of the German Medical Association on quality assurance in medical laboratory testing - 1394/01/26
7 Shigella sonnei Resistant to Ciprofloxacin - 1394/01/24
8 Red-Cell Storage and Cardiac Surgery Outcomes - 1394/01/24
9 Medical Laboratory Professionals Week - April 19-25, 2015 - 1394/01/22
10 World Health Day 2015 - Food safety - 7 April 2015 - 1394/01/22
11 IFCC-eNewsLetter - March - April 2015 - 1394/01/22
12 Influence of host resistance on viral adaptation - hepatitis C virus as a case study - 1394/01/22
13 Screening for Thyroid Dysfunction - CLINICAL GUIDELINE - 2015 - 1394/01/19
14 Increased risk of vascular disease associated with gout - 1394/01/19
15 Biomarkers and Oncology - 1394/01/17
16 Select Biomarkers for Tumors of the Gastrointestinal Tract - 1394/01/17
17 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2015 - 1394/01/15
18 Agriculture and food animals as a source of antimicrobial-resistant bacteria - 1394/01/15
19 Epigenetic modifications in human thyroid cancer - 1394/01/15
20 World TB Day, 24 March 2015 - 1394/01/08
21 LabMedica - Vol. 32 No.1 • 2-3 - 2015 - 1394/01/08
22 Typhoid Vaccine - 1394/01/08
23 Laboratory EQUIPMENT - March 2015 - 1394/01/08
24 TRANSPORTING SAMPLES - 1393/12/26
25 Run your LAB like a Business - 1393/12/26
26 SAMPLE PREPARATION - 1393/12/26
27 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - March 2015 - 1393/12/23
28 AUTOMATING SAMPLE PREPARATION - 1393/12/23
29 Bacterial Enteric Infections Detected by Culture-Independent Diagnostic Tests - 1393/12/23
30 How often is right for Quality Control - 1393/12/20
31 Proper Temperature Monitoring Practices in the Clinical Lab - 1393/12/20
32 Maximize HbA1c Testing and Diabetes Control - 1393/12/18
33 Long-Term Efficacy of a Hepatitis E Vaccine - 1393/12/18
34 Vitamin D Deficiency Linked More Closely to Diabetes than Obesity - 1393/12/16
35 Expanding the Molecular Laboratory - 1393/12/16
36 Measurement of Estradiol—Challenges Ahead - 1393/12/16
37 African Tick-Bite Fever - 1393/12/16
38 Payment for Cancer Biomarker Testing - 1393/12/13
39 Red Blood Cell Transfusion Practices - 1393/12/13
40 Stand-alone Laboratory Information Systems Versus Laboratory Modules Incorporated in the Electronic Health Record - 1393/12/11
41 Management of Laboratory Data and Information Exchange in the Electronic Health Record - 1393/12/11
42 Accreditation and Regulatory Implications of Electronic Health Records for Laboratory Reporting - 1393/12/11
43 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2015 - 1393/12/09
44 Transmission of Hepatitis C Virus Associated with Surgical Procedures - 1393/12/09
45 Burden of Clostridium difficile Infection - 1393/12/09
46 Contagious Ecthyma - 1393/12/09
47 Laboratory EQUIPMENT – February 2015 - 1393/12/06
48 The Lab and the Literature - 1393/12/06
49 IFCC eNews - January - February 2015 - 1393/12/04
50 Effect of Mutation Order on Myeloproliferative Neoplasms - 1393/12/04
51 The Human Genome Project, and recent advances in personalized genomics – Review - 1393/12/02
52 DARK Daily Laboratory and Pathology News - 1393/12/02
53 Endoscopes Suspected in Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae Outbreak - 1393/12/02
54 Myxedema - 1393/12/02
55 CML in a 66-Year-Old Male with Concurrent CLL - Case Study - 1393/11/27
56 Discrepant Thyroid Function Test Results in a 44-Year-Old Man - Case Study - 1393/11/27
57 Increased Serum Creatine Kinase - Case Study - 1393/11/27
58 Survey results on nucleic acid tests of infectious diseases - 1393/11/25
59 Acute Lymphangitis - 1393/11/25
60 MOLECULAR GENETICS OF MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS - 1393/11/20
61 Individualized Quality Control Plans (IQCP) COLLABORATION - 1393/11/20
62 LAB’S ROLE IN A NEW HEALTHCARE MODEL - 1393/11/18
63 IMPROVING UTI SCREENING - 1393/11/18
64 Acid–Base Problems in Diabetic Ketoacidosis - Review Article - 1393/11/18
65 Risk of Incident Diabetes in Patients With Gout - 1393/11/15
66 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2015 - 1393/11/13
67 Laboratory EQUIPMENT – January 2015 - 1393/11/11
68 Allergic Rhinitis - 1393/11/11
69 An Unusual Tophus - 1393/11/11
70 Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - January 2015 - 1393/011/08
71 IFCC eNews - November - December 2014 - 1393/11/08
72 QC-dependent Risk Reduction - Clinical Chemistry Journal Club Comments - 1393/11/04
73 LabMedica -Vol.31 No.8 • 12.2014-1.2015 - 1393/11/04
74 Origins of Cystic Fibrosis Lung Disease - Review Article - 1393/11/04
75 Clinical Utility of the Time-to-Positivity Procalcitonin Ratio - 1393/11/01
76 Plasmodium knowlesi in travellers - 1393/10/29
77 CONTROVERSIES IN TRANSFUSION MEDICINE - 1393/10/27
78 Disorders of Plasma Sodium - Review Article - 1393/10/27
79 Acute Generalized Exanthematous Pustulosis - 1393/10/27
80 Laboratory Methods for Diagnosis and Management of Hepatitis C Virus Infection - Review - 1393/10/24
81 Endogenous Antibody Interferences in Immunoassays - Review - 1393/10/22
82 Preventing transfusion-associated graft-versus-host disease - Review - 1393/10/20
83 ASCP Vacancy Survey of Clinical Laboratories - 1393/10/20
84 Esophageal Carcinoma - Review Article - 1393/10/20
85 Megakaryocytic Morphology and Clinical Parameters in Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera, and Primary Myelofibrosis With and Without JAK2 V617F - 1393/10/17
86 Localized Cutaneous Infections in Immunocompetent Individuals Due to Rapidly Growing Mycobacteria - 1393/10/15
87 Next-Generation Companion Diagnostics - January 2015 - 1393/10/13
88 Random Mutations Responsible for About Two-Thirds of Cancer Risk - January 2015 - 1393/10/13
89 Ancient Giant Virus - 1393/10/13
90 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2015 - 1393/10/10
91 Standards of Medical Care in Diabetes - 2015 - 1393/10/08
92 Clonal Hematopoiesis and Hematologic Cancer - 1393/10/06
93 Bio Research International - November-December 2014 - 1393/10/06
94 Noninvasive Prenatal Cell-Free Fetal DNA-Based Screening for Aneuploidies Other Than Trisomy 21 - 1393/10/03
95 Laboratory EQUIPMENT – December 2014 - 1393/10/03
96 Blood and cerebrospinal fluid markers in Parkinson’s disease - 1393/10/01
97 Screening for Vitamin D Deficiency in Adults - December 2014 - 1393/10/01
98 Global Invasive Bacterial Vaccine-Preventable Diseases Surveillance — 2008–2014 - 1393/09/26
99 A Miniaturized Analyzer Capable of White-Blood-Cell and Differential Analyses During Spaceflight - 1393/09/24
100 Lactic Acidosis - Review Article - 1393/09/23
101 Integration of Acid–Base and Electrolyte Disorders - Review Article - 1393/09/23
102 Strongyloides stercoralis Infection in a Non-Endemic Area - 1393/09/19
103 Quality Control - Save Money, Reduce Risks - 1393/09/17
104 Dangers of Decentralized Phlebotomy - 1393/09/15
105 Testicular Cancer — Discoveries and Updates - Review Article - 1393/09/15
106 Laboratory EQUIPMENT – November 2014 - 1393/09/12
107 World AIDS Day , 1 December 2014 - 1393/09/10
108 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2014 - 1393/09/08
109 IMMUNOHISTOCHEMISTRY - 1393/09/08
110 LabMedica -Vol. 31 No.7 • 11-2014 - 1393/09/05
111 Inhibitor Identification in the Coagulation Laboratory - Review - 1393/09/03
112 Platelet Transfusion - A Clinical Practice Guideline From the AABB - 1393/09/01
113 Hypogranular Platelets in a 78-Year-Old Man - Case Studies - 1393/09/01
114 Documentation of Quality Control and Operator Training at Point-of-Care Testing - 1393/08/28
115 The α-Thalassemias - 1393/08/25
116 World Diabetes Day 2014 - 14 November, 2014 - 1393/08/24
117 Gas Gangrene of a Prosthetic Hip - 1393/08/24
118 NEXT-GENERATION SEQUENCING - 1393/08/21
119 FDA-Guidance for Industry Recommendations for Screening, Testing, and Management of Blood Donors and Blood and Blood Components Based on Screening Tests for Syphilis-2014 - 1393/08/19
120 Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men cohort studies - 1393/08/19
121 Bio Research International - September-October 2014 - 1393/08/17
122 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2014 - 1393/08/10
123 Cutaneous Leishmaniasis with a Paronychia-like Lesion - 1393/08/10
124 LabMedica -Vol. 31 No.6 • 10-2014 - 1393/08/07
125 Laboratory EQUIPMENT – October 2014 - 1393/08/05
126 Community-Acquired Pneumonia - 1393/08/03
127 Herpetic Whitlow - 1393/08/03
128 Evaluation of GDH Immunoassay Screening with Toxin Confirmation for the Diagnosis of C. difficile Infection - 1393/07/30
129 Prenatal Diagnosis of Chromosome Abnormalities - Past, Present, and Future - 1393/07/28
130 Bumps on the Neck and Groin of a 2-Year-Old Male - Case Studies - 1393/07/26
131 Acute Neck Infection - 1393/07/26
132 Physiological Approach to Assessment of Acid–Base Disturbances - Review Article - 1393/07/23
133 MOLECULAR TESTING IN IMMUNOHEMATOLOGY - 1393/07/22
134 CARDIAC MARKERS - Current status and the clinical laboratory - 1393/07/19
135 Serum Concentrations of Prostate-Specific Antigen - 1393/07/14
136 Microcytic Anemia - Review Article - 1393/07/12
137 LabMedica -Vol. 31 No.5 • 8-9-2014 - 1393/07/09
138 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2014 - 1393/07/07
139 Fatal Meningococcal Disease in a Laboratory Worker - 1393/07/05
140 Storage of Human Biospecimens : Selection of the Optimal Storage Temperature - 1393/07/03
141 Diagnostic & Clinical Care Guidelines for Primary Immunodeficiency Diseases - 1393/06/31
142 Accuracy of urinary human papillomavirus testing for presence of cervical HPV - 1393/06/29
143 Laboratory EQUIPMENT – September 2014 - 1393/06/26
144 Are Samples in Your Freezer Still Good for Biomarker Discovery - 1393/06/24
145 Philadelphia chromosome–like Acute Lymphoblastic Leukemia - 1393/06/22
146 Microbiology Automation - 1393/06/19
147 Gestational Diabetes Mellitus - Review - 1393/06/17
148 Antigen Microarrays for the Study of Autoimmune Diseases - Review - 1393/06/15
149 Bio Research International - July-August 2014 - 1393/06/12
150 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2014 - 1393/06/10
151 Human Papillomavirus Vaccination - August 29, 2014 - 1393/06/08
152 Amyotrophic Lateral Sclerosis - ALS - 1393/06/08
153 A 4-Year-Old Girl with Gastroenteritis, Anemia, Thrombocytopenia, and Hematuria - 1393/06/05
154 Failure of Current Laboratory Protocols to Detect Lot-to-Lot Reagent Differences - 1393/06/03
155 Optimizing Outpatient Phlebotomy Staffing - 1393/06/01
156 Laboratory EQUIPMENT – August 2014 - 1393/05/29
157 Prehistoric schistosomiasis parasite found in the Middle East - 6500–6000 BP - 1393/05/27
158 Video Photomicroscopy - 1393/05/27
159 Morphologic Changes in Erythrocytes in Hypertriglyceridemia - 1393/05/26
160 Diagnostic Value of Distinguishing and Reporting Different Perinuclear ANCA (P-ANCA) Immunofluorescence Patterns - 1393/05/22
161 Smart Phone Microscopic Photography - 1393/05/20
162 Kidney Transplantation in Children - Review Article - 1393/05/18
163 LabMedica -Vol. 31 No.4 • 6-2014 - 1393/05/15
164 Interferences from blood collection tube components on clinical chemistry assays - 1393/05/13
165 EBOLA - 1393/05/11
166 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2014 - 1393/05/06
167 Laboratory EQUIPMENT – July 2014 - 1393/05/05
168 World Hepatitis Day - 28 July 2014 - 1393/05/04
169 UTILIZATION OF PATIENT RED CELL GENOTYPING - 1393/04/30
170 Improving patient safety in transfusion medicine - 1393/04/30
171 In vitro determination of hemoglobin A1c for diabetes diagnosis and management - technology update - 1393/04/29
172 WHO - Maintenance manual for laboratory equipment, 2nd ed - 1393/04/26
173 CDC - The Essential Role of Laboratory Professionals-2014 - 1393/04/25
174 Actinomycosis - etiology, clinical features,diagnosis, treatment, and management - 1393/04/23
175 Mold Infections of the Central Nervous System - Review Article - 1393/04/21
176 EDGING OUT TESTING ERRORS - 1392/04/18
177 COMMITMENT TO LAB SAFETY - 1393/04/16
178 Certificate Course in Laboratory Quality Management - 1393/04/15
179 Horizontal gene transfer in the human gastrointestinal tract - 1393/04/11
180 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2014 - 1393/04/09
181 CDC - Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection - 2014 - 1393/04/07
182 Clinical Significance of Cytogenetic Manifestations in Myelodysplastic Syndromes - 1393/04/04
183 Laboratory EQUIPMENT – June 2014 - 1393/04/02
184 Diagnostic Clinical Genome and Exome Sequencing - Review Article - 1393/03/31
185 ADVANCES IN LIPID MEASUREMENT - 1392/03/29
186 Guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention - 1393/03/26
187 World Blood Donor Day, 14 June 2014 - 1393/03/24
188 VITAMIN D MEASUREMENTS - 1393/03/21
189 LabMedica -Vol. 31 No.3 • 5-2014 - 1393/03/19
190 Pregnancy and Infection - Review Article - 1393/03/17
191 Utility of Repeat Testing of Critical Values - 1393/03/12
192 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2014 - 1393/03/10
193 MERS - Middle East Respiratory Syndrome - 1393/03/24
194 HIV REPORTING LANGUAGE - 1393/03/07
195 Laboratory EQUIPMENT – May 2014 - 1393/03/05
196 WHO - Antimicrobial resistance - global report on surveillance 2014 - 1393/03/03
197 LabMedica -Vol. 31 No.2 • 2014-4 - 1393/02/31
198 DIC - Laboratory Support for Management and Treatment - 1393/02/29
199 Waldenstrom’s Macroglobulinemia - 1393/02/27
200 Circulating Cell-Free DNA in Sickle Cell Disease - 1393/02/24
201 Detection of Malignancy in Body Fluids - 1393/02/22
202 WATER - 1393/02/20
203 WHO-Laboratory quality management system training toolkit - 1393/02/17
204 Epidemiology of Hepatitis C Iran & Guidelines for the screening Hepatitis C - 1393/02/15
205 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2014 - 1393/02/13
206 Laboratory EQUIPMENT – April 2014 - 1393/02/10
207 World Malaria Day, 25 April 2014 - 1393/02/09
208 LabMedica -Vol. 31 No.1 • 2-3-2014 - 1393/01/25
209 Hymenoptera-Sting Hypersensitivity - 1393/01/23
210 WHO - Laboratory Quality Stepwise Implementation Tool - 1393/01/20
211 World Health Day 2014 - small bite, big threat - 1393/01/18
212 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2014 - 1393/01/16
213 Multitarget Stool DNA Testing for Colorectal-Cancer Screening - 1393/01/11
214 World TB Day, 24 March 2014 - 1393/01/09
215 Better Tests, Better Care - Improved Diagnostics for Infectious Diseases - 1393/01/06
216 The role of molecular genetic analysis within the diagnostic haemato-oncology laboratory - REVIEW - 1392/12/27
217 Laboratory EQUIPMENT - March 2014 - 1392/12/26
218 Recommendations for the Laboratory-Based Detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae – CDC 2014 - 1392/12/24
219 DRUGS OF ABUSE TESTING - OLD & NEW - 1392/12/21
220 Improving Antibiotic Use Among Hospitalized Patients - 1392/12/19
221 The State of Semen Analysis over Time - 1392/12/17
222 Choosing the Best Method for Hb A1c Testing - 1392/12/14
223 DNA Sequencing versus Standard Prenatal Aneuploidy Screening - 1392/12/12
224 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2014 - 1392/12/10
225 A Risk Assessment, Genetic Counseling, and Genetic Testing for BRCA-Related Cancer in Women - 1392/12/07
226 Laboratory EQUIPMENT - February 2014 - 1392/12/05
227 Altered Neutrophil Counts at Diagnosis of Invasive Meningococcal Infection in Children - 1392/12/03
228 A New Diagnostic Algorithm for HIV - Farewell Western Blot - 1392/11/30
229 Comparison of Methods for Diagnosing Brucellosis - 1392/11/28
230 Thrombophilic Mutations in Iranian Patients With Thrombophilia - 1392/11/26
231 LabMedica -Vol. 30 No.8 • 12.2013-1.2014 - 1392/11/21
232 Patients Can Access Their Own Laboratory Results - 1392/11/19
233 World Cancer Day , 4 February 2014 - 1392/11/16
234 Molecular diagnosis of the myeloproliferative neoplasms - 1392/11/14
235 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2014 - 1392/11/12
236 Value of Automated ESR - 1392/11/09
237 Immunoglobulin E and Allergy - 1392/11/07
238 Adding Tests to the Laboratory Service Menu - 1392/11/05
239 Rotavirus - 1392/11/02
240 Laboratory EQUIPMENT – January 2014 - 1392/10/30
241 A New Rapid Chlamydia Test Suitable for Clinical Labs and POC Use - 1392/10/28
242 MRSA SURVEILLANCE - 1392/10/25
243 Early Reports of pH1N1-Associated Illnesses for the 2013-14 Influenza Season - 1392/10/24
244 Recurrent Clostridium difficile Infection - 1392/10/23
245 ICSH recommendations for the measurement of Haemoglobin F - 1392/10/21
246 ICSH recommendations for the measurement of Haemoglobin A2 - 1392/10/18
247 POCT Supports New Demands - 1392/10/16
248 FDA Taking Closer Look at 'Antibacterial' Soap - 1392/10/14
249 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2014 - 1392/10/09
250 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides - 1392/10/08
251 Laboratory EQUIPMENT – December 2013 - 1392/10/07
252 LabMedica -Vol. 30 No.7 • 11 - 2013 - 1392/10/04
253 Standards of Medical Care in Diabetes - 2014 - 1392/10/03
254 CDC Guidance for Evaluating Health-Care Personnel for Hepatitis B Virus Protection and for Administering Postexposure Management - 1392/09/30
255 Co-existence of Sarcina Organisms and Helicobacter pylori Gastritis Duodenitis in Pediatric Siblings - 1392/09/27
256 Vitamin D Deficiency May Be Overdiagnosed by Current Methods - 1392/09/25
257 Cervical-Cancer Screening with Human Papillomavirus and Cytologic Cotesting - 1392/09/23
258 The History of Genetics - Infographic - 1392/09/20
259 Distribution of LِDL and HDL Subclasses in Patients With Sarcoidosis - 1392/09/18
260 Evolution of a Diabetic Foot Infection - 1392/09/16
261 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2013 - 1392/09/13
262 Inpatient Preanalytic Process Improvements - 1392/09/11
263 World AIDS Day , 1 December 2013 - 1392/09/09
264 LabMedica -Vol. 30 No.6 • 10 - 2013 - 1392/09/06
265 Pulmonary Emboli Caused by Mercury - 1392/09/04
266 Guideline for the laboratory diagnosis of functional iron deficiency – 2013 - 1392/09/02
267 Laboratory EQUIPMENT – November 2013 - 1392/08/29
268 ACC-AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults - 2013 - 1392/08/27
269 World Diabetes Day - 14 NOVEMBER 2013 - 1392/08/25
270 Sydenham’s chorea, associated with group A streptococcus infection - Video - 1392/08/21
271 ACB News - November 2013 - 1392/08/20
272 CDC - Colorectal Cancer Tests Save Lives - November 2013 - 1392/08/18
273 Current Landscape and New Paradigms of Proficiency Testing and External Quality Assessment for Molecular Genetics - 1392/08/15
274 Trichomycosis Axillaris - 1392/08/13
275 CLN - Clinical Laboratory News - October 2013 - 1392/08/11
276 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2013 - 1392/08/08
277 Cold Hands Associated with Scleroderma - 1392/08/06
278 THE LATEST IN LABORATORY APPS - 1392/08/01
279 Respiratory Diphtheria - 1392/07/29
280 Laboratory EQUIPMENT – October 2013 - 1392/07/27
281 ACMG clinical laboratory standards for next-generation sequencing-2013 - 1392/07/22
282 No time for Quality - Reasons to Reevaluate and Reinvest in a Lab Quality Program - October 2013 - 1392/07/20
283 LabMedica -Vol. 30 No.5 • 8-9 - 2013 - 1392/07/17
284 Extramedullary Hematopoiesis in Thalassemia - 1392/07/15
285 Blood Components for Hemostasis - Review - 1392/07/13
286 Staphylococcal Toxic Shock Syndrome - 1392/07/10
287 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2013 - 1392/07/08
288 Mycobacterium iranicum Infection in HIV-infected Patient, Iran - October 2013 - 1392/07/06
289 Prostate Cancer Diagnostics - How to make PSA a better cancer detection - 1392/07/03
290 Familial Primary Cryofibrinogenemia - 1392/07/01
291 Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines - 1392/06/30
292 Laboratory EQUIPMENT – September 2013 - 1392/06/27
293 Cholera - An Epidemic Continuum - 1392/06/25
294 Cystatin C versus Creatinine in Determining Risk Based on Kidney Function - 1392/06/23
295 High-Resolution HbA1c Separation and Hemoglobinopathy Detection With Capillary Electrophoresis - 1392/06/20
296 Severe Sepsis and Septic Shock - 1392/06/18
297 Assessing the Risk and Prognosis of Thrombotic Complications in Cancer Patients - 1392/06/16
298 Severe Vitamin D Deficiency — Rickets - 1392/06/10
299 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2013 - 1392/06/09
300 Primary Hyperoxaluria - 1392/06/06
301 TUBERCULOSIS 2013 - Practical guide for clinicians, nurses, laboratory technicians and medical auxiliaries - 1392/06/04
302 LabMedica -Vol. 30 No.4• 6-7 - 2013 - 1392/06/02
303 Efficacy of Advanced Discriminating Algorithms for Screening on Iron-Deficiency Anemia and Beta-Thalassemia Trait - 1392/05/30
304 Is Phlebotomy Part of the Dark Side in the Clinical Laboratory Struggle for Quality - 1392/05/28
305 Laboratory EQUIPMENT – August 2013 - 1392/05/26
306 The Ideal Laboratory Information System - 1392/05/23
307 A New Era in Noninvasive Prenatal Testing - 1392/05/21
308 Hospital Outbreak of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus - MERS-CoV - 1392/05/17
309 D-dimer - Simple Test, Tough Problems - 1392/05/14
310 World Hepatitis Day - 28 July 2013 - 1392/05/12
311 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2013 - 1392/05/09
312 Electronic Hand Washing - 1392/05/07
313 Mechanisms of Hypoglycemia-Associated Autonomic Failure in Diabetes - 1392/05/05
314 POCT & Patient Safety - 1392/05/02
315 LabMedica - Vol. 30 No.3 • 5 - 2013 - 1392/04/31
316 Herpes Zoster - 1392/04/29
317 Diagnosis, Treatment, and Reporting of Adverse Effects of Transfusion - 1392/04/26
318 Automation in Cytology - 1392/04/24
319 Laboratory EQUIPMENT – July 2013 - 1392/04/22
320 Developmental Differences in Megakaryocyte Size in Infants and Children - 1392/04/19
321 CDC - Prescription Painkiller Overdoses - July 2013 - 1392/04/17
322 Cutaneous Necrosis Associated with Cold Agglutinins - 1392/04/15
323 Screening for Down Syndrome - 1392/04/12
324 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2013 - 1392/04/10
325 Molecular Testing in Colorectal Cancer - 1392/04/08
326 IgA Nephropathy - 1392/04/05
327 Rapid Diagnosis of Mycobacterium tuberculosis Infection - 1392/04/01
328 CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR HYPOTHYROIDISM IN ADULTS - 2012 - 1392/03/29
329 Laboratory EQUIPMENT – June 2013 - 1392/03/22
330 Laboratory Diagnosis of Malaria - 1392/03/20
331 Bedbugs in the 21st Century - 1392/03/18
332 Screening Tests for Gestational Diabetes - 1392/03/13
333 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2013 - 1392/03/11
334 Human Infection with a Novel Avian-Origin Influenza A (H7N9) Virus - 1392/03/08
335 Hypomagnesemia - 1392/03/06
336 LabMedica - Vol. 30 No.2 • 4 - 2013 - 1392/03/04
337 Detection of Leukemic Lymphoblasts in CSF Is Instrument-Dependent - 1392/03/01
338 Pathology Consultation on the Laboratory Evaluation of Thrombophilia - 1392/02/30
339 Enteropathogens and Chronic Illness in Returning Travelers - 1392/02/25
340 Testing for HCV Infection - CDC 2013 - 1392/02/23
341 I’M AGAINST THE IDEA OF QC BEING EMPTY, May 2013 - Hassan Bayat - 1392/02/21
342 Impact of Laboratory-Reported Urine Culture Colony Counts - 1392/02/18
343 Evaluation of an Abbreviated Centrifugation Protocol for Chemistry Testing - 1392/02/16
344 Screen All Patients Aged 15-65 for HIV - 2013 - 1392/02/14
345 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2013 - 1392/02/11
346 Botryoid White-Cell Nuclei - Hypersegmentation - 1392/02/09
347 World Malaria Day - 25 April 2013 - 1392/02/07
348 LabMedica -Vol. 30 No.1 • 2-3-2013 - 1392/01/29
349 Validation - Sample Contamination - 1392/01/26
350 Infective Endocarditis - 1392/01/24
351 Recent Trends in Performance and Current State of Creatinine Assays - 1392/01/21
352 Understanding Sources of Bias in Diagnostic Accuracy Studies - Review Article - 1392/01/19
353 WHO-Tuberculosis laboratory biosafety manual 2012 - 1392/01/17
354 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2013 - 1392/01/14
355 Strongyloides stercoralis Embryonated Ova in the Lung - 1392/01/10
356 World TB Day, 24 March 2013 - 1392/01/07
357 Laboratory EQUIPMENT – March 2013 - 1392/01/05
358 The Pathogenesis of the Antiphospholipid Syndrome - 1391/12/26
359 Understanding and Recognizing the Pelger-Huët Anomaly - 1391/12/23
360 Nontuberculous Mycobacterial Infections (NTM) after Cosmetic Procedures - 1391/12/21
361 Validation and Optimization of Criteria for Manual Smear Review Following Automated Blood Cell Analysis - 1391/12/19
362 Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories - BMBL, 5th Edition - 1391/12/16
363 Measuring, Monitoring Heparin - 1391/12/14
364 MLO - Medical Laboratory Observer – March 2013 - 1391/12/12
365 Ergonomic Issues in the Clinical Lab - 1391/12/10
366 Tuberculosis - 1391/12/07
367 Laboratory EQUIPMENT – February 2013 - 1391/12/05
368 Periodontitis and risk of diabetes mellitus - REVIEW ARTICLE - 1391/12/02
369 Leukemia Diagnostics Update - 1391/11/30
370 LabMedica - Vol. 29 No.8 • 12-2012-1-2013 - 1391/11/28
371 Dengue is fastest-spreading tropical disease – WHO - 1391/11/25
372 Designing Tomorrow’s Vaccines - 1391/11/23
373 Serum Albumin Levels Predict Pneumonia Severity - 1391/11/18
374 Diagnostic Complexities of Eosinophilia - 1391/11/16
375 MLO - Medical Laboratory Observer – February 2013 - 1391/11/14
376 The Future of Antibiotics and Resistance - 1391/11/11
377 An Examination of the Usefulness of Repeat Testing Practices in a Large Hospital Clinical Chemistry Laboratory - 1391/11/09
378 Laboratory EQUIPMENT – January 2013 - 1391/11/07
379 Fever of Unknown Origin or Fever of Too Many Origins - 1391/11/04
380 Blood Sample Processing - 1391/11/02
381 Tips for evaluating a peripheral blood smear for possible sepsis - 1391/10/30
382 Vitamin B12 Deficiency - 1391/10/27
383 Salivary gland swellings - CLINICAL REVIEW - 1391/10/25
384 The Laboratory Diagnosis of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) - 1391/10/20
385 Disease Eradication - 1391/10/18
386 Evaluating the Connections Between Primary Care Practice and Clinical Laboratory Testing - 1391/10/17
387 The Brain-to-Brain Loop Concept for Laboratory Testing 40 Years After Its Introduction - 1391/10/13
388 MLO - Medical Laboratory Observer – January 2013 - 1391/10/11
389 Celiac Disease - 1391/10/10
390 Critical Values in the Coagulation Laboratory - 1391/10/06
391 Standards of Medical Care in Diabetes - 2013 - 1391/10/04
392 Laboratory EQUIPMENT – December 2012 - 1391/10/02
393 Iodine Deficiency - Current Aspects and Future Prospects - 1391/09/29
394 Norovirus Gastroenteritis in Immunocompromised Patients - 1391/09/27
395 Testing for Toxic Elements - A Focus on Arsenic, Cadmium, Lead, and Mercury - 1391/09/25
396 LabMedica - Vol. 29 No.7 • 11 - 2012 - 1391/09/22
397 Emerging Biomarkers - 1391/09/20
398 Chromosomal Microarray versus Karyotyping for Prenatal Diagnosis - 1391/09/18
399 Massive Splenomegaly in Hairy-Cell Leukemia - 1391/09/15
400 Clinical Requests for Molecular Tests - 1391/09/13
401 MLO - Medical Laboratory Observer – December 2012 - 1391/09/11
402 Unexplained Hemolytic Anemia with Multiorgan Failure - 1391/09/08
403 Intravenous Immune Globulin in Autoimmune and Inflammatory Diseases - 1391/09/07
404 In Search for a Better Marker of Acute Pancreatitis - 1391/09/06
405 Laboratory EQUIPMENT - November 2012 - 1391/09/01
406 (1-3)-β-D-Glucan Assay - A Review of its Laboratory and Clinical Application - 1391/08/29
407 Anemia and Erythrocytosis in patients after kidney transplantation - 1391/08/27
408 Hand Eczema - 1391/08/25
409 An Uncommon Variant of Acute Myeloid Leukemia Acute Erythroid Leukemia - 1391/08/22
410 Diabetes in Older Adults - 1391/08/21
411 LabMedica - Vol. 29 No.6 • 10-2012 - 1391/08/17
412 Dermoscopy of Nits (Pediculus humanus capitis eggs) and Pseudonits - 1391/08/16
413 Teaching Laboratory Medicine to Medical Students - 1391/08/15
414 MLO - Medical Laboratory Observer – November 2012 - 1391/08/10
415 The Use of High Performance Liquid Chromatography to Speciate and Characterize the Epidemiology of Mycobacteria - 1391/08/08
416 Mites in the External Auditory Canal - 1391/08/06
417 Sputum Collection Instructions - 1391/08/03
418 Laboratory EQUIPMENT - October 2012 - 1391/08/01
419 WHO guidelines on drawing blood - best practices in phlebotomy - 1391/07/29
420 Systemic Sclerosis - An Update - 1391/07/26
421 Allergic rhinitis in children - Review Article - 1391/07/24
422 Current and Future Applications of Mass Spectrometry to the Clinical Laboratory - 1391/07/22
423 Autoantibodies as Biomarkers in Cancer - 1391/07/19
424 The Past 200 Years in Diabetes - 1391/07/17
425 CDC -Severe Respiratory Illness Associated with a Novel Coronavirus — Saudi Arabia and Qatar, 2012 - 1391/07/15
426 Hepatitis E - 1391/07/12
427 MLO - Medical Laboratory Observer – October 2012 - 1391/07/10
428 WHO - Establishment of PCR laboratory in developing countries - 1391/07/08
429 Evaluation of Four Qualitative Third-Generation HIV Antibody Assays and the Fourth-Generation Abbott HIV Ag-Ab Combo Test - 1391/07/05
430 Laboratory EQUIPMENT - September 2012 - 1391/07/03
431 Acute Bacterial Sinusitis in Children - 1391/07/01
432 LabMedica - Vol. 29 No.5 • 8-9-2012 - 1391/06/29
433 Automated Lymphocyte Counts vs Manual Lymphocyte Counts in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients - 1391/06/27
434 Melioidosis - 1391/06/25
435 Rapid and Specific Quantification of Ethylene Glycol Levels - 1391/06/21
436 MLO - Medical Laboratory Observer – September 2012 - 1391/06/20
437 Tuberculosis, Drug Resistance, and the History of Modern Medicine - 1391/06/18
438 WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care - 1391/06/15
439 Estimation of Plasma Small Dense LDL Cholesterol From Classic Lipid Measures - 1391/06/13
440 Importance of Papanicolaou Staining for Sperm Morphologic Analysis - 1391/06/06
441 Tattoo-Associated Nontuberculous Mycobacterial (NTM) Skin Infections - 1391/06/14
442 WHO - Guidelines on Establishment of Accreditation of Health Laboratories - 1391/06/01
443 MLO - Medical Laboratory Observer – August 2012 - 1391/05/25
444 Update to CDC’s STD Treatment Guidelines - 1391/05/23
445 Diagnosis of Diabetes - 1391/05/22
446 Communicating Change to Laboratory Customers - 1391/05/18
447 WHO Manual- Laboratory Methods for the Diagnosis of Meningitis - 1391/05/16
448 Management of Inpatient Hyperglycemia - 1391/05/14
449 The Human Side of Errors - 1391/05/11
450 LabMedica -Vol. 29 No.4 • 6-7-2012 - 1391/05/09
451 Tuberculosis in Children - 1391/05/08
452 European Medicines Agency recommends first gene therapy for approval - 1391/05/04
453 Pertussis Epidemic - 2012 - 1391/05/02
454 Sample Rejection - 1391/04/31
455 WHO-Screening donated blood for transfusion-transmissible infections - 1391/04/28
456 MLO - Medical Laboratory Observer – July 2012 - 1391/04/26
457 CDC Recommendations for the Management of Hepatitis B - 1391/04/24
458 Estimating Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine and Cystatin C - 1391/04/21
459 Diagnostic Potential of Saliva - 1391/04/19
460 FDA approves first home use HIV test kit for self-testing - 1391/04/17
461 Guidelines and Recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus - 1391/04/14
462 External Quality Assurance of Fibrinogen Assays Using Normal Plasma - 1391/04/11
463 How can we optimise microscopy and culture methods for mould identification? - 1391/04/10
464 Autoimmune Hepatitis: From the Clinic to the Diagnostics Laboratory - 1391/04/07
465 Whooping Cough in an Adult-VIDEO - 1391/04/05
466 Human Babesiosis - 1391/04/03
467 LabMedica -Vol. 29 No.3 • 5-2012 - 1391/03/31
468 Guillain–Barré Syndrome - 1391/03/27
469 MLO - Medical Laboratory Observer – June 2012 - 1391/03/24
470 Scrofuloderma - 1391/03/23
471 Evaluation of an Automated Digital Imaging System, Nextslide Digital Review Network, for Examination of Peripheral Blood Smears - 1391/03/22
472 Staphylococcus aureus Colonization in Children With Community-Associated Staphylococcus aureus Skin Infections and Their Household Contacts - 1391/03/20
473 Leishman-Donovan bodies in the bone marrow biopsy - 1391/03/18
474 Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents-updated 2012 - 1391/03/16
475 Tips for Proper Pipetting - 1391/03/11
476 A simple Cover-Glass Test Differentiates between Staphylococci and Micrococci in clinical laboratory - 1391/03/08
477 Somatic STAT3 Mutations in Large Granular Lymphocytic Leukemia - 1391/03/06
478 LabMedica -Vol. 29 No.2 • 4-2012-current issue - 1391/03/03
479 World health statistics 2012 - 1391/03/01
480 Azithromycin and the Risk of Cardiovascular Death - 1391/02/31
481 Communicating Pathology and Laboratory Errors - 1391/02/27
482 MLO - Medical Laboratory Observer – May 2012 - 1391/02/25
483 HIV–HBV Coinfection — A Global Challenge - 1391/02/23
484 The Red Cell Histogram and The Dimorphic Red Cell Population - 1391/02/20
485 Subclinical Hyperthyroidism and the Risk of Coronary Heart Disease and Mortality - 1391/02/18
486 Comparison of Analytical and Clinical Performance of Three Methods for Detection of Clostridium difficile - 1391/02/16
487 Risk Factors for Breast Cancer for Women Aged 40 to 49 Years - 1391/02/13
488 WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen-2010 - 1391/02/11
489 National Medical Laboratory Professionals Week - 1391/02/03
490 Screening Guidelines for the Prevention and Early Detection of Cervical Cancer - 1391/01/31
491 Dengue - 1391/01/28
492 MLO - Medical Laboratory Observer – April 2012 - 1391/01/26
493 Pseudo–Pelger-Huët Anomaly Induced by Medications - 1391/01/23
494 MLS - Medical Laboratory Sciences - 1391/01/21
495 Good Laboratory Practices for Biochemical Genetic Testing and Newborn Screening for Inherited Metabolic Disorders - 1391/01/19
496 Diabetic Retinopathy - 1391/01/16
497 LabMedica -Vol. 29 No.1 • 2-3/2012-current issue - 1391/01/14
498 Low LDL Cholesterol is Related to Cancer Risk - 1391/01/10
499 Kerion Celsi - 1390/01/08
500 Kayser–Fleischer Rings in Wilson’s Disease - 1391/01/06
501 Clinical Applications of Platelet Antibody and Antigen Testing - 1390/12/27
502 HPV Vaccine Recommendations- AAP 2012 - 1390/12/24
503 New Contrast Stain for the Rapid Diagnosis of Dermatophytosis and Pityriasis Versicolor - 1390/12/22
504 MLO - Medical Laboratory Observer - March 2012 - 1390/12/20
505 Pulmonary disease caused by Mycobacterium simiae in Iran - 1390/12/18
506 Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis- ACCP 2012 - 1390/12/15
507 Clinical Significance of Escherichia albertii - 1390/12/13
508 A Review of Medical Errors in Laboratory Diagnostics and Where We Are Today - 1390/12/11
509 Pre-analytical Variables in Coagulation Testing Associated With Diagnostic Errors in Hemostasis - 1390/12/08
510 MLO - Medical Laboratory Observer - February 2012 - 1390/12/07
511 Laboratory Diagnostic Testing for Treponema pallidum - 1390/12/03
512 Paraneoplastic Thrombocytosis in Ovarian Cancer - 1390/12/01
513 Staffing Benchmarks for Clinical Laboratories - 1390/11/29
514 Use of Tumor Markers in Liver, Bladder, Cervical, and Gastric Cancers - 1390/11/27
515 The Emerging Threat of Untreatable Gonococcal Infection - 1390/11/24
516 IgG4-Related Disease - 1390/11/22
517 Flow Cytometric Immunophenotyping of Cerebrospinal Fluid Specimens - 1390/11/19
518 LabMedica -Vol. 28 No.8 • 12/ 2011-1/ 2012 - current issue - 1390/11/17
519 Fascioliasis Due to Fasciola hepatica and Fasciola gigantica Infection - 1390/11/15
520 Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Urinary Tract Infections - 1390/11/12
521 ABO Blood Type and Longevity - 1390/11/10
522 Iron Overload in Human Disease - 1390/11/08
523 Use of Tumor Markers in Testicular, Prostate, Colorectal, Breast, and Ovarian Cancers - 1390/11/05
524 Tophaceous Gout - 1390/11/01
525 Procalcitonin - 1390/10/28
526 Guidelines for Safe Work Practices in Diagnostic Laboratories - 2012 - 1390/10/26
527 Urine Crystals in a 1-Year-Old Male - 1390/10/25
528 Andrology and Fertility Assessment - 1390/10/21
529 Genomics and Perinatal Care - 1390/10/19
530 Madura Foot - 1390/10/17
531 Testing for Tuberculosis - 1390/10/15
532 Test Verification and Validation for Molecular Diagnostic Assays - 1390/10/12
533 SF3B1 and Other Novel Cancer Genes in CLL - 1390/10/10
534 Standards of Medical Care in Diabetes - 2012 - 1390/10/07
535 MLO - MEDICAL LABORATORY OBSERVER - January 2012 - 1390/10/05
536 Primary Hyperparathyroidism - 1390/10/03
537 Viral Drug Sensitivity Testing Using Quantitative PCR - 1390/09/30
538 Update and Utilization of Component Therapy in Blood Transfusions - 1390/09/28
539 LabMedica-Vol. 28 No.7 • 11-2011-current issue - 1390/09/26
540 Global Cancer Statistics - 1390/09/23
541 Epidemiology of lymphomas - 1390/09/21
542 Making Sense of the New Cervical-Cancer Screening Guidelines - 1390/09/19
543 Worldwide Occurrence and Impact of Human Trichinellosis, 1986–2009 - 1390/09/17
544 Systemic Lupus Erythematosus - 1390/09/12
545 Accuracy of Platelet Counting by Automated Hematologic Analyzers - 1390/09/10
546 Specimen Labeling Errors in Surgical Pathology - 1390/09/09
547 The role of anti-core antibody response in the detection of occult hepatitis B virus infection - 1390/09/07
548 Antibiotic is potential new leukemia treatment - 1390/09/05
549 Screening for Prostate Cancer - 1390/09/03
550 Does Routine Repeat Testing of Critical Values Offer Any Advantage Over Single Testing - 1390/09/01
551 Brain Parasite Directly Alters Brain Chemistry - 1390/08/29
552 LabMedica-Vol. 28 No.6 •October-2011-Current issue - 1390/08/26
553 Celiac Disease Testing - 1390/08/25
554 The Human Plasma Lipidome - 1390/08/22
555 Urine Calcium - Laboratory Measurement and Clinical Utility - 1390/08/19
556 Rapid Molecular Test Developed for Meningitis - 1390/08/17
557 Host and Pathogen Factors for Clostridium difficile Infection and Colonization - 1390/08/14
558 Human Papillomavirus Lesions of the Oral Cavity - 1390/08/11
559 Guideline for Disinfection and Sterilization of Prion - Contaminated Medical Instruments - 1390/08/10
560 Multicenter study to evaluate diagnostic methods for detection and isolation of Campylobacter from stool - 1390/08/08
561 Genomics and the Multifactorial Nature of Human Autoimmune Disease - 1390/08/05
562 Heparins- Clinical Use and Laboratory Monitoring - 1390/08/03
563 Leukaemic pleural effusion in acute myeloid leukaemia - 1390/08/01
564 TB Cases Decline Worldwide for the First Time - 1390/07/28
565 E. coli Found on Cell Phones - 1390/07/26
566 Diagnosis and management of acute myeloid leukemia in adults - 1390/07/24
567 Cutaneous Infections Caused by Herpesviridae - 1390/07/21
568 Guidelines for the diagnosis and management of multiple myeloma 2011 - 1390/07/19
569 HPV infection and cervical disease - A review - 1390/07/17
570 Antimicrobial Ointments and MRSA - 1390/07/14
571 Hemoglobinopathy and thalassemia detection - 1390/07/12
572 Global Spread of Carbapenemase - producing Enterobacteriaceae - 1390/07/10
573 Rhinoviruses, allergic inflammation, and asthma - 1390/07/07
574 Allergens and their role in the allergic immune response - 1390/07/06
575 The role of allergy in disease - 1390/07/05
576 Role of Chlamydia trachomatis in Miscarriage - 1390/07/03
577 Porphyria Cutanea Tarda - 1390/06/31
578 Replace cytology with HPV testing? - 1390/06/30
579 Genomics, Health Care, and Society - 1390/06/28
580 Gout Nodulosis - 1390/06/27
581 Lab Tests for Chemotherapy Management - 1390/06/24
582 Genetic Testing for Colon Cancer - 1390/06/23
583 Molecular Signatures of Pancreatic Cancer - 1390/06/22
584 Challenging the glucose challenge test - 1390/06/19
585 Granulomatous Dermatitis due to Malassezia sympodialis - 1390/06/16
586 Antiphospholipid Antibody Syndrome - 1390/06/14
587 Molecular cytogenetics of cutaneous melanocytic lesions - 1390/06/12
588 Cutaneous leishmaniasis - advances in disease pathogenesis, diagnostics and therapeutics-2010-1390/06/08
589 Origins of the E. coli Strain Causing an Outbreak of Hemolytic–Uremic Syndrome in Germany - 1390/06/06
590 Thrombopoietin-Receptor Agonists for Primary Immune Thrombocytopenia - 1390/06/03
591 Reliability of Diagnostic Tests for Helicobacter pylori Infection - 1390/05/30
592 Development of Antiretroviral Drug Resistance - 1390/05/27
593 Warts of the Fingertips - 1390/05/26
594 High Triglycerides in Obesity- Dual Metabolic Defects - 1390/05/24
595 Fetal DNA Test of Mother's Blood Reliable in Male and Female Detection - 1390/05/22
596 Mislabeling of Cases, Specimens, Blocks, and Slides - 1390/05/20
597 Genomic Pathology: Challenges for Implementation - 1390/05/18
598 Germany Declares End to E. coli O104-H4 Outbreak - 1390/05/16
599 Twenty-Four–Hour Bence-Jones Protein Determinations: Can We Ensure Accuracy? - 1390/05/13
600 Antibiotics Beat Cranberries at Fighting Urinary Tract Infections in Study - 1390/05/09
601 Microbial Genomics and Infectious Diseases - 1390/05/06
602 Febrile Urinary Tract Infections in Children - 1390/04/30
603 The Coagulopathy of Chronic Liver Disease - 1390/04/26
604 Gastric Bacterium Helicobacter Protects Against Asthma - 1390/04/22
605 E. coli Can Survive in Streambed Sediments for Months - 1390/04/19
606 Chronic Hepatitis C Infection - 1390/04/18
 

پیوند ها (312) - 1394/02/10