کیفیت را پایانی نیست

برنامه ها و فایل های سخنرانی کنگره دوازدهم 1393 - به روز رسانی (1393/04/30)

چاپ

دوازدهیمن کنگره کشوری و هفتمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 1393

کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران و وب سایت انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی افتخار دارند که فایل های سخنرانان در دوازدهیمن کنگره ارتقاء کیفیت را در وب سایت انجمن قرار دهند تا برای همکاران و دانش پژوهان گرامی قابل استفاده باشد.

 

webpage_iconورود به صفحه آرشیو کنگره دوازدهم

محورهای کنگره (19)

آزمايشگاه و ديابت: اهميت غربالگری - (1393/03/10)

آزمایشگاه و اچ آی وی -  (1393/03/07)

آزمايشگاه، پرستار، بالين - (1393/02/24)

آزمایشگاه و علوم انتقال خون -  (1393/03/21)

آزمايشگاه و بيماری های خود ايمن (واسکوليت ها)  - (1393/03/31)

آزمایشگاه و عفونت های پوست و بافت نرم - (1393/04/02)

اخلاق و حقوق متقابل: رضایت و برائت - (1393/02/20)

اعتباربخشی آزمایشگاه 1 -  (1393/02/29)

اعتباربخشی آزمایشگاه 2 -  (1393/02/31)

آموزش دکترای علوم آزمایشگاهی (DCLS) در آمریکا -  (1393/03/19)

پژوهش­ های علوم آزمایشگاهی (بیوشیمی) - (1393/03/13)

پژوهش های علوم آزمایشگاهی (میکروب شناسی) -  (1393/03/24)

پژوهش ­های علوم آزمایشگاهی (دیابت) - (1393/03/17)

پژوهش های علوم آزمايشگاهی (هماتولوژی، بانک خون، سرولوژی) - (1393/03/03)

تازه های تومور مارکرها - (1393/03/29)

تجهیزات و کیت های آزمایشگاهی  (IVD): تولید، واردات، توزیع - (1393/03/05)

جایگاه آزمایشگاه در نظام سلامت: گذشته، حال، آینده -  (1393/02/27)

فناوری های نوین در حوزه آزمایشگاه -  (1393/03/26)

مدیریت آزمایشگاه: اقتصاد، بهره وری -  (1393/02/22)

کارگاه های کنگره (12)

کارگاه ارزيابي آی جی ای اختصاصي سرم - قرارگیری در سایت - (1393/04/15)

کارگاه ارزشیابی روش و پایش کیفیت ویژه هر بخش آزمایشگاه - (1393/04/09)

کارگاه ارزیابی خطر در آزمایشگاه - (1393/04/11)

کارگاه آنالیز مایع منی و آخرین استانداردهای سازمان بهداشت جهانی - (1393/04/29)

کارگاه بررسی نتایج برنامه ایکواپ طی 6 سال گذشته - (1393/04/30)

کارگاه ترومبوسایتوپنی ناشی از هپارین  تشخیص آزمایشگاهی لوپوس آنتی  کنترل کیفی خارجی در انعقاد کوآگولانت -  (1393/04/16)

کارگاه تضمین کیفیت در آزمایشگاه تشخیص مولکولی -  (1393/04/21)

کارگاه روش های نوین در استخراج و تشخیص مواد مخدر و جایگزین -  (1393/04/18)

کارگاه روش های نوین در تشخیص مولکولی و ژنتیک پزشکی  - (1393/04/23)

کارگاه فلوسایتومتری در آزمایشگاه -  (1393/04/24)

کارگاه کلیات پایش کیفیت - (1393/04/07)

کارگاه نکات عملی و حل مشکلات در تست های الیزا  - (1393/04/25)

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10