کیفیت را پایانی نیست

برنامه ها و فایل های سخنرانی سیزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت 1394

چاپ

سیزدهمین کنگره کشوری و هشتمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران - 1394

کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران و وب سایت انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی افتخار دارند که فایل های سخنرانان در سیزدهیمن کنگره ارتقاء کیفیت را در وب سایت انجمن قرار دهند تا برای همکاران و دانش پژوهان گرامی قابل استفاده باشد.

webpage_iconورود به صفحه آرشیو کنگره سیزدهم

محورهای کنگره (21)

حقوق و اخلاق: مسئولیت های مدنی و کیفری  - (1394/02/21)

ایمونولوژی سرطان و تومور (بدخیمی های برخاسته از دستگاه ایمنی) - (1394/02/23)

پژوهش های علوم آزمایشگاهی: هماتولوژی - (1394/02/28)

پژوهش های علوم آزمایشگاهی: بیوشیمی بالینی 1 - (1394/02/30)

روش های نوین در تشخیص بیماری های متابولیک ارثی - (1394/03/04)

نقش منابع انسانی در اعتبار بخشی و مدیرت آزمایشگاه - (1394/03/06)

  پژوهش های علوم آزمایشگاهی: ایمونولوژی و سرولوژی - (1394/03/09)

چالش های پژوهش در آزمایشگاه - (1394/03/11)

غربالگری ناهنجاری های جنین در مادران باردار: دابل، تریپل، کوادروپل مارکر و سونوگرافی - (1394/03/18)

ارجاع نمونه های آزمایشگاهی: فرصت ها و چالش ها -  (1394/03/23)

مدیریت فناوری در آزمایشگاه تشخیص پزشکی - (1394/03/25)

آزمایشگاه و دیابت ملیتوس - (1394/03/27)

چالش های آزمایش های عملکرد تیروئید - (1394/04/01)

پژوهش های علوم آزمایشگاهی: میکروب شناسی  - (1394/04/06)

آسیب شناسی نظام و محتوای آموزشی رشته های مرتبط با آزمایشگاه تشخیص پزشکی - (1394/04/08)

پژوهش های علوم آزمایشگاهی: دیابت  - (1394/04/13)

قوانین محیط زیست در ارتباط با آزمایشگاه و بالین - (1394/04/21)

آزمایشگاه و بیماری های مزمن کلیه - (1394/04/21)  

آزمایشگاه و عفونت های بیمارستانی وتجویز منطقی داروهای آنتی بیوتیک -  (11394/04/23)

آزمایشگاه، حال و آینده - (1394/04/23)

پژوهش های علوم آزمایشگاهی: بیوشیمی بالینی (2) -  (1394/04/29)

کارگاه های کنگره (14)

سیستم های میکروب شناسی نوین و دستگاه های کشت خون خودکار - (1394/05/04)

کنترل کیفی و تفسیر تست های آزمایشگاهی تیروئید برای گروه های پرستاری و مامایی - (1394/05/06)

کاربرد پزشکی فرد محور در تشخیص و درمان اختصاصی سرطان پستان -  (1394/05/07)

گستره مرجع آنالیت های شیمی در اطفال -  (1394/05/11)

آزمایشگاه های تشخیص پزشکی آینده و نقش آن در پزشکی شخصی  - (1394/05/11)

پایش سطوح درمانی داروهای ضد سرطان - (1394/05/15)

عیوب اکسایش اسیدهای چرب و اهمیت بالینی آن - (1394/05/18)

استفاده از کیت های انعقادی - (1394/05/26)

کنترل کیفی و تضمین کیفیت در آزمایشگاه ایمونولوژی و سرولوژی - (1394/05/27)

تداخل های سنجش در آزمایش های عملکرد تیروئید - (1394/05/28)

چگونه می توان کارایی را در آزمایشگاه ارزیابی کرد؟ - (1394/05/31)

نظام های ارجاع نمونه بین آزمایشگاه های اروپا - (1394/06/01)

شاخص های عملکرد مطلوب آزمایشگاه های پزشکی - (1394/06/03)

کارگاه تشخیصی عفونت نهفته هپاتیت بی - (1394/06/05)

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10