کیفیت را پایانی نیست

کتاب استاندارد عملکردی آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی به روش انتشار از دیسک - 1392/07/09

چاپ
.
کتاب استاندارد عملکردی آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی به روش انتشار از دیسک توسط آزمایشگاه مرجع سلامت تالیف و منتشر شده و فایل الکترونیکی آن از وب سایت آزمایشگاه مرجع سلامت دانلود گردیده است.

perormancestandardforantimicrobialsusceptibilitytesting

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - 1397/05/27)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallah


poster modiriat keifiat dar bakhsh bioshimi
 
 
آرشیو نشریات خارجی


<span style="font-size: 8pt; font-family: arial,helv