کیفیت را پایانی نیست

پیوند ها (353) - 1395/06/01

اطلاع رسانی - (1395/06/09)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن


دوره های آموزشی 1395

دوره کاربردي نظري و عملی نمونه گیري در آزمایشگاه بالینی
2، 9، 16، 30 مهر ماه
دوره کاربردي تربیت متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه تشخیص طبی
8، 15، 29 مهرماه و 6 و 7 آبان ماه
دوره کاربردي تضمین کیفیت نمونه برداري و پذیرش در آزمایشگاه بالینی
13 و 14 آبان ماه

Making Health Care Safer - Think sepsis. Time matters - AUGUST  2016 - icon
 گرافیک اطلاع رسانی هفته

مجموعه فایل های آموزشی و سخنرانی

1395 - 1389


آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک